LT/Prabhupada 0860 - Tai buvo britų vyriausybės politika - pasmerkti viską, kas yra indiška

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tai buvo britų vyriausybės politika - pasmerkti viską, kas yra indiška
- Prabhupāda 0860


750521 - Conversation - Melbourne

Direktorius: Jūs nemanote, jog valstiečiai turi savo pačių protą?

Prabhupāda: Jie turi protą, tačiau tai - nenaudotinas protas. Visai kaip išprotėjęs žmogus - jis turi protą, tačiau kokia jo proto vertė? Jūs nesinaudosite išprotėjusio žmogaus patarimu. Jis turi savo protą, tačiau jis - išprotėjęs. Mūḍha. Māyayāpahṛta-jñāna (BG 7.15). Jo žinios buvo atimtos. Iš to, kurio protas suiręs, nuomonės nėra jokios naudos.

Direktorius: O kas, jeigu brahmanai pradės valdyti pasaulį pagal savo pačių interesus?

Prabhupāda: Hmm?

Atsidavusysis: Jis klausia - kas, jeigu brahmanai pradės valdyti pasaulį remdamiesi savo interesu?

Prabhupāda: Ne, ne.

Direktorius: Tačiau kapitalistai ar kažkas kitas gali...

Prabhupāda: Ne, ne. Tai nėra jų asmeniniai interesai. Tai charakteris, visai kaip sama. Kaip tai sakoma, taikus.

Direktorius: Jie gali suformuoti savo klasę pagal savo interesus ir bandyti valdyti pasaulį, remdamiesi...

Prabhupāda: Ne, ne. Kadangi jie nuoširdūs, tai - žodis... (Neaiškiai girdima) Jie to nepadarys.

Direktorius: Jie turi veikti remdamiesi knyga.

Prabhupāda: Taip. Sąžiningas reiškia, jog jis veikia ne savo, o kiekvieno interesui. Tai - sąžiningumas.

Direktorius: O kas, jeigu jis suklaidinamas?

Prabhupāda: Kaip?

Direktorius: Pasaulis keičiasi, ir nuo tada, kai ta knyga buvo...

Prabhupāda: Paprasčiausiai dėl to, kad jie tuo nesekė. Visai kaip Indijoje, tai - brahmanų charakteris. Vėliau palaipsniui kultūra buvo prarasta pastaruosius tūkstantį metų, nes Indija buvo pavergta užsieniečių. Musulmonai atnešė dalį savo kultūros. Tuomet atėjo britai. Jie... Kiekvienas turi savo interesų. Kai britai atėjo valdyti, jų valdovo Macaulay asmeninis pranešimas buvo: „Jeigu išlaikysite juos induistais, jūs niekada jų neužvaldysite.“ Taigi britų vyriausybės politika buvo pasmerkti viską, kas yra indiška.

Direktorius: Tačiau prieš tai jūs sakėte, jog britai neleido vartoti alkoholio.

Prabhupāda: Kaip?

Direktorius: Ar jūs taip nesakėte prieš tai?

Prabhupāda: Britai leido. Labai atsargiai, tiesiogiai jie neprikišo rankų prie kultūros. Netiesiogiai. Ir dabar, kai jie taip išmokyti, jie atvirai veikia. Tačiau to juos išmokė britai. Džentelmenų visuomenėje turi būti vartojamas alkoholis, tokia buvo įžanga.

Direktorius: Tačiau Indijos visuomenėje jie tai draudė.

Prabhupāda: Indai netgi nežinojo, kaip gerti arbatą. Savo vaikystėje matėme, kaip britai pradėjo auginti arbatžoles. Prieš britus nebuvo jokių arbatos plantacijų. Britai matė, jog darbo jėga - labai pigi, jie norėjo iš to padaryti verslą, tad jie pradėjo tai daryti. Visai kaip jie daro Afrikoje - ten tokia daugybė kavos ir arbatos plantacijų. Taigi jie tai pradėjo, ir arbatą ėmė pardavinėti Amerikoje. Jie vaikėsi verslo. Taigi... Tiek daug arbatos, kas ją vartos? Valdžioje atsirado arbatos komitetas. Visi arbatos augintojai mokėjo valdžiai. Nuo kelio iki kelio, nuo gatvės iki gatvės jų verslas buvo agituojamas, ruošiama labai puiki, skani arbata, ir jie reklamavo - jeigu gersite arbatą, nesijausite labai alkani, pasveiksite nuo maliarijos ir t.t. Žmonės pradėjo gerti arbatą. „Puikus puodelis“. Mačiau tai. Dabar jie turi skonį. Dabar palaipsniui ir šlavėjas anksti ryte laukia arbatos parduotuvėje savo arbatos puodelio. Mūsų vaikystėje arbata būdavo geriama tik tuo atveju, jeigu kažkas kosėja, ji būdavo vartojama tik kartais. Taip pat buvo ir vėliau, tai buvo nežinoma. Arbatos, vyno gėrimas, rūkymas, mėsos valgymas - šie dalykai buvo nežinomi. Prostitucija. Prostitucija egzistavo. Nebuvo taip, kad kiekvienas tuo užsiima... Labai griežtai. Taigi tuo reikėtų pasirūpinti - bent viena žmonių klasė turi būti ideali, kiti tai pamatys. Mokymas turėtų tęstis, visai kaip mes tai darome. Mes kviečiame žmones atvykti ir giedoti šventus Dievo vardus kartu su mumis, šokti, valgyti prasadą. Ir palaipsniui jie tampa... Tas pats prekeivis, priklausomas nuo gėrimo, prostitucijos, mėsos valgymo, tampa šventu žmogumi. Tai - praktiška. Galite pamatyti, kokia buvo jų ankstesnė istorija, ir kokie jie yra dabar.

Direktorius: Tačiau kaip suderinsime tai su faktu, jog mūsų gydytojai sako, kad turėtume valgyti mėsą dėl baltymų?

Prabhupāda: Tai - kvailystė. Jie nevalgo mėsos pastaruosius dešimt metų. Ar jums atrodo, kad jų sveikata suprastėjo? Anaiptol, žmonės jiems sako, kad jų veidai švyti. Bostone sutikau vieną kunigą, kai keliavau iš Los Andželo į Havajus. Vienas paprastai vilkintis džentelmenas, kuris buvo kunigas, paklausė: „Svamidži, kodėl jūsų mokiniai taip švyti?“ Kartais mes pristatomi kaip „švytintys veidai“. Bostone ar kur kitur moterys klausdavo: „Ar jūs amerikiečiai?“