LT/Prabhupada 0812 - Mes nenoriai giedame Šventą Vardą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0811
Sekantis puslapis - video 0813 Go-next.png

Mes nenoriai giedame Šventą Vardą
- Prabhupāda 0812


741010 - Lecture SB 01.08.30 - Mayapur

Jeigu mes tiesiog stengiamės suprasti Krišnos sandara, tada mes tampame išsilaisvinę. Ir jeigu mes stengiamės suprasti, Krišna padės. Krišna sako, śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (SB 1.2.17). Kuo daugiau mes girdime apie Krišna, mes tampame išsivalę. Mes negalime suprasti Krišnos, nes mes nesame išsivalę. Tačiau, jeigu tiesiog jūs girdite Krišnos vardą - Hare Krišna... Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare - jeigu jūs giedate ir klausotės, jūs tampate išsivalę. Taigi kodėl mes neturėtumėme paimti ši paprastą metodą kaip jis yra rekomenduojamas šastrose, harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam (CC Adi 17.21), tiesiog giedokite Hare Krišna, Hare Krišna, 24 valandas? Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Antya 20.21, Śrī Śikṣāṣṭakam 3). Jūs tapsite tobuli. Kodėl mes prarandame šią galimybę? Tai yra mūsų nelaimė. Čaitanja Mahaprabhu paaiškino, etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi (CC Antya 20.16, Śrī Śikṣāṣṭakam 2): "Mano Viešpatie, Tu parodei Savo gailestingumą taip dosniai šis vardas, Tavo vardo giedojimas, yra pakankamas." Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktiḥ. Šis vardo giedojimas. abhinnatvān nāma-nāminoḥ (CC Madhya 17.133), ten yra visa Jo galia. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā. Yra visos potencijos. Nāmnām akāri... Ir yra daug vardų, ne vienas vardas. Jeigu tau nepatinka giedoti Krišnos vardo, tada yra kiti vardai, bet koks vardas. Turi būti harer nāma, nāma, vardas, Hari vardas, ne kiti, harer nāma. Tada jūs gausite visą galią. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā. ir niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. ir nėra, noriu pasakyti, svarstymo ar tu turėtum giedoti ryte ar vakare, ar kai esi išsivalęs ar kai esi neišsivalęs. Bet kokiomis aplinkybėmis, jūs giedokite. Niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ. Nėra tokio svarstymo.

Taigi Krišna yra taip pigiai žmonėms pasiekiamas, ypatingai kalau, šiame Kali amžiuje. Vistiek, mes nenoriai giedame šventus vardus. Todėl Čaitanja Mahaprabhu apgailestauja etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi: "Nors Tu ir esi toks dosnus ir geras šioms puolusioms sieloms, vistike, nelaimingi kaip aš, aš nesu tiek linkęs giedoti šį šventą vardą." Tokia yra mūsų padėtis, užsispyrimas, šuns užsispyrimas. Tačiau jeigu mes darome, tad mes tampame išsivalę. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Todėl Čaitanja Mahaprabhu rekomendacija yra skaityti Śrīmad-Bhāgavatam, patiems, būnant išsivaliusiais ar nebūnant išsivaliusiais jūs galite skaityti, giedoti. Tai yra mūsų Vaišnavų taisyklė, pareiga. Kiek tik įmanoma, mes turėtumėme skaityti Bhagavad-gītā ir Śrīmad-Bhāgavatam. Ir bet kurią kitą literatūrą - Caitanya-caritāmṛta, Brahma-saṁhitā. Bet kurią iš jų ar visas, nesvarbu. Ir giedokite 24 valandas Hare Krišna. Toks yra mūsų pareiga.

Taigi mes suteikiame šį šansą kiekvienam. Mes pastatėme šį didelį pastatą, ir statome dar, kodėl ? Kad suteikti šansą kiekvienam. Prašom ateikite čia. Giedokite, prisijunkite prie Hare Krišna kirtano, ragaukite prasado, ir darykite tai ką mokate geriausiai, kokį talentą beturėtumėte, ne per daug apsunkinant. Jeigu kažką mokate daryti, darykite tai dėl Krišnos. Visi žino. Kiekvienas turi kažkokį talentą. Taigi šis talentas turėtų būti panaudotas Krišnai. O jeigu jūs galvojate jog "Ne, Aš tiesiog giedosiu," gerai, jūs giedokite. Tačiau nemiegokite giedodami vardus. Tai.. Neapgaudinėkite. Šis apgaudinėjimas nėra gerai. Jeigu jūs galvojate jog jūs galite giedoti kaip Haridāsa Ṭhākura, tada tiesiog giedokite. Mes jums parūpinsime maisto. Nėra jokio rūpesčio. Tačiau nemėginkite apgaudinėti. Jūs turite būti užsiėmę. Yat karoṣi yaj juhoṣi yad aśnāsi, kuruṣva tad mad-arpaṇam (BG 9.27). Žinoma, jeigu mes galime giedoti 24 valandas, tai yra labai gerai. Tačiau tai yra neįmanoma. Mes neesame taip aukštai iškilę. Mes turime kažką daryti dėl Krišnos.

Taigi tai yra... Ši institucija, Krišnos sąmonės judėjimas, suteikia kiekvienam šansą. Ir dėl šio tikslo mes atidarome centrus visame pasaulyje, kad jūs ateitumėte, giedotumėte Hare Krišna mantrą, girdėtumėte apie Krišna, Bhāgavatam, Bhagavad-gītā, ir ką galite daryti, darykite tai dėl Krišnos. Tada jūsų gyvenimas bus sėkmingas.

Ačiū Junms labai.