LT/Prabhupada 0886 - Asmuo Bhagavata ar knyga Bhagavata, visuomet tarnaukite. Tuomet būsite įtvirtinti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0885
Sekantis puslapis - video 0887 Go-next.png

Asmuo Bhagavata ar knyga Bhagavata, visuomet tarnaukite. Tuomet būsite įtvirtinti
- Prabhupāda 0886


730413 - Lecture SB 01.08.21 - New York

Prabhupāda: Taigi turėtume priimti šį Krišnos sąmonės judėjimą remdamiesi šastra. Śrī... Aš esu labai pamalonintas, kad jums taip sekasi, kad jūs taip šauniai rengiate Dievybes. Vis labiau ir labiau; tokiu būdu pasiūlote Krišnai puikaus prasado, puikaus maisto, gražių drabužių. Laikykite šventyklą labai švarią. Śrī-mandira-mārjanādiṣu. Mārjana reiškia „valyti“. Ar jūs rengiate Krišną, ar valote šventyklą, efektas - toks pats. Negalvokite, kad „aš esu valytojas, o jis - tas, kuris aprengia.“ Ne. Jie abu yra tokie patys. Krišna yra Absoliutas. Bet kuriuo atveju, nuolat būkite įsitraukę į tarnystę Krišnai. Jūsų gyvenimas bus sėkmingas. Tai - Krišnos sąmonės judėjimas.

Su Kuntīdevī malone mes galime suprasti, kad Krišna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Vāsudeva. Vāsudeva... Kita vasudevos reikšmė - kai jūs įžengiate į vasudevos platformą. Sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditam. Sattvam. Sattva, dorybė. Visų pirma turime ateitį į dorybės platformą. Tačiau čia, materialiame pasaulyje, dorybė taip pat kartais užteršiama žemomis savybėmis, neišmanymu ir aistra. Taigi klausydamiesi apie Krišną, śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (SB 1.2.17)... Visai kaip jūs klausotės apie Krišną. Taip pat pasistenkite klausytis apie Krišną visą laiką, dvidešimt keturias valandas kalbėti apie Krišną. Tokiu būdu bus išvalyta viskas, kas nešvaru. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Nityam reiškia „visada“. Nėra taip, kad bhāgavata-saptāha, oficialu. Ne. Tai - kitas išnaudojimas. Bhāgavatoje pasakyta: nityaṁ bhāgavata-sevayā. Nityam reiškia „kasdien“, dvidešimt keturias valandas. Ar jūs skaitote Śrīmad-Bhāgavatam, ar vykdote savo dvasinio mokytojo nurodymą. Tai - taip pat nurodymas. Bhāgavata yra dvasinis mokytojas. Vaišnavas taip pat yra bhāgavata. Ācāryos, bhāgavata. Grantha-bhāgavata ir asmuo, asmuo bhāgavata. Taigi ar tai būtų asmuo bhāgavata, ar knyga bhāgavata, jūs visuomet tarnaukite jiems. Nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Bhagavaty uttama-śloke bhaktir bhavati naiṣṭhikī. Tuomet būsite įtvirtinti. Naiṣṭhikī. Niekas negalės jūsų pajudinti. Bhagavaty uttama-śloke, į Aukščiausiąjį Dievo Asmenį.

Taigi tokiu būdu jūs turėtumėte realizuoti Krišnos sąmonės judėjimą per apibūdintą procesą, ir stengtis perduoti jį žmonėms. Tai - geriausia veikla kitų labui šiame pasaulyje, pažadinti Krišnos sąmonę, miegančią Krišnos sąmonę. Žinoma, praktiškai jūs galite tai patys pamatyti, prieš keturis ar penkis metus niekas jūsų nebuvo Krišnos sąmonėje, tačiau ji buvo pažadinta. Dabar esate įsisąmoninę Krišną. Kiti gali taip pat būti pažadinti. Nėra jokio sunkumo. Procesas yra toks pats. Taigi sekdami tokių atsidavusių kaip Kuntī pėdsakus, turėtume suprasti, kaip ji nurodo: kṛṣṇāya vāsudevāya devakī-nandanāya ca, nanda-gopa-kumārāya (SB 1.8.21). Tai - Krišnos identifikacija. Visai kaip mes sužinome žmogaus identifikaciją: „Koks tavo tėvo vardas?“ Taigi mes duodame, pristatome Dievą su Jo tėvo vardu, motinos vardu ir netgi Jo adresu. Nesame impersonalistai, neaiškios idėjos. Ne. Viskas yra išbaigta, tobula. Identifikacija. Jeigu pasinaudosite šiuo Krišnos sąmonės propagavimo privalumu, jūs be jokios abejonės gausite naudos. Labai jums dėkoju. Atsidavusieji: Jaya Śrīla Prabhupāda.