LV/Prabhupada 0088 - Tie Mācekļi, Kuri Mums Pievienojās, Ieguvuši Dzirdes Uztveri, Ar Klausīšanos

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Students Who Have Joined Us, They Have Given Aural Reception, by Hearing - Prabhupāda 0088


Lecture on BG 7.1 -- San Diego, July 1, 1972

Brahma saka. Brahmas pieredze... Viņš ir augstākā dzīvā būtne šajā Visumā. Viņš teica, ka: "Tad, kad persona atmetīs šo bezjēdzīgo spekulēšanas paradumu..." Jnane prayasam udapasya. Viņam jākļūst pazemīgam. Nedrīkst izlikties, ka kaut ko zinām, ka varam spekulēt, kaut ko izgudrot. Tāpat, kā tā sauktie zinātnieki vienkārši spekulē un tērē spēkus. Jūs neko nevarat izdarīt. Viss jau ir sakārtots. Jūs to nevarat mainīt. Jūs vienkārši redzat, kā strādā likums; tik daudz jūs varat darīt. Bet ne jūs varat mainīt likumu, ne jūs varat izveidot likumam atbilstīgākus apstākļus. Nē. To jūs nevarat. Daivi hy esa gunamayi mama maya duratyaya (BG 7.14). "Duratjaja" nozīmē, ka tas ir ļoti grūti. Kad Čaitanja Mahāprabhu uzzināja šo Brahmas apgalvojumu, ka ir jāatmet spekulējot izvirzīta metode, ka persona var kaut ko radīt... Šie bezjēdzīgie paradumi ir jāatmet. Viņam jākļūst ļoti pazemīgam. Pazemīgākām par zāles stiebru. Mēs mīdām zāli, tā neiebilst. "Labi, kungs, dodieties," Tāda veida pazemība. Trnad api sunicena taror api sahisnuna. "Taru" nozīmē "koks". Koks ir ļoti pacietīgs.

Čaitanja Mahāprabhu teica: "Jnane prayasam udapasya namanta eva..." "Vai tad es atmetīšu spekulatīvo procesu un kļūšu pazemīgāks, kā to iesaki. Kāds tad ir mans nākamais pienākums?" Nākamais pienākums ir: namanta eva, būt pazemīgam. san-mukharitam bhavadiya-vartam; jums jāvēršas pie personas, kura ir bhakta, un jādzird no viņa. Sthane sthitah. Palieciet savās vietās. Palieciet amerikāņi. Palieciet indieši. Palieciet kristieši. Palieciet hinduisti. Palieciet melni. Palieciet balti. Palieciet sievietes, vīrieši, [tie paši, kas esat] lai arī kas jūs būtu. Vienkārši izmantojiet savas ausis, lai klausītos sevi apzinājušos dvēseļu vēstījumu. Tas ir ieteikts. Un kad jūs dzirdat, tad jūs arī pārdomājat. Tāpat, kā jūs klausāties mani. Ja jūs pārdomājat: "Ko Svamidži teica...?" Sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhih. Sruti-gatam. "Sruti" nozīmē "saņemt caur ausīm". Ja pārdomājat un mēģināt saprast ar savu ķermeni, prātu, tad pakāpeniski... Jo jūsu mērķis ir apzināties sevi. Tātad "sevi" nozīmē "pārāko sevi". Augstākais Kungs ir Pārpasaulīgais Es. Mēs esam neatņemamas daļiņas. Ar šo procesu, saka Čaitanja Mahāprabhu, Dievs, Adžita, kurš ir neuzvarams... Ja jūs... Ja vēlaties zināt Dievu izaicinot, jūs nekad [Viņu] nesapratīsiet. Dievs nekad nepieņem izaicinājumus. Jo Dievs ir dižens; kāpēc Viņam būtu jāpieņem jūsu izaicinājums? Ja sakāt: "Ak, mans dārgais Dievs, lūdzu, nāc šeit. Es Tevi redzēšu," Dievs nepildīs jūsu pavēli. Jums jāizpilda Viņējā. Tad [notiks] Dieva apzināšanās process. Dievs saka: "Uztici sevi Man," Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (BG 18.66). Šādā veidā jūs izzināsiet Dievu. Nevis, "ak, es pazīšu Dievu. Man ir saprāts, spekulēšanas spēja." Nē.

Tātad šī klausīšanās... Mēs runājam par klausīšanos. Klausīšanās ir tik svarīga. Visa mūsu institūcija, Krišnas apziņas kustība, ir izplatījusies, jo mācekļi, kuri mums pievienojās, ir izmantojuši savu dzirdi, klausījušies. Dzirdot viss viņos mainījās un viņi ir pievienojušies ar pilnīgi patiesīgi un [kustība] notiek. Tātad klausīšanās ir tik svarīga. Mēs atveram tik daudzus centrus tādēļ, lai dotu cilvēkiem iespēju dzirdēt pārpasaulīgo vēstījumu. Izmantojiet iespēju, es vēlos teikt, šīs klausīšanās priekšrocību.