LV/Prabhupada 0007 - Krišna Uzturēs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa's Maintenance Will Come - Prabhupāda 0007


Lecture on SB 1.5.22 -- Vrndavana, August 3, 1974

Brahmānanda: Brāmanam nav jābūt noalgotam darbā.

Prabhupāda: Nē. Viņš drīzāk mirs no bada, bet nekādu algotu darbu nedarīs. Tas ir brāmans. Arī kšatrijs un vaišja. Tikai šūdra. Vaišja uzsāks kādu biznesu. Viņš uzsāks kādu biznesu. Ir kāds reāls stāsts. Kāds Nandi Kungs pirms ilga, ilga laika Kalkutā, devās pie drauga un teica:"Iedod man mazliet naudas, gribu uzsākt biznesu!" Draugs jautāja: "Vai tu esi vaišja? Tirgotājs? " "Jā. " "Ak, tu man lūdz naudu? Nauda ir uz ielas. Vari to atrast tur. " Cilvēks teica: "Es neatrodu." "Neatrodi? Kas tas ir?" "Tā, tā ir beigta pele." "Tas ir tavs kapitāls."

Tajās dienās mēris bija pārņēmis Kalkutu. Tādēļ pašvaldības ziņojumā bija teikts, ka par ikvienu beigto peli, kas atnesta uz pašvaldības iestādi, atnesējam tiks izmaksātas divas ānas (1 āna=1/16 rūpijas). Tā viņš paņēma mirušās peles ķermeni un aiznesa to uz pašvaldības iestādi. Viņam samaksāja divas ānas. Tad viņš nopirka kādus bojātus beteļriekstus par divām ānām, nomazgāja un pārdeva tos par četrām vai piecām ānām. Tādā veidā rīkojoties atkal, atkal, atkal, tas vīrs kļuva bagāts. Viens no viņa ģimenes locekļiem bija mūsu garīgais brālis. Nandi ģimene. Šai Nandi ģimenei vēl joprojām ir četrsimt, piecsimt tās locekļu, kurus dienā ēdināt. Liela, aristokrātiska ģimene. Viņu ģimenē ir noteikums – tiklīdz piedzims dēls vai meita pieci tūkstoši rūpiju tiek noguldītas bankā, un, kad pienāk precību laiks, viņš var izņemt šīs piectūkstoš rūpijas ar procentiem. Cita kapitāla, naudas līdzekļu daļa netiek atvēlēta. Un ikvienam, kurš dzīvo ģimenē, tiek nodrošināts ēdiens un patvērums. Tas ir viņu... Bet sākotnēji, es vēlos teikt, šīs ģimenes izveidotājs, Nandi, viņš uzsāka savu biznesu ar asinīm pārklātu, beigtu žurku vai peli.

Tas ir patiess fakts, tā rīkoties, ja kāds vēlas dzīvot neatkarīgi... Kalkutā esmu redzējis. Pat nabadzīgie vaišjas, rītā viņi paņem mazliet dāla, maisiņu ar dālu un dodas no vienām durvīm pie otrām. Dāls ir nepieciešams visur. Tā no rīta viņš nodarbojas ar dāla biznesu, un vakarā viņš ņem skārda kārbu ar petrolejas eļļu. Tāpēc, ka vakarā tā visiem būs vajadzīga. Joprojām jūs Indijā redzēsiet, ka viņi... Neviens nemeklē algotu darbu. Var pārdot jebko, kaut dažus zemesriekstus Kaut ko viņš dara. Galu galā Krišna uztur visus. Ir aplami uzskatīt, ka "Šis vīrs mani uztur." Nē. Šāstra apgalvo, eko jo bahūnām vidadhāti kāmān. Ir jābūt pārliecībai par Krišnu, ka "Krišna ir devis man dzīvību, Krišna mani ir šeit sūtījis. Tātad Viņš man dos uzturlīdzekļus. Tā saskaņā ar manām spējam ļaujiet man kaut ko darīt, un caur šo darbu, Krišna sniegs visus vajadzīgos nodrošināšanas līdzekļus. "