LV/Prabhupada 0017 - Garīgā Enerģija Un Materiālā Enerģija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Spiritual Energy And Material Energy - Prabhupāda 0017


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

Tātad šajā materiālajā pasaulē darbojas divas enerģijas: garīgā un materiālā. Materiālā enerģija nozīmē šos astoņu veidu materiālos elementus. Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ (BG 7.4); zeme, ūdens, uguns, gaiss, debesis (ēteris), prāts, saprāts un ego. Tie visi ir materiāli. Un līdzīgā veidā smalkāki, smalkāki, smalkāki, smalkāki un rupjāki, rupjāki, rupjāki. Gluži kā ūdens ir smalkāks elements par zemi, tad uguns ir smalkāks elements par ūdeni, tad gaiss ir smalkāks par uguni, tad debesis jeb ēteris ir smalkāks elements par gaisu. Līdzīgā veidā saprāts ir smalkāks par ēteri vai arī prāts ir smalkāks par ēteri. Prāts...Jūs zināt, es vairākas reizes esmu devis šo piemēru: prāta ātrums. Jūs varat mērot daudzus tūkstošus jūdžu sekundes laikā. Tātad jo smalkāks tas kļūst, jo spēcīgāks tas ir. Līdzīgā veidā galu galā tad, kad jūs nonākat līdz garīgajai daļai, smalkākai daļai, no kuras rodas viss, ak, tā ir tik varena. Tā ir garīgā enerģija. Tas ir norādīts Bhagavad-gītā. Kas ir garīgā enerģija? Tā garīgā enerģija ir šī dzīvā būtne. Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parā (BG 7.5). Krišna saka: "Šīs ir materiālās enerģijas. Pāri tām ir vēl viena, garīgā enerģija." Apareyam. Aparā nozīmē zemāks. Apareyam. "Visi šie aprakstītie materiālie elementi ir zemākā enerģija. Un virs tās ir pārāka enerģija, Mans dārgais Ardžuna." kas tā ir? Jīva-bhūta mahā-bāho: "Šīs dzīvās būtnes." Arī tās ir enerģija. Mēs, dzīvās būtnes, arī esam enerģija, bet pārāka enerģija. Kāpēc pārāka? Tāpēc, ka yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Augstākā enerģija kontrolē zemāko enerģiju. Matērijai nav varas. Liela lidmašīna, laba mašīna, lido debesīs, izgatavota no materiālām lietām. Bet, ja nebūtu garīgās enerģijas, pilota, tā ir bezjēdzīga. Tā ir bezjēdzīga. Tūkstošiem gadu reaktīvā lidmašīna stāvēs lidostā; tā nelidos, ja vien mazā garīgās enerģijas dzirkstelīte, šis pilots, neieradīsies un tai nepieskarsies. Tātad kur gan ir problēma saprast Dievu? Tik vienkārša lieta, ka, ja šī milzīgā mašīna... Ir tik daudz milzīgu mehānismu, bet tie nevar darboties bez garīgās enerģijas pieskāriena, cilvēka vai dzīvās būtnes. Kā gan jūs varat uzskatīt, ka šī visa materiālā enerģija darbojas automātiski vai bez jebkādas vadības? Kā gan jūs varat to tā pamatot? Tas nav iespējams. Tādēļ mazāk saprātīgā cilvēku kārta nespēj saprast to, kā šo materiālo enerģiju kontrolē Visaugstais Kungs.