LT/Prabhupada 0773 - Mūsų dėmesys turėtų visuomet būti nukreiptas į tai kaip mes atliekame savo dvasinį gyvenimą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0772
Sekantis puslapis - video 0774 Go-next.png

Mūsų dėmesys turėtų visuomet būti nukreiptas į tai kaip mes atliekame savo dvasinį gyvenimą
- Prabhupāda 0773


Lecture on SB 2.3.19 -- Los Angeles, June 15, 1972

Pradyumna: Taigi komentaras 153 puslapyje, antra pastraipa: „Kupranugaris yra toks gyvūnas, kuris mėgaujasi valgydamas dyglius. Panašiai žmogus, kuris nori mėgautis šeimyninio ar pasaulietinio gyvenimo taip vadinamais malonumais yra sulyginamas su kupranugariu. Materialus gyvenimas kupinas dyglių, todėl reikėtų gyventi tiktai pagal Vedinių taisyklių nurodytais metodais, tam, kad tiesiog iš blogiausio išsirinktume geriausia.”

Prabhupāda: Visai jei jūs einate pro dyglius, turite būti atsargus. Kitaip dygliai įsismeigs į jūsų drabužius ir tai jums sudarys nepatogumų. Vedose yra psakyta: kṣurasya dhārā niśitā duratyayā (Kaṭha Upaniṣad 1.3.14). Visai kaip skustis su skustuvu. Skustuvas yra labai aštrus. Taigi jei mes galime atsargiai elgtis su skustuvu, mes turime savo žandus nuskustus, ta veikla yra atlikta. Tačiau nedidelis nedėmesingumas ir tučtuojau įsirėžia ir atsiranda kraujas. Nedidelis nedėmesingumas. Toks yra duodamas pavyzdys. Kṣurasya dhārā niśitā duratyayā durgaṁ pathas tat kavayo vadanti. Išsivadavimo kelias yra labai sudėtingas. Visai kaip mes bandome sugrįžti atgal namo, atgal pas Dievą, Kṛṣṇą. Kelias labai sudėtingas. Kṣurasya dhārā niśitā duratyayā durgam. Durgam reiškia labai sunku praeiti. Tačiau nedidelis dėmesys apsaugos jus. Nedidelis dėmesys, kad „aš einu labai pavojingu keliu, taigi aš turiu būti labai atsargus.” Taigi mūsų dėmesys turėtų visuomet būti nukreiptas į tai kaip mes atliekame savo dvasinį gyvenimą.

Tai yra labai paprasta. Mes griežtai laikomės reguliuojamų principų ir kartojame šešioliką ratų mažiausiai. Tai mus išgelbės. Tačiau jei mes tampame nedėmesingi šiems principams, tuomet atsiranda galimybė dygliams įdurti. Visur tokia daugybė dyglių. Arba tas pats pavyzdys. Kṣurasya dhārā. Nusiskutate, padarote savo veidą labai švarų, bet nedidelis nedėmesingumas ir tučtuojau atsiranda kraujas. Mes turime būti labai atsargūs. Tęsk.

Pradyumna: „Gyvenimas materialiame pasaulyje yra palaikomas čiulpiant savo paties kraują. Materialaus gyvenimo traukos centras yra lytinis gyvenimas. Mėgautis lytiniu gyvenimu reiškia čiulpti savo paties kraują ir nėra ko daug paaiškinti šia tema. Kupranugaris taip pat čiulpia savo paties kraują, kuomet kramto spygliuotus dyglius. Dygliai, kuriuos kupranugaris valgo, prakerta liežuvį ir kraujas teka į kupranugario burną. Dygliai susimaišę su šviežiu krauju sudaro skonį kvailam kupranugariui ir taip jis mėgaujasi klaidingu malonumu, kurį sukelia dyglių valgymas. Panašiai didžiausi verslo magnatai, pramonininkai, kurie labai sunkiai dirba tam, kad skirtingais būdais uždirbtų pinigų, tam, kad valgytų dygluotą savo veiklos rezultatą sumaišytą su jų pačių krauju. Todėl Bhāgavatam priskyrė šiuos liguistus vyrukus kartu su kupranugariais.”

Prabhupāda: Jie imasi rizikos, tiek daug rizikos tam, kad uždirbtų pinigų ir mėgautųsi juslėmis. Plėšikai, vagys rizikuoja savo gyvybėmis. Jie eina vogti į kažkieno namus ir kai tik jis supras, kad „jis atėjo,” žmogus, namų savininkas, jis gali tuoj pat jį nušauti. Jis prisiima tokią riziką. Taigi ne tik vagys ir plėšikai, kiekvienas iš mūsų. Yra pasakyta padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). Kiekviename žingsnyje tyko pavojus. Kiekviename žingsnyje. Mes vairuojame savo mašinas labai greitai, septyniasdešimt mylių, šimtą mylių per valandą greičiu, tačiau bet kurią akimirką gali būti didžiulis pavojus. Taigi iš tiesų negali būti jokios ramybės materialiame pasaulyje. Tai neįmanoma. Samāśritā ye pada-pallava-plavam (SB 10.14.58). Todėl mes turime priimti lotosiniu Viešpaties pėdų prieglobstį. Jei mes norime būti laimingais, jei mes norime būti ramiais, tuomet tai vienintelis kelias.