LV/Prabhupada 0019 - Ko Vien Dzirdat, Jums Jāstāsta Citiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Whatever You are Hearing, You Should Say to Others - Prabhupāda 0019


Jagannatha Deities Installation Srimad-Bhagavatam 1.2.13-14 -- San Francisco, March 23, 1967

Pieņemsim, ja jūs vēlaties mani iepazīt vai zināt kaut ko par mani, jūs varat jautāt kādam draugam: "Ak, kāds ir svamidžī?" Viņš kaut ko var pateikt, arī citi kaut ko. Bet kad es jums sevi raksturoju, sakot "Tāds ir mans stāvoklis. Esmu šāds", tas ir nevainojami. Tas ir nevainojami. Tātad, ja jūs vēlaties zināt Absolūto Dieva Augstāko Personību, jūs to nespēsiet ne prātuļojot, ne meditējot. Tas nav iespējams, jo jūsu jutekļi ir nepilnīgi. Kāda tad ir izeja? Vienkārši klausieties no Viņa. Tā Viņš laipni ieradies, lai pavēstītu Bhagavad-gītu. Śrotavyaḥ: "Vienkārši mēģiniet dzirdēt." Śrotavyaḥ un kīrtitavyaś ca. Ja jūs vienkārši klausāties un dzirdat Krišnas apziņas lekcijā, bet tad izejat no tās un aizmirstat dzirdēto, ak, tas nav labi. Tas jūs nepadarīs attīstītākus. Kas tad? Kīrtitavyaś ca: "Lai arī ko jūs dzirdētu, jums to jāpavēsta citiem." Tā ir pilnība. Tādēļ mēs esam izveidojuši "Atpakaļ pie Dieva" (angļu "Back to Godhead"). Mācekļiem ir ļauts visu, ko viņi dzirdējuši, apdomīgi rakstīt. Kīrtitavyaś ca. Ne tikai vienkārši dzirdēt. "Ak, es klausos miljoniem gadu, bet tik un tā nespēju saprast" - jo tu neskandē, tu neatkārto to, ko esi dzirdējis. Jums jāatkārto. Kīrtitavyaś ca. śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ. Un kā gan jūs varat rakstīt vai runāt, ja nedomājat par Viņu? Jūs klausāties par Krišnu; jums jāapdomā, tad jūs varat runāt. Citādi ne. Tātad śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca dhyeyaḥ and pūjyaś ca. Un jums jāgodina. Tādēļ godināšanai mums nepieciešama šī Dievība. Mums jāapdomā, mums jārunā, mums jādzird, mums jāgodina, pūjyaś ca... Tad laiku pa laikam? Nē. Nityadā: pastāvīgi, pastāvīgi. Nityadā—tāds ir process. Tātad ikviens, kurš pieņem šo procesu, var saprast Absolūto Patiesību. To skaidri paziņo Šrīmad-Bhāgavatam.