LV/Prabhupada 0066 - Mums Jāpiekrīt Krišnas Vēlmēm

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

We Should Agree to Kṛṣṇa's Desires - Prabhupāda 0066


Lecture on BG 16.4 -- Hawaii, January 30, 1975

Tā nu ir mūsu izvēle: kļūt par bhaktu vai joprojām būt kā dēmonam. Tā ir mana [katra paša] izvēle. Krišna saka: "Atmetiet šīs dēmoniskās nodarbošanās un veltiet sevi Man!" Tāda ir Krišnas vēlme. Bet, ja jūs nepiekrītat Krišnas vēlmei, ja vēlaties baudīt paši savas vēlmes, arī tad Krišna ir priecīgs, Viņš nodrošinās jūs ar vajadzīgo. Bet tas nav ļoti labi. Mums vajadzētu piekrist Krišnas vēlmēm. Mēs nedrīkstētu atļaut mūsu vēlmēm, dēmoniskajām vēlmēm, attīstīties. To sauc par tapasju. Mūsu vēlmes mums vajadzētu ziedot. To sauc par ziedošanu. Mums vajadzētu pieņemt tikai Krišnas vēlmes. Tāds ir Bhagavad-gītas norādījums. Ardžuna nevēlējās cīnīties, bet Krišnas vēlme bija, lai [viņš] cīnītos, tieši pretēja. Galu galā Ardžuna piekrita Krišnas vēlmei: "Jā." kariṣye vacanaṁ tava (BG 18.73): "Jā, es rīkošos saskaņā ar Tavu vēlmi!" Tā ir bhakti. Tāda ir atšķirība starp bhakti un karmu. "Karma" nozīmē manu vēlmju piepildīšanu, bet "bhakti" nozīmē izpildīt Krišnas vēlmes. Tāda ir atšķirība. Nu jūs izdariet savu izvēli: vai nu vēlaties piepildīt savas vēmes, vai vēlaties piepildīt Krišnas gribu. Ja jūs izdarāt izvēli par labu Krišnas vēlmes piepildīšanai, tad jūsu dzīve ir veiksmīga. Tāda ir mūsu Krišnas apziņas dzīve. "Krišna to vēlas, man tas jādara. es sevis dēļ nedarīšu neko." Tā ir Vrindāvana. Visi Vrindāvasnas iedzīvotāji mēģina piepildīt Krišnas vēlmes. Govju ganuzēni, teliņi, govis, koki, ziedi, ūdens, gopī, vecākie iedzīvotāji, Māmiņa Jašoda, Nanda — viņi visi ir iesaistījušies Krišnas vēlmju piepildīšanā. Tā ir Vrindāvana. Tātad jūs varat pārvērst šo materiālo pasauli Vrindāvanā, ja piekrītat piepildīt Krišnas vēlmes. Tāda ir Vrindāvana. Un, ja jūs vēlaties piepildīt savas paša vēlmes, tas ir materiāli. Tāda ir atšķirība starp materiālo un garīgo.