LV/Prabhupada 0062 - Redziet Krišnu Divdesmit Četras Stundas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

See Twenty-four Hours Kṛṣṇa - Prabhupāda 0062


Lecture on SB 1.8.18 -- Chicago, July 4, 1974

Prabhupāda: Ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kiṁ. Ja jūs esat spējuši godināt Krišnu, tad nav vajadzības veikt vēl kādas askēzes, grēku nožēlošanas... Jo, lai apzinātos sevi vai Dievu, ir tik daudz procesu, askēžu, grēku nožēlošanu. Dažreiz mēs dodamies uz mežu, lai redzētu, kur ir Dievs, kur... Ir dažādi procesi, bet šāstras saka, ka patiesībā, ja jūs godināt Krišnu, ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kiṁ, tad vairs nav nekādas vajadzības jums veikt grēku nožēlošanas un askēzes. Un "narādhito, narādhito yadi haris tapasā tataḥ kim", galu galā pēc grēku nozēlošanas, smagu askēžu veikšanas un grēku nožēlošanas, ja jūs nezināt, kas ir Krišna, tad kāda [tam visam] jēga? Tas ir bezjēdzīgi. Narādhito yadi haris tapasā tataḥ kim, antar bahir yadi haris tapasā tataḥ kiṁ. Līdzīgā veidā, ja jūs redzat Krišnu divdesmit četras stundas [diennaktī] gan iekšpus, gan ārpus [visa], tad tas ir tapasjas gals [mērķis]. Tātad šeit Krišna atkal saka, un Kuntī saka, ka "lai gan Krišna ir gan iekšpus, gan ārpus [visa], tāpēc, ka mums nav [tādu] acu, ar kurām Viņu ieraudzīt, [Viņš ir] alakṣyam, "neredzams". Gluži tāpat, kā šeit Krišna bija klāt Kurukšetras kaujā, tikai pieci Pāndavi un viņu māte Kuntī, [viņi] varēja saprast, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Un vēl daži citi. Tātad pat tad, kad Krišna bija klāt, daži Viņu uztvēra kā parastu cilvēku. Avajā..., avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. Tāpēc, ka Viņš bija ļoti laipns pret cilvēku sabiedrību, Viņš atnāca personīgi. Tomēr, tā kā viņiem nebija acu, lai Viņu redzētu, viņi to nesaredzēja. Tādēļ Kuntī saka "alakṣyam" jeb "Tu neesi redzams, lai gan Tu esi antaḥ bahiḥ, sarva-bhutanam". Nevis, ka [tikai] bhaktas "antaḥ bahiḥ"— ikviena. Krišna atrodas ikviena sirdī, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe. Norādot uz "hṛd-deśe", šeit, sirdī, Krišna ir šeit. Tādēļ meditācija, jogas princips, ir tas, kā atklāt Krišnu sirdī. To sauc par meditāciju. Tādēļ Krišnas stāvoklis vienmēr ir pārpasaulīgs. Ja mēs pieņemam šo pārpasaulīgo procesu, Krišnas apziņu, regulējošos principus un mēģinām atsvabināties no grēcīgas dzīves. Jo mēs nevaram redzēt Krišnu vai saprast krišnu, kamēr piekopjam visas grēcīgās darbības. Tad tas nav iespējams. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ. Tie kuri ir duškritinas... "Kriti" nozīmē "nopelns, slavējams"; bet duškriti — nopelns, kas gūts no grēcīgām darbībām. Tādēļ mēs lūdzam mūsu... Mums nav jālūdz; tie ir mūsu, es vēlos teikt, likumi un noteikumi, ka ir jābūt brīvam no grēcīgām darbībām. Grēcīgās darbības, četri grēcīgās dzīves pīlāri, ir aizliegtas dzimumattiecības, gaļas ēšana, intoksikācijas un azartspēles. Tādēļ mūsu mācekļiem ir ieteikts..., nevis ieteikts, bet viņiem [noteikumiem] ir jāseko, citādi viņi degradēsies. Jo grēcīgi cilvēki nevar saprast Dievu. No vienas puses, mums jāpiekopj regulatīvie principi un garīgais process, no otras puses, mums jāizvairās no grēcīgām darbībām. Tad Krišna ir klāt, un jūs varat runāt ar Krišnu, mēs varam būt ar Krišnu. Krišna ir tik laipns. Gluži kā Kuntī runā ar Krišnu kā savu brāļadēlu, līdzīgi [arī] jūs varat runāt ar Krišnu kā savu dēlu, kā savu vīru, kā savu mīlētāju, kā savu draugu, kā savu saimnieku, kā vēlaties. Tādēļ esmu ļoti priecīgs redzēt Čikāgas templi. Jums klājas ļoti labi, un zāle ir ļoti jauka. Tā turpiniet ar savu kalpošanas attieksmi un apzinieties krišnu. Tad jūsu dzīve būs veiksmīga. Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja! Hari bol!