LT/Prabhupada 0816 - Šis kūnas yra mašina, tačiau mes priimama mašina kaip save

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0815
Sekantis puslapis - video 0817 Go-next.png

Šis kūnas yra mašina, tačiau mes priimame mašina kaip save
- Prabhupāda 0816


751015 - Lecture SB 01.07.05-6 - Johannesburg

yayā sammohito jīva
ātmānaṁ tri-guṇātmakam
paro 'pi manute 'narthaṁ
tat-kṛtaṁ cābhipadyate
(SB 1.7.5)

Taigi mūsų dabartinė padėtis yra tokia, ši sammohita, sumišę, sugluminti majos. Mes esame neatskiriama Dievo dalis, tačiau dėl to, kad esame sužavėti šios materialios energijos, arba išorinės Dievo energijos, mes užmiršome save ir dabar esame įsipainioję. Mes užmiršome savo gyvenimo tikslą. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ (SB 7.5.31). Sąlygota siela... Sąlygota siela reiškia gyvoji būtybė, sąlygota siela, ta kuri yra sąlygota šių materialios gamtos dėsnių. Materialios gamtos dėsniai yra tokie, jog tu turi priimti tam tikrą kūno tipą, pagal savo polinkius. Mes kuriame polinkius. O Krišna yra toks geras jog Jis suteikia sąlygas: "Gerai." Panašiai kaip tigras, jis nori čiulpti kraują. Arba bet kuris žmogus, jeigu jis nori čiulpti kraują, tada jam bus suteiktos sąlygos gauti tigro kūną. Jeigu žmogus neturi jokios diskriminacijos ką valgyti - kas tik prieinama, jis gali valgyti - tada jam bus suteikta sąlygos tapti kiaule. Iki išmatų, ji gali valgyti.

Taigi labai aiškiai pasakyta Bhagavad-gītoje:

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

Tai yra labai svarbu. Yantrārūḍhāni māyayā. Mes važiuojame mašina. Šis kūnas yra mašina, tačiau mes priimama mašina kaip save. Tai yra vadinama sammohita, "sumišęs." Jeigu jūs važiuojate mašina, ir jūs galvojate, "Aš esu mašina," tai yra kvailumas, panašiai, aš turiu šią yantra, mašiną, kūną, ir ji veikia dėka mano buvimo, arba aš vairuoju, o Krišna suteikia intelekto kaip važiuoti. Tačiau jeigu aš susitapatinu su šuo kūnu, lygiai taip pat kaip kvailys - jis vairuoja mašiną ir jeigu jis sutapatina save su mašina, jis yra kvailys - taigi tai yra vadinama sammohita. Yayā sammohito jīva. Todėl pavyzdys, kaip aš citavau vakar..., vakar naktį, jog mes nematome vairuotojo, ir kai vairuotojas pasišalina, tada mes matome jog mašina nejuda, ir tada aš galiu suprasti, "O, vairuotojas, mano tėvas ar mano sūnus, išvyko." Mes kartais verkiame, "Mano tėvas išvyko" arba "Mano sūnus išvyko," tačiau kadangi mes esame sammohita, mes niekada nematome tėvo ir sūnaus. Mes priimame šį švarko-kelnių kūną kaip tėvo ir sūnaus. Tai yra vadinama sammoha, sumišęs.

Yayā sammohito jīva ātmānam: dvasinė siela, ātmānaṁ tri-guṇātmakam... Šis kūnas yra tri-guṇātmakam. Kūnas yra sukurtas pagal materialios gamtos gunas: kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya (BG 13.22). Viskas aiškiai paaiškinta Bhagavad-gītoje. Tai yra tolimesnis plėtojimas. Bhagavad-gītā... Jeigu jūs suprantate Bhagavad-gītā ir jūs iš tikrųjų atsiduodate Krišnai... Paskutiniai Krišnos žodžiai sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Jeigu jūs iš tikrųjų suprantate Bhagavad-gītā, toks bus rezultatas. O Śrīmad-Bhāgavatam yra pasakyta, tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ hareḥ (SB 1.5.17). Sva-dharma. Krišna sako, sarva-dharmān parityajya. Taigi tai reiškia kiekvienas iš mūsų... Dharma reiškia profesinė pareiga. Tai yra dharma, charakteristika. Taigi Krišna įsako, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Jeigu mes priimame tai, net sentimentaliai... Tai yra patvirtinta Śrīmad-Bhāgavatam. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ hareḥ patet tato yadi, bhajann apakvo 'tha. Nārada Muni sako, jog "Jeigu kas nors, nors sentimentaliai - 'Gerai, Krišna sako sarva-dharmān parityajya. Sustabdykime bet kokią kitą veiklą, tapkime Krišna sąmoninga' - jeigu bent sentimentaliai priima, ne pilnai supranta, jis irgi yra laimingas." Jis yra laimingas nes jis priima tikrą dalyką. Todėl Nārada Muni pasakė jog "Net priimant sentimentaliai, ir vėliau," bhajann apakvo 'tha, "jo atsidavimo tarnystės atlikimas nėra brandus ir jis krenta, Nārada Muni sako kva vābhadram abhūd amuṣya kim, "kur yra praradimas šiam žmogui? ir kita vertus, žmogus, kuris nepriėmė to - jis labai reguliariai vykdo savo atsakomy..., materialias atsakomybes - ką jis tuom pasieka?" Tokia yra nuomonė. "Jeigu Krišnos samonė yra priimama bent sentimentaliai, ir po to, net jeigu jis krenta, nėra praradimo. Ir jeigu mes esame labai ištikimi savo materialioms pareigoms," tada Nārada Muni sako, "ką mes gauname iš to?" Taigi tai yra labai svarbus dalykas.