LV/Prabhupada 0103 - Nekad Nemēģiniet Aiziet No Bhaktu Sabiedrības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Never Try to Go Away From the Society of Devotees - Prabhupāda 0103


Lecture on CC Adi-lila 7.91-2 -- Vrndavana, March 13, 1974

Narotama dāsa Thākurs saka "dzimšanu pēc dzimšanas". Jo kā bhakta viņš netiecas doties mājās, atpakaļ pie Dieva. Nē. Jebkāda [atrašanās] vieta, tas nav svarīgi. Viņš vienkārši vēlas slavināt Visaugsto Kungu. Tāds ir viņa darbs. Bhaktas darbs nav skandēšana un dejošana, un garīgā kalpošana, lai atgrieztos Vaikunthā vai Goloka Vrindāvanā. Tas atkarīgs no Krišnas vēlmes. "Ja Viņš vēlas, Viņš mani [tur] nogādās." Tāpat kā Bhaktivinoda Thākura [teicis]: "Iccha yadi tora." Janmaobi yadi more iccha yadi tora, bhakta-grhete janma ha-upa mora. Bhakta vien lūdz, lai... Viņš neprasa Krišnam: "Lūdzu, nogādā mani atpakaļ Vaikunthā vai Goloka Vrindāvanā!" Nē. "Ja Tu domā, ka man jāpiedzimst atkal, tas ir labi. Bet mans vienīgais lūgums Tev ir ļaut man piedzimt bhaktas mājās. Tas arī viss. Tā, lai es Tevi neaizmirstu." Tāda ir bhaktas vienīgā lūgšana. Jo... Gluži kā šis bērns. Viņa piedzimusi mātei un tēvam, kuri ir vaišnavi. Tātad savā iepriekšējā dzīvē viņa ir bijusi vaišnavī vai vaišnavs. Jo tā ir iespēja no... Visi mūsu bērni, kuriem tēvs un māte ir vaišnavi, ir ļoti ļoti veiksmīgi. No paša dzīves sākuma viņi klausās Harē Krišna mahāmantru. Viņi biedrojas ar vaišnaviem, skandē, dejo. Nav svarīgi, vai tā ir atdarināšana vai patiesa darbība. Viņi ir ļoti, ļoti veiksmīgi bērni. Sucinam srimatam gehe yoga-bhrastah-sanjayate (BG 6.41). Tātad viņi nav parasti bērni. Viņi ir... Šie bērni vienmēr tiecas pēc bhaktu sabiedrības, skandē Harē Krišna, nāk pie mums. Tātad viņi nav parasti bērni. Bhakti-sange vasa. Tā ir ļoti laba iespēja, bhakti-sange vasa. Tātad mūsu Krišnas apziņas biedrība ir bhakta-sanga, bhaktu sabiedrība. Nekad nemēģiniet aiziet. Nekad nemēģiniet to atstāt. Var būt nesaskaņas, bet jums jāpielāgojas. Šai skandēšanai un dejošanai bhaktu sabiedrībā ir liela priekšrocība, milzīga vērtība. Šeit tas ir apstiprināts, un to ir apstiprinājuši [arī] visi vaišnavi.

tandera carana-sevi-bhakta-sane vasa
janame janame mora ei abhilasa

"Janame janame mora" nozīmē, ka viņš nevēlas atgriezties. Tā nav viņa vēlme. "Kad Krišna vēlēsies, Krišna man atļaus. Tā ir cita lieta. Citādi ļaujiet man iet pa šo ceļu, mans uzdevums ir dzīvot bhaktu sabiedrībā, skandēt un dejot." Tas ir vajadzīgs. Nekas cits. Viss pārējais, viss, ko vēlamies, ir anjabhilāsa. Anyabhilasita-sunyam (Brs. 1.1.11.). Bhaktam nevajadzētu vēlēties neko citu, kā to, ka "ļaujiet man dzīvot bhaktu sabiedrībā un skandēt Harē Krišna mahāmantru". Tāda ir mūsu dzīve.

Liels jums paldies.