LV/Prabhupada 0036 - Mūsu Dzīves Mērķis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Goal Of Our Life - Prabhupāda 0036


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Kad mūs apmulsinājuši materiālie notikumi, kā rīkoties, tas ir, darīt vai nedarīt, piemēram, tad mums jāvēršas pie guru. Tāds šeit ir norādījums, kā mēs varam redzēt. Pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ. Kad esam apjukuši, mēs neatšķiram, kas ir reliģisks un kas nav, nepielietojam savu stāvokli atbilstoši. Tā ir kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ (BG 2.7). Tad mums nepieciešams guru. Tāds ir Vēdu norādījums. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham (MU 1.2.12.). Tāds ir pienākums. Civilizācija ir, kad mēs sastopamies ar tik daudzām dzīves problēmām. Tas ir dabiski. Šajā materiālajā pasaulē pati materiālā pasaule ir dzīves problēmas. Padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). "Materiālā pasaule" nozīmē, ka briesmas ir uz katra soļa. Tā ir materiālā pasaule. Tādēļ mums jāpieņem guru vadība; no skolotāja, no garīgā skolotāja [mēs uzzināsim], kā attīstīties, jo šis... Vēlāk tiks izskaidrots, ka mūsu dzīves mērķis, vismaz šajā cilvēciskajā dzīves veidā, āriešu civilizācijā, dzīves mērķis ir saprast mūsu dabisko stāvokli, to, "kas es esmu". Ja mēs nesaprotam, "kas es esmu", tad es neatšķiros no kaķiem un suņiem. Suņi un kaķi [to] nezina. Viņi uzskata, ka ir ķermenis. Tas tiks izskaidrots. Tātad šādā saistītā dzīvē, kad esam apmulsuši... Patiesībā mēs ik brīdi esam apjukuši. Tādēļ nepieciešams vērsties pie atbilstoša guru. Nu Ardžuna vēršas pie Krišnas, pirmklasīga guru. Pirmklasīga guru. "Guru" nozīmē "Visaugstais Kungs". Viņš ir visu guru, parama-guru. Tādēļ ikviens, kurš pārstāv Krišnu, arī tiek saukts par guru. Tas tiks izskaidrots ceturtajā nodaļā. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Tātad Krišna rāda piemēru tam, kā mums pakļauties un pieņemt guru. Šeit ir Krišna. Un jums par guru ir jāpieņem Krišna vai Viņa pārstāvis. Tad jūsu problēmas būs atrisinātas. Citādi tas nav iespējams, jo viņš [tikai guru] var atbildēt, kas jums nāk par labu, kas — par sliktu. Viņš prasa: "yac chreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tat" (BG 2.7). Niščitam. Ja jūs vēlaties padomu, norādījumu, niščitam, kas ir bez jebkādām šaubām, bez ilūzijas, nekļūdīgs, bez krāpšanas, to sauc "niščitam". To jūs varat iegūt no Krišnas vai Viņa pārstāvja. Jūs neiegūsiet pareizo informāciju no nepilnīgas personas vai krāpnieka. Tie nebūs pareizie norādījumi. Mūsdienās tā ir modes lieta — visi kļūst par guru, kurš izsaka savu viedokli: "Es domāju", "Manuprāt". Tas nav guru. "Guru" nozīmē, ka viņš sniedz pierādījumus no šāstrām. Yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ (BG 16.23): "jebkurš, kas nesniedz pierādījumus no šāstrām, "na siddhiṁ sa avāpnoti" — viņš nekad negūs panākumus, "na sukham" — ne arī panākumus šajā materiālajā pasaulē, "na parāṁ gatim" — ko tad teikt par nākamo dzīvi?" Šādi ir norādījumi.