LV/Prabhupada 0040 - Šeit Ir Viena Augstākā Personība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Here Is One Supreme Person - Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Ir miljoniem un triljoniem dzīvo būtņu, un Viņš atrodas katrā sirdī. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Tādā veidā viņš vada. Bet, ja mēs uzskatām, ka Viņš ir kontrolētājs tāpat kā mēs, mūsu priekšstats ir nepareizs. [Tikai] Viņš ir vadītājs. [Jau] ir vadītājs. Viņš vada ar bezgalīgām zināšanām un neskaitāmiem asistentiem, ar nebeidzamām spējām. Šie impersonālisti nevar [pat] iedomāties, ka persona var būt tik bezgalīgi varena. Tādēļ viņi kļūst par impersonālistiem. Viņi nespēj iedomāties. Ipersonālisti nespēj iztēloties... Viņi iedomājas, ka "ja kāds ir persona, viņš ir tieši tāda persona kā es. Es to nevaru. Tādēļ [arī] Viņš to nevar." Tādēļ viņi ir mūdhas. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ (BG 9.11). Viņi Krišnu pielīdzina sev. Tāpat, kā viņš ir persona, [arī] Krišna ir persona. Viņš nezina. Vēdas norāda, ka "lai gan Viņš ir persona, Viņš uztur visas neskaitāmās personas". To viņi nezina. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Ka viena vienīga persona, Viņš, uztur daudzus miljonus un triljonus personu. Mēs katrs, ikviens, esam personas. Es esmu persona. Jūs esat personas. Skudra ir persona. Kaķis ir persona. Suns ir persona, un [arī] kukainis ir persona. Koki ir personas. Ikviens ir persona. Ikviens ir persona. Un ir [arī] cita persona. Tas ir Dievs, Krišna. Tā vienīgā persona, [kura] uztur visus šo daudzveidīgos miljonus un triljonus personu. Tā vēdas no...[norāda]: "Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām" (Katha Upanišada 2.2.13.). Tāda ir informācija.

Tātad Krišna Bhagavad-gītā arī saka, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) Tādēļ, kad bhakta pilnīgi saprot, ka "šeit ir viena Augstākā Persona, kurš ir vadītājs, kurš ir kontrolētājs, kurš ir visa uzturētājs", tad viņš Tam pakļaujas un kļūst par Viņa bhaktu.