LT/Prabhupada 0927 - Kaip jūs išanalizuosite Krišną? Jis beribis. Tai neįmanoma

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0926
Sekantis puslapis - video 0928 Go-next.png

Kaip jūs išanalizuosite Krišną? Jis beribis. Tai neįmanoma
- Prabhupāda 0927


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Prabhupāda: Tie, kurie galvoja apie tai, jog visų pirma reikėtų išanalizuoti Krišną, ar Jis yra Dievas, jie nėra pirmos klasės atsidavusieji. Tie, kurie turi spontanišką meilę Krišnai, yra pirmos klasės atsidavusieji. Kaip jūs išanalizuosite Krišną? Jis beribis. Tai neįmanoma. Taigi šis reikalas... Neturėtume stengtis analizuoti, norėdami pažinti Krišną. Turime ribotą suvokimą, ribotą mūsų juslių galią. Kaip galime tyrinėti Krišną? Tai išvis neįmanoma. Kad ir kaip Krišna Save atskleidžia, to pakanka. Nebandykite. Tai ne...

Neti neti. Visai kaip mayavadžiai, jie stengiasi surasti Dievą, kur yra Dievas, kur yra Dievas. Neti, ne tai. Jie paprasčiausiai sako: „Ne tai“. Ši filosofija paremta šiuo „ne tai“. O kas yra tai, jie nežino. Vadinamieji mokslininkai bando atrasti galutinę priežastį, tačiau jų procesas -tai „ne tai“. Kuo labiau jie pažengs, jie ras vis daugiau „ne tai“ tačiau kas tai yra, jie niekada neras. Niekada neras. Jie gali sakyti „ne tai“, tačiau kas tai, tai neįmanoma. Tai neįmanoma.

panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo
vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām
so 'pyasti yat prapada-sīmny avicintya-tattve
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(BS 5.34)

Tad ką jau kalbėti apie Krišną, netgi apie šį materialų objektą. Jie bando nukeliauti į mėnulio planetą. Tiesą pasakius, jie nežino, kas tai yra. Iš tikrųjų. Tuomet kodėl jie sugrįžta? Jeigu jie tobulai žinotų, kas tai yra, jie jau būtų ten apsigyvenę. Jie bando pastaruosius dvidešimt metų. Jie paprasčiausiai mato: „Ne tai. Čia nėra gyvųjų būtybių. Nėra galimybės čia gyventi.“ Tokia daugybė „ne“. O kas yra „taip“? Jie nežino. Tai - vienintelė planeta arba viena žvaigždė. Mėnulio planeta yra laikoma žvaigžde.

Mokslininkai sako, jog žvaigždės - tai saulės, tačiau, remiantis mūsų Bhagavad-gitos informacija, nakṣatrāṇām yatha śaśī. Śaśī reiškia, jog mėnulis - tai tarsi daugybė žvaigždžių. Tad kokia yra mėnulio padėtis? Mėnulis yra ryškus, nes atspindi saulės šviesą. Taigi remiantis mūsų paskaičiavimais, saulė yra viena. Tačiau modernūs mokslininkai sako, jog yra daugybė saulių - tai žvaigždės. Mes nesutinkame. Yra tik viena visata. Yra nesuskaičiuojama daugybė saulių, tačiau kiekvienoje saulėje, kiekvienoje visatoje yra tik viena saulė, ne daugybė. Taigi ši visata, kurią patiriame, patiriame netobulai matydami... Mes nežinome. Negalime suskaičiuoti, kiek iš viso yra žvaigždžių, kiek yra planetų. Tai neįmanoma. Taigi materialūs dalykai, kurie yra prieš mus, mes vis tiek negalime jų suskaičiuoti, suprasti, ką jau bekalbėti apie Aukščiausiąjį Viešpatį, kuris sukūrė šią visatą? Tai neįmanoma.

Todėl Brahma-saṁhitoje pasakyta: panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ (BS 5.34). Panthās... Koṭi-śata-vatsara. Kosmosas yra neribotas. Paimkite savo lėktuvą, sputniką ar kapsulę... Jie išrado tokią daugybę dalykų. Taigi tęskite. Kiek valandų, dienų ar metų keliausite? Ne. Panthās tu koṭi-śata-vatsara. Milijonus metų, koṭi-śata-vatsara, keliaudami savu greičiu. Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ. Tad kaip aš turėčiau keliauti? Lėktuvu, kuris keliauja oro greičiu. Ne šis greitis, 500 ar 1000 mylių per valandą. Ne. Koks yra oro greitis?

Svarūpa Dāmodara: 196,000 mylių per sekundę.

Prabhupāda: 96 mylios per sekundę. Vedinėje literatūroje paminėta, jog, jeigu keliausite šiuo oro greičiu, 96,000 mylių per sekundę... Taigi tiesiog įsivaizduokite, koks yra oro greitis. Taigi panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi (BS 5.34). Lėktuvu, kuris keliauja oro greičiu. ŠIuo greičiu keliautumėte milijonus metų. Tuomet siūloma keliauti ne tik oro greičiu, bet ir proto greičiu.