LV/Prabhupada 0048 - Āriešu Civilizācija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Aryan Civilization - Prabhupāda 0048


Lecture on BG 2.2-6 -- Ahmedabad, December 11, 1972

Anārja-džuštam, "it nemaz neraksturīgs cilvēkam, kurš zina dzīves vērtības, kas veicina attīstību." Ārietis. Ārietis ir tāds, kurš ir progresīvs. Tātad šāda Ardžunas nomāktība kaujas laukā tiek raksturota kā neārietim piemītoša. Ārietis; saskaņā ar Āriešu civilizāciju, kā aprakstīts Bhagavad-gītā, ir četri iedalījumi, ko izveidojusi Dieva Augstākā Personība. Un mēs jau izskaidrojām, ka "dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam" (SB 6.3.19). Jebkurš sistemātisks, reliģisks process ir jāsaprot kā Dieva dots. Cilvēks nevar izveidot reliģisku sistēmu [novirzienu]. Tātad šī āriešu progresīvā sistēma ir "cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ" (BG 4.13). Krišna saka: "Esmu ieviesis ļoti labu sabiedrības kārtu sistēmu." Brāhmans, kšatrijs, vaišja, šūdra. Tātad Ardžuna piederēja pie kšatriju ģimenes. Tādēļ viņa vilcināšanās cīnīties kaujas laukā bija āriešiem nepiedienīga. Karaliskajai kārtai atteikties pielietot spēku [kad spēka pielietošana ir vajadzīga] nav labi. Kšatrijiem, cīnoties kaujas laukā, nogalināšana nav [viņu pastrādāts] grēks. Līdzīgi [arī] brāhmans, veicot ziedošanas rituālu, reizēm upurē dzīvniekus; tas nenozīmē, ka viņš grēko. Dzīvnieku ziedošana nebija domāta dzīvnieku ēšanai. Tā bija paredzēta vēdiskās mantras pārbaudei. Kad brāhmani bija iesaistīti [šāda veida] ziedošanas ceremonijā, [to,] vai viņi pareizi skandēja vēdisko mantru, [viņi] pārbaudīja, ziedojot dzīvnieku un piešķirot dzīvniekam jaunu ķermeni. Tāda bija dzīvnieku ziedošana. Dažreiz [upurdzīvnieki] bija zirgi, dažreiz tika ziedotas govis. Bet šajā laikmetā, Kali jugā, kas tāds ir aizliegts, jo nav šādu [gana prasmīgu] jāgjika brāhmanu. Visa veida ziedošanas rituāli šajā laikmetā ir aizliegti.

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ
sannyāsaṁ pala-paitṛkam
devareṇa sutotpattiṁ
kalau pañca vivarjayet
(CC Adi 17.164)

Ašvamēdhas ziedošana, gomēdhas ceremonija, sanjāsa un bērna iegūšana ar dēvaru, vīra jaunāko brāli — tas viss šajā laikmetā ir aizliegts.