LT/Prabhupada 0849 - Mes norime pamatyti Dievą, tačiau mes nepripažįstame, jog esame nekvalifikuoti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0848
Sekantis puslapis - video 0850 Go-next.png

Mes norime pamatyti Dievą, tačiau mes nepripažįstame, jog esame nekvalifikuoti
- Prabhupāda 0849


731231 - Lecture SB 01.16.03 - Los Angeles

Pradyumna: Vertimas: "Mahārāja Parīkṣit, pasirinkęs dvasiniu mokytoju Kṛpācārya" Gangos pakrantėje surengė tris žirgo aukojimus. Visi juose dalyvavusieji buvo dosniai apdovanoti. Per šiuos aukojimus net paprastas žmogus regėjo iš dangaus nusileidusius pusdievius.])

Prabhupāda: Žmonės sako, jog "Kodėl mes nematome pusdievių?" Atsakymas turėtų būti, "Kur yra su aukos, arklių aukojimas?" Pusdieviai nėra tokie pigūs. Kaip ir karalius ar prezidentas. Ar jis atvyksta pas bet ką, kas yra paprastas žmogus? Ne. Kur karaliai ar pusdieviai ar tokie didūs išminčiai kaip Nārada Muni ateis, ta vieta turi būti verta ateiti ten.

Taigi ten buvo tarpplanetinė sistema. Panašiai kaip Arjuna nukeliavo į rojines planetas, panašiai, tokiose aukose, jeigu jos yra rengiamos didžių karalių, tokių kaip Mahārāja Parīkṣit ir kitų, Mahārāja Yudhiṣṭhira, tada pakviesti pusdieviai, jie ateitų. Ne tik, kad jie ateitų, bet visi paprasti žmonės galėtų matyti. Todėl yra pasakyta yatrākṣi-gocarāḥ, devā yatrākṣi-gocarāḥ. Mes taip didžiuojamės matydami viską, tačiau mes turėtumėme palaukti, kol būsime kvalifikuoti pamatyti. Ne, tai, kad užgaidžiai, aš noriu pamatyti, "O Dieve prašau pasirodyk prieš mane. Aš noriu pamatyti." Dievas... Dievas yra čia, prisitaikęs prie jūsų matymo galimybių. Dievas yra labai geras. Čia Jis yra šioje šventykloje. Ir jūs galite nueiti pamatyti. Tada jūs suprasite jog, Jis yra Dievas.

Taigi Dievas ar pusdienis, bet kuris gali būti akṣi-gocarāḥ, jūsų matymo lauke, su sąlyga, kad jūs esate kvalifikuotas. Toks procesas. Tie neišmanėliai sako, "Ar tu gali porodyti man Dievą?" Tačiau kokią galią tu turi, kad pamatyti? Visų pirma pasiek tą kvalifikaciją. Tada tu pamatysi. Dievas yra visur. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayān (Bs 5.35)... Jis yra net atome . Todėl, tas kuris nėra kompetetingas matyti Dievą, Bhagavad-gītoje jam patariama matyti Dievą skirtingu būdu. Panašiai kaip Krišna sako, raso 'ham apsu kaunteya prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ (BG 7.8):"Brangus Arjuna, aš esu vandens skonis." Taigi pamėginkite pamatyti Dievą ten, vandens skonyje. Dabartiniu momentu, mes turime daugybę juslių. Jūs norite pamatyti Dieva savo akimis. Taigi pradėkite nuo savo liežuvio. Tai irgi yra kita juslė. Panašiai jeigu yra skanaus maisto, jeigu aš sakau, "Leiskite man pažiūrėti koks jis." "Leiskite man pažiūrėti" reiškia... Tu jau matai. Ko tu nori?"Ne, aš noriu paliesti liežuviu." Tai yra "leiskite man pamatyti." Ne akimis. Jeigu yra gero skanėsto, halavā, tada "Leiskite man pažiurėti" reiškia "Leiskite man paragauti." Taigi visų pirma paragaukite Dievo. Tai yra pasiekiama per jūsų juslinį supratimą, tačiau stenkitės praktikuoti. Tada sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234). Jūs suvoksite Dievą. Dievas apreikš Save jums. Kai jūs tapsite paklusniu, pasišventusiu Dievui, ragaudami prasadą, jūs asmeniškai pamatysite Dievą. Jis kalbės su jumis. Tai įmanoma.

Taigi dabartiniu momentu mes norime pamatyti Dievą, tačiau mes nepripažįstame, jog mes esame nekvalifikuoti. Kaip mes galime matyti? Jeigu aš negaliu pamatyti net paprasto prezidento... Savo užgaida aš noriu pamatyti prezidentą ar kokį aukštą pareigūną. Tu negali pamatyti nebent tu esi kvalifikuotas. Taigi kaip tu gali pamatyti Dievą? Tai neįmanoma. Tu turi būti kvalifikuotas. Tada tu pamatysi Dievą. Akṣi-gocaraḥ. Akṣi-gocaraḥ reiškia, taip kaip mes matome, jūs matote mane, aš matau jus - panašiai, jūs matysite pusdievius ar Dievą, su sąlyga jog esate kvalifikuotas.