LV/Prabhupada 0089 - Krišnas Starojums Ir Visa Avots

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa's Effulgence is the Source of Everything - Prabhupāda 0089


Lecture on BG 4.24 -- August 4, 1976, New Mayapur (French farm)

Franču bhakta: Ko nozīmē, kad Krišna saka: "Es neesmu viņos"?

Prabhupāda: Huh? "Es neesmu viņos", jo jūs nevarat tur [Viņu] redzēt. Krišna ir te, bet jūs Viņu neredzat. Jūs neesat attīstīti. Gluži kā citā piemērā. Šeit ir saules gaisma. Visi to pieredz. Bet tas nenozīmē, ka šeit ir Saule. Vai tas ir skaidrs? "Saule ir šeit" nozīmē... "Saules gaisma ir šeit" nozīmē, ka arī Saule ir šeit. Bet, tā kā jūs esat Saulē, jūs nevarat teikt: "Nu es esmu notvēris Sauli". Saules gaisma ir Saulē, bet Saule neatrodas saules gaismā. Bez Saules nav saules gaismas. Tas nenozīmē, ka saules gaisma ir saule. Tajā pašā laikā jūs varat teikt, ka "saules gaisma" nozīmē "Saule".

To sauc "acintya-bhedābheda" jeb vienlaicīgi viens un tas pats. Saules gaismā jūs jūtat Saules klātbūtni, bet, ja varat nokļūt uz Saules virsmas, tad varat sastapt arī Saules dievu. patiesībā saules gaisma nozīmē "uz Saules virsmas dzīvojošas personības ķermeņa starojums". Tas ir izskaidrots Brahma-samhitā: "Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi" (Bs. 5.40.). Krišnas dēļ... Jūs esat redzējušo Krišnas starojumu. Tas ir visa avots. Šī starojuma izvērsums ir brahmadžoti, un šajā brahmadžoti tiek attīstītas neskaitāmas garīgās planētas, materiālās planētas. Un katrā no šīm planētām ir izpausmju dažādība. Patiesā izcelsme ir Krišnas ķermeņa starojums, un ķermeņa starojuma izcelsme ir Krišna.