LT/Prabhupada 0885 - Dvasinis pasimėgavimas nesibaigia. Jis auga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0884
Sekantis puslapis - video 0886 Go-next.png

Dvasinis pasimėgavimas nesibaigia. Jis auga
- Prabhupāda 0885


730413 - Lecture SB 01.08.21 - New York

Tik sėkminga gyvoji būtybė gauna šią galimybę bendrauti su Krišna ir su atsidavusiais Krišnai. Tuomet jo gyvenimas tampa didingas.

ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja
(CC Madhya 19.151)

Ši bhakti-latā-bīja, atsidavimo tarnystės sėkla, Hare Kṛṣṇa mantros kartojimas. Taigi Kuntīdevī nurodo: „Kas šis asmuo, alakṣya, nematomas?“ Štai, Krišna. „Krišna? Yra tokia daugybė Krišnų.“ Vāsudevāya, Vāsudevos sūnus. „Yra daugybė Vāsudevų.“ Ne, nanda-gopaya, nandanāya (SB 1.8.21), Mahārājo Nandos globotinis. Tris kartus ji nurodo: „Čia Krišna.“ Krišna, kuris oficialiai gimsta kaip Devakī ir Vasudevos sūnus, Jis mėgaujasi motinos Yaśodos ir Nandos Mahāro draugija - vaikystės draugija. Tai - Krišnos žaidimai.

Taigi ānanda-līlāmaya-vigrahaya. Ānanda-līlā, Krišnos līlā, visi žaidimai yra džiaugsmingi. Ānanda-līlāmaya. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12). Iš prigimties jis ānandamaya. Niekada nerasite Krišnos nelaimingo. Krišna niekada nebūna nelaimingas. Krišna visada laimingas. Todėl nanda-gopa-kumārāya govindāya (SB 1.8.21). Jis laimingas ir, kad ir kas su Juo bendrauja, jis taip pat tampa laimingas. Govindāya. Mes vaikomės juslinio pasitenkinimo. Go reiškia „juslės“. Taigi jeigu bendrausite su Krišna, prabangiai patenkinsite savo jusles. Visai kaip gopės šoka Krišnai. Taigi juslių patenkinimo trūkumo nėra. Tačiau tai nėra šių grubių juslių patenkinimas. Tai - dvasinės juslės. Tai - dvasinės juslės. Ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya (BS 5.32). Mes kartojame šventus Dievo vardus kiekvieną dieną. Dvasiniame pasaulyje juslinis pasitenkinimas, kurį patiriate - tai ānanda-cinmaya, cinmaya. Ne ši trečios klasės ānanda su šiomis kūniškomis juslėmis. Tai nėra ānanda. Tai - iliuzija. Tai - iliuzija. Mes galvojame, kad „aš mėgaujuosi“, tačiau tai nėra ānanda. Ši ānanda nėra faktas, nes mes negalime mėgautis šiuo materialių juslių malonumu ilgai. Kiekvienas turi patirtį. Ji pasibaigia. Ji pasibaigia. Tačiau dvasinis pasimėgavimas nesibaigia. Jis auga. Toks yra skirtumas. Ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya govindam ādi-puruṣam (BS 5.32).

Taigi turite bendrauti su Govinda. Čia taip pat pasakyta: govindāya namo namaḥ. „Aš siūlau savo pagarbius nusilenkimus Govindai.“ Taigi šis Krišnos sąmonės judėjimas yra toks šaunus, jog jūs patiriate tiesioginį ryšį su Govinda. Dievybių garbinimas - tai taip pat tiesioginis ryšys su Govinda. Śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā-śṛṅgāra-tan-mandira-mārjanādau. Ši vigraha, Krišnos Dievybė, tai taip pat yra Krišnos malonė. Kadangi Krišna yra alakṣya, nematomas, Jis tapo matomas dėl jūsų. Vis dėlto... Nėra taip, kad Krišna yra akmuo, Krišna yra medis ar Krišna yra metalas. Krišna yra visuomet Krišna. Tačiau Jis apsireiškia... Kadangi negalite pamatyti daugiau nei medis, akmuo ar metalas, Jis apsireiškia kaip medis, akmuo ar metalas. Tačiau Jis nėra medis, akmuo ar metalas. Tačiau jūs gausite tą patį, tarsi bendrautumėte su Krišna. Jūs bendrausite su Krišna. Tačiau dabartiniu momentu, kadangi Krišna yra nematomas, Jis maloniai priėmė formą, kuri jums yra matoma. Tai - Krišnos malonė. Negalvokite: „Ak, štai - Krišna, akmeninis Krišna.“ Krišna yra viskas. Krišna yra viskas, taigi Krišna taip pat yra akmuo. Krišna taip pat yra akmuo, tačiau Jis nėra tas akmuo, kuris negali veikti. Krišna taip pat gali veikti akmens formoje. Krišna taip pat gali veikti ir metalo formoje. Jūs tai suvoksite. Svayam eva sphuraty adaḥ. Kuo daugiau tarnausite, šie vadinamieji „akmenys“ pradės kalbėti su jumis. Yra daugybė tokių pavyzdžių.