LV/Prabhupada 0047 - Krišna Ir Absolūts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0046
Next Page - Video 0048 Go-next.png

Kṛṣṇa is Absolute - Prabhupāda 0047


Lecture on BG 7.1 -- Upsala University Stockholm, September 8, 1973

Ir tik daudzas un dažādas jogas sistēmas, bhakti joga, gjāna joga, karma joga, dhjāna joga. Tik daudzas jogas. Bet bhakti joga ir pati pārākā. Tas ir teikts pēdējā nodaļā. Šobrīd es jums lasu septīto nodaļu. Sestās nodaļas beigās Krišna saka:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

Yoginām api sarveṣām. Tas, kurš piekopj jogas sistēmu, ir jogs. Tātad Krišna saka "yoginām api sarveṣām": "No visiem jogiem..." Es jau esmu teicis. Ir dažādu veidu jogi. "No visiem jogiem..." Yoginām api sarveṣām. "Sarvēšām" nozīmē "no visiem jogiem". Mad-gatenāntar-ātmanā: "Tas, kurš domā par Mani." Mēs varam domāt par Krišnu. Mums ir Krišnas veidols. Mēs godinām Krišnas Dievību. Tātad, ja mēs iesaistāmies Dievības, Krišnas veidola, godināšanā, [tā veidola godināšanā], kas neatšķiras no Krišnas, vai, ja Dievības nav, ja mēs skandējam Krišnas svēto vārdu, arī tas ir Krišna. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ (CC Madhya 17.133). Krišna ir Absolūts. Tādēļ nav atšķirības starp Viņu un Viņa vārdu. Nav atšķirības starp Viņu un Viņa veidolu. Nav atšķirības starp Viņu un Viņa attēlu. Nav atšķirības starp Viņu un tematiem par Viņu. Viss par Krišnu ir Krišna. To sauc par pilnīgām zināšanām. Tātad, vai nu jūs skandējat Krišnas vārdu, vai arī godināt Krišnas veidolu, tas viss ir Krišna.

Tātad ir dažādas garīgās kalpošanas izpausmes.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Jūs tikai klausāties par Krišnu. Dzirde arī ir Krišna. Tāpat kā mēs nu mēģinām klausīties par Krišnu. Tātad arī šī dzirde ir Krišna. Šie zēni un meitenes skandē. Šī skandēšana arī ir Krišna. Šravanam, kīrtanam. Tad smaranam. Kad jūs skandējat par Krišnu, ja atceraties Krišnas attēlu, arī tas ir Krišna. Vai ja jūs redzat Krišnas attēlu. Tas [tajā attēlotais] arī ir Krišna. Jūs redzat Krišnas Dievību. Tas ir Krišna. Jūs mācāties kaut ko par Krišnu.

Tas arī ir Krišna. Tātad "

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Jebkura no šīm deviņām darbībām, ja tās pieņemat, nekavējoties [nodrošina] saziņu ar Krišnu. Vai jūs pieņemat visas deviņas darbības vai astoņas, vai septiņas, vai sešas, vai piecas, vai četras, vai trīs, vai divas, vismaz vienu, ja jūs [to] uzņematies stingri un... Šī skandēšana, piemēram, neko nemaksā. Mēs skandējam visā pasaulē. Ikviens var skandēt, klausoties mūs. Tas jums neko nemaksā. Un, ja jūs skandējat, jūs esat tikai ieguvēji. Tā... Un, ja jūs to darāt, tad nekavējoties jūs sazināsieties ar Krišnu. Tāds ir ieguvums. Nekavējoties. Jo Krišnas vārds un Krišna ir ne...[neatšķiras].

Abhinnatvān nāma-nāminoḥ (CC Madhya 17.133). Šādi ir Vēdu literatūras apraksti. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ. Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaḥ. Krišnas vārds ir čintāmani. "Čintāmani" nozīmē "garīgs". Cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu (Bs. 5.29.). To apraksta Vēdas. Ir aprakstīta vieta, kur dzīvo Krišna: cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29.). Tātad nāma, Krišnas svētais vārds, arī ir čintāmani, garīgs. Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaḥ. Viņš ir tāds pats Krišna, persona. Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya (CC Madhya 17.133). "Čaitanja" nozīmē "nemirusi, bet dzīva būtne". Jūs varat gūt to pašu labumu, skandējot [svētos] vārdus tā, it kā sarunātos ar Krišnu. Arī tas ir iespējams. Bet to apzināsies pakāpeniski, Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ. "Rasa-vigraha" nozīme "prieks, visas baudas avots". Kā jūs skandējat Harē Krišna, tā pakāpeniski jūs sākat baudīt kādu pārpasaulīga prieka devu. Tāpat kā šie zēni un meitenes skandējot priekā dejo. Neviens nevarētu viņiem sekot. Bet viņi ir traki ļautiņi, jo viņi skandē. Patiesībā viņi gūst kādu devu prieka, pārpasaulīga prieka. Tādēļ viņi dejo. Tā nav suņa deja. Nē. Tā ir patiesi garīga deja, dvēseles deja. Tādēļ Viņu sauc "rasa-vigraha", visa prieka avots.

Nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ (CC Madhya 17.133). Pūrna, pilnīgs. Nevis par procentu mazāk kā Krišna. Nē. Simtprocentīgi [kā] Krišna. Pilnīgs. Pūrna. "Pūrna" nozīmē "pilnīgs". Pūrṇaḥ śuddhaḥ. "Šudha" nozīmē "attīrīts". Materiālajā pasaulē ir piesārņojums. Materiāls [ir] jebkurš jūsu skandētais vārds, jo tas ir materiāli piesārņots, jūs nevarat to skandēt ilgi. Tā ir vēl viena pieredze. Bet šī Harē Krišna mantras skandēšana [atšķiras]; ja jūs skandēsiet divdesmit-četras stundas, jūs [tik un tā] nekad nejutīsieties noguriši. Tāds ir pārbaudījums. Turpiniet skandēt. Šie zēni var skandēt divdesmit četras stundas bez ēdiena un ūdens. Tas ir tik jauki. Jo tas ir pilnīgi, garīgi, šudha. "Šudha" nozīmē "tīrs". Materiāli nepiesārņots. Materiālais prieks, jebkura bauda... Lielāko baudu materiālajā pasaulē rada dzimumattiecības. Bet jūs nevarat tās baudīt divdesmit četras stundas [dienā]. Tas nav iespējams. Bet jūs to varat izbaudīt pāris minūtes. Tas ir viss. Pat, ja jūs esat piespiesti baudīt, jūs to atraidīsiet: "Nē, pietiek." Tas ir materiāli. Bet "garīgi" nozīmē "bezgalīgi". Jūs varat baudīt nepārtraukti, divdesmit četras stundas. Tā ir garīga bauda. Brahma-saukhyam anantam (SB 5.5.1). Anantam. "Anantam" nozīmē "bezgalīgs".