LV/Prabhupada 0035 - Krišna Ir Ķermeņa Īpašnieks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

In this Body There are Two Living Entities -
Prabhupāda 0035


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Krišna tad pieņēma guru lomu un sāka sniegt norādījumus. Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ. Hrišīkēša..., vēl viens Krišnas vārds ir Hrišīkēša. "Hrišīkēša" nozīmē "hrišīka īša". "Hrišīka" nozīmē "jutekļi", bet "īša"— "saimnieks". Tādēļ Krišna ir mūsu un ikviena jutekļu saimnieks. Tas tiks izskaidrots trīspadsmitajā nodaļā: "kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata" (BG 13.3). Šajā ķermenī mīt divas dzīvās būtnes. Viena [no tām] esmu es pats, individuālā dvēsele, ātma, bet otra ir Krišna, Paramātma. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Tātad patiesībā īpašnieks ir Paramātma. Man ir dota iespēja to izmantot, tātad mani tā sauktie jutekļi patiesībā man nepieder. Es neesmu radījis savu roku. Roku radīja Dievs jeb Krišna ar materiālās dabas starpniecību, un man roka ir dota, lai es to izmantotu saviem nolūkiem, lai es ēstu, [kaut ko] vāktu. Bet patiesībā tā nav mana roka. Kā gan citādi tad, kad šī roka tiek paralizēta, par spīti maniem apgalvojumiem, ka "šī roka ir manējā", es to nevaru izmantot, jo rokas darbības spējas ir paņēmis atpakaļ to īpašnieks. Tas ir tāpat, kā īrētā māja, kurā dzīvojat. Ja mājas īpašnieks, saimnieks, jūs padzen, jūs tur dzīvot [vairs] nevarat. Jums nav tiesību to izmantot. Tāpat mēs varam izmantot šo ķermeni, kamēr vien īstais ķermeņa īpašnieks, Hrišīkēša, mums ļauj tajā atrasties. Tādēļ Krišnu sauc [arī] par Hrišīkēšu. Un šī Krišnas apziņas kustība nozīmē, ka mēs jutekļus esam pieņēmuši no Krišnas. Tie jāizmanto [kalpošanā] Krišnam. [Bet] tā vietā, lai izmantotu tos Krišnas dēļ, mēs tos izmantojam savu jutekļu apmierināšanai. Tā ir mūsu nožēlojamā, saistītā dzīve. Tas ir tāpat, kā tad, ja jūs dzīvojat vietā, par kuru jums jāmaksā īre, bet jūs to nemaksājat, uzskatot to par savu īpašumu; tad rodas nepatikšanas. Līdzīgā veidā "Hrišīkēša" nozīmē, ka īstais īpašnieks ir Krišna. Man šis īpašums ir iedots. Tas ir teikts Bhagavad-gītā.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

"Jantra" ir "mašīna". Šo mašīnu man ir devis Krišna, jo es vēlējos: "Ja man ir tāda mašīna kā cilvēka ķermenis, tad es varu baudīt šādi." Tādēļ Krišna piepilda jūsu vēlmi: "Labi." Un, pat ja es vēlos "iegūt tādu mašīnu, kurā es tieši varēšu izsūkt cita dzīvnieka asinis", Krišna teiks: "Labi. Tu vari iegūt tīģerveida ķermeņa mašīnu un to izmantot." Tā tas arī notiek. Tādēļ Viņa vārds ir Hrišīkēša. Un, kad mēs pareizi saprotam, ka "es neesmu šī ķermeņa īpašnieks. Krišna ir ķermeņa īpašnieks. Es vēlējos noteikta veida ķermeni savu jutekļu apmierināšanai. Viņš man tādu ir piešķīris, bet es neesmu laimīgs. Tādēļ es mācīšos, kā pielietot šo mašīnu īpašnieka dēļ", to sauc par bhakti. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Čč Madhja 19.170). Kad šie jutekļi — jo Krišna ir jutekļu saimnieks, Viņš ir šī ķermeņa īpašnieks — un ķermenis tiks izmantots kalpošanā Krišnam, tā būs mūsu dzīves pilnība.