LV/Prabhupada 0108 - Izdošanai Un Tulkošanai Jāturpinās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Printing and Translation Must Continue
- Prabhupāda 0108


Room Conversation "GBC Resolutions" -- March 1, 1977, Mayapura

Prabhupāda: Jebkurā gadījumā izdošanai un tulkošanai jāturpinās. Tas ir mūsu galvenais darbs. Tas nedrīkst tikt pārtraukts. Tam jāturpinās. Nu mums ir tik daudzu hindi literatūras. Es vienkārši neatkāpos: "Kuri ir hindi? Kur ir hindi?" Tādā veidā [literatūra] ir ieguvusi kādu taustāmu izskatu. Un es viņu vienkārši bikstīju: "Kuri ir hindi? Kuri ir hindi?" Nu viņš to ir īstenojis. Līdzīgi arī franču valoda ir ļoti svarīga; mums jātulko un jādod tik daudz grāmatu, cik iespējams. "Jādod grāmatas" nozīmē, ka mums jau grāmatas ir. Vienkārši tulkojiet atbilstošajā valodā un izdodiet. Tas arī viss. Ideja jau ir. Jums tā nav pašiem jāizdomā. Francija ir ļoti svarīga valsts. Tātad izdošanai un tulkošanai jāturpinās. Tāds ir mans lūgums.