LT/Prabhupada 0902 - Krišnos sąmonės trūkumas. Jeigu tapsite įsisąmoninę Krišną, visko pakaks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0901
Sekantis puslapis - video 0903 Go-next.png

Krišnos sąmonės trūkumas. Jeigu tapsite įsisąmoninę Krišną, visko pakaks
- Prabhupāda 0902


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Prabhupāda: Taigi tai - materialaus gyvenimo pradžia, pavydas Krišnai. „Kodėl Krišna turėtų būti besimėgaujantysis? Aš turėčiau būti tas, kuris mėgaujasi. Kodėl Krišna turėtų mėgautis visomis gopėmis? Aš turėčiau tapti Krišna ir mėgautis, sukurti gopių bendruomenę ir mėgautis.“ Tai - māyā. Niekas negali būti besimėgaujantysis. Todėl Krišna sako: bhoktāraṁ yajña (BG 5.29).... Šri Krišna - vienintelis besimėgaujantysis. Jeigu mes jam tieksime ingredientus, reikalingus Jo mėgavimuisi, tai bus mūsų gyvenimo tobulumas. O jeigu norime imituoti Krišną, manydami: „turėčiau tapti Dievu. Turėčiau imituoti besimėgaujantįjį“, tuomet jūs esate māyoje. Mūsų reikalas yra paprasčiausiai... Visai kaip gopių gyvenimas. Krišna mėgaujasi, o jos jam teikia ingredientus jo pasimėgavimui. Taip. Tai yra bhakti. Esame skirti... Krišna tiekia... Tarnas ir šeimininkas. Šeimininkas tarnui suteikia visas reikmes, tačiau tarno pareiga - patarnauti šeimininkui. Tai tiek. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām... (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Tai - vedinė informacija. Krišna jus gausiai aprūpina visomis gyvenimo būtinybėmis. Nėra jokio trūkumo. Nėra jokių ekonominių problemų. Jūs paprasčiausiai stenkitės tarnauti Krišnai. Tuomet viskas bus tobula. Nes Jis - Hṛṣīkeśa. Taip pat... Jeigu Krišna trokšta, aprūpinimas bus labai gausus. Visai kaip jūsų šalyje yra labai gausu atsargų. Kitose šalyse... Buvau nuvykęs į Šveicariją: Viskas importuota. Jokių atsargų. Vienintelės atsargos - tai sniegas. (Juokas) Pasiimkite tiek sniego, kiek norite. Matote? Paprasčiausiai viską kontroliuoja Krišna.

Jeigu tampate atsidavusiuoju, tuomet jums nebebus tiekiamas sniegas - jums bus tiekiamas tiesiog maistas. O jeigu netampate atsidavusiuoju, būkite padengtas sniegu. (Juokas) Tai tiek. Padengtas sniegu. Viską kontroliuoja Krišna. Taigi iš tikrųjų nėra jokio trūkumo. Trūksta nebent Krišnos sąmonės. Jeigu įsisąmoninsite Krišną, tuomet jums visko pakaks, nebus jokio trūkumo. Tai - procesas. Tvayā hṛṣīkeśa... O čia pasakyta: tvayā hṛṣī... Yathā hṛṣīkeśa khalena devakī (SB 1.8.23). Pasaulis kupinas pavojų. Tačiau Devakī... Kuntīdevī sako: „Dėl to, kad Devakī - atsidavusioji Tau, Tu ją išgelbėjai nuo kančių, kurias jai norėjo suteikti pavydus jos brolis.“ Kai tik brolis išgirdo, jog „mano sesers sūnus, aštuntasis mano sesers sūnus mane nužudys,“ jis kaipmat buvo pasiruošęs nužudyti Devakī. Taigi jį nuramino Devakī vyras. Apsaugoti - tai vyro pareiga. „Mano brangus svaini, kodėl taip pavydi savo seseriai? Galų gale tavo sesuo tavęs nenužudys. Jos sūnus nužudys tave. Tai - problema. Taigi aš tau atvesiu visus sūnus ir tu galėsi daryti, ką panorėsi. Kodėl tu nori nužudyti šią nekaltą, ką tik ištekėjusią merginą? Ji - jaunesnioji tavo sesuo, tarsi tavo duktė. Turėtum ją saugoti. Kodėl tai darai?“

Taigi Kaṁsa buvo nuramintas. Jis tikėjo Vasudevos žodžiais, kad jis jam atves visus sūnus. „Jeigu norėsi, galėsi žudyti.“ Jis pamanė: „Išsaugosiu esamą situaciją. Galų gale, kai Kaṁsa sulauks sūnėnų, jis galbūt jau bus pamiršęs savo pavydą.“ Tačiau jis niekada, niekada nepamiršo. Taip. Jis nužudė visus sūnus ir laikė juos kalėjime. Śucārpitā badhya aticiram (SB 1.8.23). Aticiram reiškia „ilgą laiką“. Taigi jis buvo išgelbėtas. Galų gale buvo išgelbėta Devakī. Taip pat jeigu pažvelgsime į Devakī ir Kuntī padėtis... Kuntī ir jos sūnūs, Pañca-Pāṇḍava, penki Pāṇḍavos... Po to, kai ji tapo našle, Dhṛtarāṣṭra sukūrė planą: „Kaip nužudyti šiuos jaunesniojo mano brolio vaikus? Nes atsitiktinai esu aklas, todėl negalėjau paveldėti karalystės sosto. Jį gavo mano jaunesnysis brolis. Dabar jis mirė. Taigi bent jau mano sūnūs turėtų gauti sostą.“ Tai buvo jo politika, Dhṛtarāṣṭros politika: „Negalėjau gauti.“ Tai - materialūs polinkiai. „Turėčiau būti laimingas. Mano sūnūs turėtų būti laimingi. Mano bendruomenė turėtų būti laiminga. Mano tauta turėtų būti laiminga.“ Tai - išplėstas savanaudiškumas. Niekas negalvoja, kaip Krišną padaryti laimingą. Kiekvienas galvoja apie save: „Kaip man tapti laimingu, kaip padaryti laimingas savo vaikus, savo bendruomenę, visuomenę, tautą...“ Tai - kova dėl egzistencijos. Ją rasite visur. Tai - materiali egzistencija.

Todėl ši Krišnos sąmonė yra labai didinga. Stenkitės suprasti Bhāgavatam, Bhagavad-gītą. Ir hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (CC Madhya 19.170), stenkitės įtraukti savo jusles į tarnystę juslių valdovui. Tuomet jūs būsite laimingi. Labai jums dėkoju. Atsidavusieji: Jaya Śrīla Prabhupāda.