LV/Prabhupada 0101 - Mūsu Veselīga Dzīve Ir Baudīt Mūžīgu Dzīvi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0100
Next Page - Video 0102 Go-next.png

Our Healthy Life is to Enjoy Eternal Life
- Prabhupāda 0101


Press Conference -- April 18, 1974, Hyderabad

Viesis (1): Kāds ir galvenais Krišnas apziņas mērķis?

Prabhupāda: Jā, galvenais mērķis ir, ka... Par galveno mērķi var teikt, ka pastāv gars un matērija. Un ir materiālā pasaule, arī garīgā pasaule. Paras tasmāt tu bhāvaḥ anyaḥ avyaktaḥ avyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Garīgā pasaule ir mūžīga. Materiālā pasaule ir nepastāvīga. Mēs esam garīgas dvēseles. Mēs esam mūžīgas. Tādēļ mūsu pienākums ir atgriezties garīgajā pasaulē, nevis palikt materiālajā pasaulē un mainīt ķermeņus no sliktākiem uz labākiem. Tas nav mūsu uzdevums. Tā ir slimība. Mūsu veselīgā dzīve ir izbaudīt mūžīgo dzīvi. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Redzat, mūsu kā cilvēku dzīve ir jāizmanto, lai sasniegtu šo pilnīgo pakāpi — neiegūt vairs materiālo ķermeni, kuru mums jāmaina. Tāds ir dzīves mērķis.

Viesis (2): Vai šāda pilnība ir sasniedzama vienā dzīvē?

Prabhupāda: Jā, vienā mirklī, ja vēlaties. Krišna saka:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
(BG 18.66)

Mēs mainām savus ķermeņus saskaņā ar grēcīgām darbībām, bet, ja mēs uzticam sevi Krišnam un pieņemam Krišnas apziņu, mēs tūdaļ sasniedzam garīgo pakāpi.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Tiklīdz jūs kļūstat par neviltotu Krišnas bhaktu, jūs tūdaļ pārvarat šo materiālo līmeni. Brahma-bhūyāya kalpate. Jūs paliekat garīgajā līmenī. Un, ja jūs nomirstat [šādā] garīgā līmenī, tad jūs nonākat garīgajā pasaulē.