LT/Prabhupada 1023 - Jei Dievas yra visagalis, kodėl jūs mažinate Jo galią ir sakote, kad Jis negali nužengti?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 1022
Sekantis puslapis - video 1024 Go-next.png

Jei Dievas yra visagalis, kodėl jūs mažinate Jo galią ir sakote, kad Jis negali nužengti?
- Prabhupāda 1023


730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Jei Dievas yra visagalis, kodėl jūs mažinate Jo galią ir sakote, kad Jis negali nužengti? Dievas nužengia dėl dviejų priežasčių: suteikti prieglobstį atsidavusiam ir nužudyti demonus. Taigi dėl demonų žudymo Jam nebūtina nužengti. Jis turi savo neaprėpiamą galią. Paprasčiausiai Jo nurodymu gali būti nužudyta bet kokia asmenybė. Durgadevi turi pakankamai galios. Tačiau Jis ateina dėl Savo atsidavusio, nes Jo atsidavęs labai trokšta. Jis visada siekia Aukščiausiojo apsaugos. Taigi kadangi atsidavęs bus patenkintas matydamas Jį, todėl Jis ateina. Tai yra (neaiškiai). Kadangi atsidavusieji visada jaučia išsiskyrimą, Dievo inkarnacija nužengia tam, kad suteiktų jiems nusiraminimą. Pralaya-payodhi jale dhṛtavān asi vedam (Śrī Daśāvatāra Stotra 1). Skirtingos inkarnacijos ateina suteikti nusiraminimą atsidavusiems. Kitaip Jis neturi veiklos. Indijoje yra induistų klasė, jie taip yra vadinami, tačiau iš tiesų jie yra žinomi kaip Arya-samaj. Arya-samaj. Arya-samajų nuomone „kodėl Dievas turėtų ateiti? Jis yra toks didis, kodėl Jis turėtų čia ateiti?” Jie netiki inkarnacija. Musulmonai taip pat netiki inkarnacijomis. Jie taip pat pateikia tą patį pateisinimą, kad: „kodėl Dievas turėtų ateiti? Kodėl Jis turėtų apsireikšti kaip žmogus?” Bet jie nežino ir negali atsakyti į klausimą: „kodėl Dievas neturėtų ateiti?” Jie sako, kad Dievas negali nužengti. Tačiau aš užduodu klausimą: „kodėl Dievas negali ateiti?” Koks atsakymas? Jei Dievas yra visagalis, kodėl jūs mažinate Jo galią ir sakote, kad Jis negali nužengti? Koks Jis tada Dievas? Dievas yra apribotas jūsų įstatymų ar jūs esate Dievo įstatymų valdžioje?

Taigi, toks yra skirtumas tarp Dievo mylėtojų ir demonų. Demonai negali galvoti. Jie galvoja, kad: „galbūt ir yra Dievas. Jis turėtų būti beformis.” Kadangi jis turi patirtį šios formos, kuri yra ribota. Taigi dėl to Māyāvādžių filosofas sako, kad kuomet Dievas ateina, impersonalus - Jis priima māyos formą. Tai yra vadinama Māyāvāda. Iš tiesų jie netiki į Dievą. Impersonalizmas, śūnyavāda. Nirviśeṣa-śūnyavādi. Kai kurie iš jų yra nirviśeṣa: „taip, Dievas turėtų būti, bet jis neturi formos.” O Māyāvādžiai... Tiek vieni ir kiti yra Māyāvādī, śūnyavādi. Budistai ir Śaṅkaros pasekėjai, jie netiki. Bet mes, vaiṣṇavai, mes žinome kaip ateistai yra apgaunami. Sammohāya sura-dviṣām (SB 1.3.24). Viešpats Buddha nužengė apgauti ateistus. Ateistai netiki į Dievą, taigi Viešpats Buddha sako: „taip, jūs teisūs. Dievo nėra. Bet pasiklausykite manęs.” Tačiau jis yra Dievas. Taigi tai yra apgavimas. „Jūs netikite Dievu, bet tikėkite manimi.” „Taip pone, aš turėčiau tikėti.” O mes žinome, kad jis yra Dievas. (juokas) Keśava dhṛta-buddha-śarīra jaya jagadīśa hare (Gītā Govinda, Śrī Daśāvatāra Stotra 9). Matote (neaiškiai).