LV/Prabhupada 0039 - Mūsdienu Līderis Ir Gluži Kā Lelle

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Modern Leader Is Just Like A Puppet - Prabhupāda 0039


Lecture on SB 1.10.3-4 -- Tehran, March 13, 1975

Tāds nevainojams valdnieks kā Judištira var valdīt ne tikai pār zemi, jūrām, bet pār visu planētu. Tas ir ideāls. (lasa:) "Mūsdienu angļu pirmdzimtības likums jeb pirmdzimtā mantošanas tiesību likums bija izplatīts arī tajās dienās, kad pār zemi un jūrām valdīja karalis Judištira." Tas nozīmē [iekļauj] visu planētu, tai skaitā arī jūras. (lasa:) "Tolaik Hastināpuras, kas tagad ir daļa no Jaundeli, valdnieks bija pasaules un jūru imperators līdz pat Mahārādža Parīkšita, Mahārādža Judištira mazdēla, laikam. Viņa [Judištira] jaunākie brāļi bija viņa ministri un valsts amatpersonas, un starp nevainojami dievbijīgajiem karaļa brāļiem bija pilnīga sadarbība. Mahārādža Judištira bija nevainojams valdnieks un Kunga Šrī Krišnas pārstāvis,..." Karalim jābūt Krišnas pārstāvim. "...lai valdītu pār zemes karaļvalsti, un tika salīdzināts ar Karali Indru, debesu planētas pārstāvošo valdnieku. Tādi padievi kā Indra, Čandra, Sūrja, Varuna, Vāju, utt. ir dažādas Visuma planētas pārstāvošie valdnieki. Un arī Mahārādža Judištira bija viens no viņiem, valdot pār Zemes karaļvalsti. Mahārādža Judištira nebija tipisks mūsdienu demokrātijas neapgaismotais politiskais līderis. Mahārādžam Judištiram norādījumus bija devis Bhīšmadēva un arī nekļūdīgais Kungs, tādēļ viņam par visu bija pilnīgas, nevainojamas zināšanas. Mūsdienu ievēlētā valsts izpildvara, vadītājs ir gluži kā lelle, jo viņam nav valdnieku raksturojoša spēka. Pat ja viņš ir tik izglītots kā Mahārādža Judištira, viņš, savas labās gribas vadīts, neko nevar izdarīt sava saistītā stāvokļa dēļ. Tādēļ tik daudzas valstis uz šīs zemes savstarpēji naidojas; jo [starp tām] pastāv ideoloģiskās atšķirības vai [tās vada] citi savtīgi nolūki. Bet tādam karalim kā Mahārādža Judištira nav paša izgudrotas ideoloģijas. Viņam bija vien jāievēro nekļūdīgā Kunga un Kunga pārstāvju norādījumi un [jāklausa] pilvnarotais pārstāvis Bhīšmadēva. Šāstrās ir norādīts, ka ir jāseko dižai autoritātei un nekļūdīgajam kungam bez jebkādiem savtīgiem nolūkiem un sagudrotām ideoloģijām. Tādēļ Mahārādžam Judištiram bija iespējams valdīt pār visu pasauli, tostarp arī jūrām, jo [viņa ievērotie] principi bija nekļūdīgi un universāli pielietojami visiem. Vienas pasaules valsts jēdziens var tikt piepildīts vien tad, ja mēs varam sekot nekļūdīgai autoritātei. Nepilnīga cilvēciskā būtne nevar radīt ideoloģiju, kas būtu pieņemama visiem. Tikai nevainojamais un nekļūdīgais var radīt sistēmu, kas pielietojama visās vietās un kam var sekot ikviens visā pasaulē. Tieši cilvēks ir tas, kurš valda, nevis bezpersoniskā valdība. Ja cilvēks ir nevainojams, arī valdība ir pilnīga. Ja cilvēks ir muļķis, tad valdība ir pašapmāns. Tāds ir dabas likums. Ir tik daudz stāstu par nepilnīgiem valdniekiem vai vadītājiem. Tādēļ vadītājam jābūt apmācītam kā Mahārādža Judištira, un viņam jābūt pilnvarotam valdīt pār visu pasauli. Pasaules valsts jēdziens var tikt izveidots vienīgi tāda valdnieka režīmā, kāds [ir] Mahārādža Judištira. Tajās dienās pasaule bija laimīga, jo bija tādi valdnieki kā Mahārādža Judištira, kuri valdīja pār pasauli." Lai šis valdnieks seko Mahārādžam Judištiram un rāda piemēru tam, kā monarhija valsti var padarīt nevainojamu. Tāds ir šāstru norādījums, un, ja viņš tam seko, viņš to panāks. Viņam ir [bija] tāds spēks. Tāpēc, ka viņš bija tik nevainojams valdnieks, Krišnas pārstāvis, tad "kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ" (SB 1.10.4). "Pardžanjah" nozīmē "lietusgāzes". Tātad lietusgāzes ir pamatprincips tam, lai nodrošinātu dzīves nepieciešamības; lietusgāze. Tādēļ Bhagavad-gītā Krišna saka: "annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ" (BG 3.14). Ja jūs vēlaties iepriecināt ļaudis, gan cilvēkus, gan dzīvniekus... Ir [taču] arī dzīvnieki. Viņi ir... Šie nelieši, valsts vadītāji, reizēm uzrīko labklājības izrādi cilvēkiem, bet nedomā par dzīvnieku labklājību. Kāpēc? Kādēļ šāda netaisnība? Arī tie ir piedzimuši uz šīs zemes. Arī viņi ir dzīvās radības. Lai arī viņi ir [tikai] dzīvnieki. [Lai arī] viņiem nav [attīstīta] saprāta. Viņiem nav [attīstīta] saprāta, bet tas nenozīmē, ka viņu nogalināšanai jāceļ pastāvīgi izmantojamas lopkautuves! Vai tas [tā rīkoties tiešām] ir taisnīgi? Un tas nav viss; valdniekam jādod patvērums ikvienam, kurš ierodas valstī. Kādēļ [radīt] atšķirības? Ikviens pieņem patvērumu: "Kungs, es vēlos dzīvot jūsu valstī!" Tātad viņam jādod visas iespējas [to darīt]. Kāpēc gan šis "nē, nē, jūs nedrīkstat. Jūs esat amerikānis. Jūs esat indietis. Jūs esat šis."? Nē. Ir tik daudz kā. Ja viņi patiesi seko principam, vēdiskajiem principiem, tad nevainojams valdnieks būs labs vadītājs. Un daba palīdzēs. Tādēļ ir teikts, ka Mahārādža Judištira valdīšanas laikā, kāmaṁ vavarṣa parjanyaḥ sarva-kāma-dughā mahī (SB 1.10.4). Mahī, zeme. Jūs no zemes iegūsiet visu nepieciešamo. Tas nekritīs no debesīm. Jā, tas kritīs no debesīm lietus veidā. Bet viņi nepārzina zinātni, kā zeme dod vajadzīgo dažādos veidos. Noteiktos apstākļos līst lietus, un [svarīga ir] zvaigžņu ietekme. Tad tiek ražots tik daudz kas, kā dārgakmeņi, pērles. Viņi nezina, kā šīs lietas rodas. Tādēļ, ja valdnieks ir dievbijīgs, arī daba viņam palīdz un ar viņu sadarbojas. Un, [ja] karalis, ja valdība ir bezdievīga, tad daba [ar viņu] nesadarbosies.