LT/Prabhupada 1033 - Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, geriausias Dievo sūnus, todėl mes išreiškiame jam visą savo pagarbą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 1032
Sekantis puslapis - video 1034 Go-next.png

Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, geriausias Dievo sūnus, todėl mes išreiškiame jam visą savo pagarbą
- Prabhupāda 1033


740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

Svečias (3): Kaip Jūsų Malonė mato Jėzų Kristų?

Prabhupāda: Hmm?

Madhudviṣa: Koks mūsų požiūris į Viešpatį Jėzų Kristų?

Prabhupāda: Jėzus Kristus, Viešpats Jėzus Kristus yra... Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, geriausias Dievo sūnus, todėl mes išreiškiame jam visą savo pagarbą. Taip. Mes gerbiame kiekvieną, kuris mokina žmones Dievo sąmonės. Nėra svarbu kokioje šalyje, kokioje aplinkoje jis pamokslavo. Tai nesvarbu.

Madhudviṣa: Taip, sere?

Svečias (4): Šventasis Pranciškus įkūrė mūsų (neaiškiai) teoriją (neaiškiai), panaudodamas daiktus Dievui, o Šventas Pranciškus kalbėdavo apie „brolį šunį” ir „sesę katę,” ir „sesę vandenį,” ir „brolį vėją.” Ką Jo Malonė mano apie Švento Pranciškaus požiūrį ir teoriją?

Madhudviṣa: (pakartoja klausimą) Šventas Pranciškus yra būtent šio ordino įkūrėjas, kur mes esame pakviesti kalbėti, rasdavo Dievą materialiame pasaulyje. Ir jis kreipdavosi į materialaus pasaulio išraiškas kaip į „brolį“ ir „sesę.“ „Brolis medis,“ „sesė vanduo,“ ir panašiai. Koks jūsų požiūris į tai?

Prabhupāda: Tai yra tikra Dievo sąmonė. Tai yra tikra Dievo sąmonė, taip, o ne tai kad „aš esu Dievo sąmoningas ir galiu žudyti gyvūnus.“ Tai nėra Dievo sąmonė. Priimti medžius, augalus, žemesnius gyvūnus, nežymias skruzdelytes kaip savo brolius... Samaḥ sarveṣu bhūteṣu. Tai yra paaiškinta Bhagavad-gītoje. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati samaḥ sarveṣu bhūteṣu (BG 18.54). Samaḥ. Samaḥ reiškia lygus visoms gyvoms būtybėms, matyti dvasinę sielą visur... Nėra skirtumo ar jis yra žmogus, katė, šuo, medis, skruzdelė, vabzdys ar didelis žmogus. Jie yra Dievo dalelės. Jie paprasčiausiai yra skirtingai apsirengę. Vienas yra apsirengęs medžio drabužiais, kitas apsirengęs karaliaus drabužiais, o dar kitas turi vabzdžio drabužius. Tai taip pat paaiškinta Bhagavad-gītoje. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18): „Tas, kuris yra paṇḍita, mokytas, jis mato visus vienodai.“ Taigi jei Šventasis Pranciškus galvojo taip, tai yra aukščiausias dvasinio supratimo lygmuo.