LT/Prabhupada 0926 - Jokių prekybinių mainų. To norima. Krišna nori tokios meilės

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0925
Sekantis puslapis - video 0927 Go-next.png

Jokių prekybinių mainų. To norima. Krišna nori tokios meilės
- Prabhupāda 0926


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Turėtume mylėti Krišną ne dėl materialios naudos. Nėra taip, kad: „Krišna, duok mums kasdienės duonos. Tuomet aš Tave mylėsiu. Krišna, duok man tai. Tuomet Tave mylėsiu.“ Nėra tokių prekybinių mainų. To norima. Krišna nori tokios meilės rūšies. Taigi čia pasakyta, jog ši padėtis, yā te daśā, daśā... Kai tik Krišna pamatė, jog Motina Yaśodā ateina su virve, norėdama Jį surišti, Jis kaipmat taip išsigando, kad iš jo akių pasruvo ašaros. „Ak, Motina ketina mane surišti.“ Yā te daśāśru-kalila añjana. Buvo nuplautos Jo blakstienos. Ir sambhrama. Su didžia pagarba žiūrėdamas į motiną, jis pasakė: „Taip, Motina, Aš įžeidžiau tave. Maloniai atleisk Man.“ Tokia buvo Krišnos scena. Šią sceną Kuntī labai vertino. Ir Jo galva kaipmat nusileido.

Taigi tai - kitas Krišnos tobulumas, jog, nors Jis ir yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo... Bhagavad-gitoje Jis sako: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). „Mano brangus Ardžuna, nėra aukštesnės būtybės už Mane. Esu pats aukščiausias.“ Mattaḥ parataraṁ na anyat. Nėra nieko kito.“ Aukščiausiasis Dievo Asmuo, už kurį nėra nieko aukštesnio, Aukščiausiasis Dievo Asmuo lenkiasi prieš Motiną Yaśodą. Ninīya, vaktraṁ ninīya. Jis priima: „Mano brangi Motina, taip, aš tave įžeidžiau.“ Ninīya vaktraṁ bhaya-bhāvanayā, su baimės jausmu. Sthitasya. Kartais, kai Yaśodāmātā, Motina Yaśodā, matydavo, jog vaikas per daug išsigąsdavo, Nes jeigu vaikas yra sutrikdomas... Tai - psichologija. Yra tam tikra mentalinė reakcija. Taigi Motina Yaśodā nenorėjo, kad Krišna kentėtų dėl jos bausmės. Tai nebuvo Krišna, o Motinos Yaśodos tikslas. Tačiau kaip jaučianti motina, kai jaučia per didelį trikdymą, vaikas...

Ši sistema iki šiol yra Indijoje - kai vaikas pernelyg trukdo, jis surišamas vienoje vietoje. Tai - įprasta sistema. Taigi Motina Yaśodā ją priėmė. Sā māṁ vimohayati. Šią sceną ypač vertina tyri atsidavusieji, kokia didybė yra Aukščiausiajame Asmenyje, kad Jis žaidžia būtent kaip tobulas vaikas. Kai Jis žaidžia kaip vaikas, Jis žaidžia tobulai. Kai Jis žaidžia vyrą, 16,000 žmonų, Jis žaidė tobulai kaip vyras. Kai Jis žaidė gopių mylimąjį, Jis taip pat žaidė tobulai. Kai Jis buvo piemenų draugas, Jis žaidė tobulai.

Piemenys visi priklauso nuo Krišnos. Jie norėjo ragauti palmių medžio vaisius, tačiau buvo demonas Gardabhāsura, kuris niekam neleisdavo priartėti prie palmių. Tačiau Krišnos draugai, piemenys, paprašė: „Krišna, mes norėjome paragauti šių vaisių. Jeigu galėtum suorganizuoti...“ „Taip.“ Krišna kaipmat suorganizavo. Krišna ir Balarama nuėjo į mišką, ir demonai, kurie jame gyveno asilų forma, kaipmat atėjo, norėdami užpakalinėmis kojomis nuspirti Krišną ir Balaramą. Balarama sulaikė vieną iš jų ir kaip numetė ant medžio viršūnės, demonai žuvo.

Taigi draugai taip pat buvo labai įsipareigoję Krišnai. Aplink buvo gaisras. Jie nieko nežino. „Krišna.“ „Taip.“ Krišna yra pasiruošęs. Krišna kaip mat prarijo visą ugnį. Tokia daugybė demonų buvo užpulti. Kiekvieną dieną visi berniukai sugrįždavo namo ir aiškindavo motinoms: „Mama, Krišna yra toks nuostabus. Pažiūrėk. Tai atsitiko šiandien.“ Motina sakydavo: „Taip, mūsų Krišna ryra nuostabus.“ Labai. Jie nežino, kad Krišna yra Dievas, Aukščiausiasis Asmuo. Krišna yra nuostabus. Tai tiek. Ir jų meilė auga. Kuo daugiau jie suvokia nuostabią Krišnos veiklą, tuo labiau jie jį meli. „Galbūt Jis gali būti pusdievis. Taip.“ Tai - jų spėjimas. Kai Nanda Mahārāja kalbės tarpusavy su savo draugais, o draugai kalbės apie Krišną... „O, Nanda Mahārāja, tavo vaikas Krišna yra nuostabus.“ „Taip, matau tai. Galbūt Jis - pusdievis.“ Tai tiek. „Galbūt.“ Tai taip pat nėra aišku. (Juokas) Taigi Vrindavano gyventojai nesirūpina, kas yra Dievas, o kas nėra Dievas. Tai nėra jų reikalas. Tačiau jie nori Krišnos ir jie myli Krišną. Tai tiek.