LV/Prabhupada 0104 - Pārtrauciet Dzimšanas Un Nāves Ciklu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Stop the Cycle of Birth and Death - Prabhupāda 0104


Lecture on BG 9.1 -- Melbourne, April 19, 1976

Pušta Krišna: Kā gan zvēra garīgā dvēsele nokļūst cilvēciskas būtnes veidolā?

Prabhupāda: Tāpat kā zaglim cietumā. Kā viņš iegūst atbrīvi? Kad viņam paredzētais soda izciešanas laiks cietumā ir beidzies, tad viņš atkal ir brīvs. Un, ja viņš ir noziedzies, viņš tiks ielikts cietumā. Tātad cilvēciskā dzīves forma ir domāta sapratnei [par to], kā es skaidroju, kāda ir manas dzīves problēma. Es nevēlos mirt; esmu spiests mirt. Es nevēlos novecot, bet man jānoveco. Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). Tātad viņš... Gluži kā tajā pašā piemērā par zagli. Kad viņš ir brīvs, ja viņš domā, apsver, ka "kāpēc es tiku iesēdināts cietumā uz sešiem mēnešiem un atrados šādā nožēlojamā stāvoklī? Tas bija tāds apgrūtinājums", tad viņš patiešām kļūst par cilvēku. Līdzīgā veidā cilvēkam ir attīstīta apsvēršanas spēja. Ja viņš domā: "Kāpēc es atrodos šādā nožēlojamā stāvoklī?" Ikvienam jāatzīst, ka viņš atrodas nožēlojamā stāvoklī. Viņš mēģina kļūt laimīgs, bet tur [,kur viņš laimi meklē,] laimes nav. Kā gan var kļūt laimīgs? Tāda iespēja ir cilvēciskajai būtnei. Tomēr, ja mēs ar materiālās dabas žēlastību kļūstam par cilvēciskām būtnēm, bet neizmantojam savu stāvokli atbilstoši; ja mēs nepareizi pielietojam šo svētību kā kaķi, suņi vai citi dzīvnieki, tad mums atkal jāpieņem dzīvnieku veidols, un, kad termiņš ir beidzies... tas aizņem ilgu laiku, jo notiek evolūcija. Tātad atkal jūs nonāksiet līdz cilvēka veidolam, kad termiņš būs beidzies. Tieši tas pats piemērs: kad zaglis izcietis savu ieslodzījuma laiku, viņš atkal ir brīvs. Bet ja viņš atkārtoti pastrādā noziegumu, viņam atkal jānonāk cietumā. Ir arī dzīvības un nāves cikls. Ja mēs pareizi pielietojam mūsu cilvēcisko dzīvības formu, tad mēs pārtraucam dzimšanas un nāves ciklu. Un, ja mēs nepareizi pielietojam šo cilvēcisko formu, tad mēs atkal nonākam dzimšanas un nāves ciklā.