LV/Prabhupada 0107 - Nepieņemiet Atkal Nekādu Materiālo Ķermeni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Don't Accept Again any Material Body - Prabhupāda 0107


Lecture on BG 4.17 -- Bombay, April 6, 1974

Nav svarīgi, vai tas ir bagātnieka vai nabaga ķermenis. Visiem jāizcieš dzīves nožēlojamie triju veidu stāvokļi. Kad plosās tīfs, tas nešķiro: "Šeit ir bagātnieka ķermenis. Es viņam nenodarīšu tik daudz sāpju." Nē. Kad ir tīfs, neatkarīgi no tā, vai jūsu ķermenis ir bagāts vai nabags, jums jāizcieš tādas pašas sāpes. Kad jūs esat mātes klēpī, jums jāizcieš tās pašas sāpes, neatkarīgi no tā, vai jūs esat valdnieces vai kurpnieka sievas klēpī. Tā ir konstanta situācija... Bet viņi [to] nezina. Janma-mṛtyu-jarā. Dzimšanas procesā ir tik daudz ciešanu. Dzimšanā, nāvē un vecumā ir tik daudz ciešanu. Bagāts vai nabadzīgs vīrs, kad mēs esam veci, mums visiem jācieš no invaliditātes.

Līdzīgi "janma-mṛtyu-jarā-vyādhi" (BG 13.9). Jarā, jarā un vyādhi, un mṛtyu. Tātad mēs nezinām par materiālā ķermeņa ciešanu pilno stāvokli. Šāstras saka: "Atkārtoti nepieņemiet nekādu materiālo ķermeni." Na sādhu manye: "Tas nav labi, ka atkārtoti jūs iegūstat šo materiālo ķermeni." Na sādhu manye yata ātmanaḥ. Ātmanaḥ, dvēsele ir ieslodzīta šajā materiālajā ķermenī. Yata ātmano 'yam asann api. Lai gan īslaicīgi, man tomēr ir šis ķermenis. Kleśada āsa dehaḥ.

Tātad, ja mēs vēlamies pārtraukt šo nožēlojamo stāvokli, kurā iegūstam jaunus materiālos ķermeņus, tad mums jāzina, kas ir karma, kas ir vikarma. To iesaka Krišna. Karmaṇo hy api boddhavyaṁ boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ. Akarmaṇaś ca boddhavyam. "Akarmaṇa" nozīmē, ka reakcijas nav. Reakcija. Karmai, ja jūs darāt labu darbu, ir reakcija. Ir labs ķermenis, laba izglītība, laba ģimene, prāva bagātība. Tas arī ir labi. Mēs to pieņemam kā labu. Mēs vēlamies nonākt debesu planētās. Bet viņi nezina, ka pat uz debesu planētām ir "janma-mṛtyu-jarā-vyādhi".

Tādēļ Krišna neiesaka jums iegūt debesu [planētu] ķermeni. Viņš saka: "Ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna" (BG 8.16) Pat ja jūs dodaties uz Brahmaloku, tik un tā dzimšanas atkārtošanās... Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Yad gatvā na nivartante. Bet mēs nezinām, ka ir dhāma. Ja mēs tā vai citādi varētu veicināt savu nokļūšanu uz šīs dhāmas, tad na nivartante, "yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama". Citviet teikts: "Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti" (BG 4.9)

Cilvēkiem nav informācijas, ka Krišnam jeb Visaugstajam Kungam ir Sava vieta, un ikviens [tur] var nokļūt. Kā tur nokļūt?

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām
(BG 9.25)

"Ja kāds velta sevi Manis godināšanai, Manam darbam, bhakti-jogai, viņš nonāk pie Manis." Citviet Viņš saka: "Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi" (BG 18.55)

Tādēļ mūsu vienīgais pienākums ir saprast Krišnu. Yajñārthe karma. Tā ir akarma. Šeit ir teikts, akarmaṇa, "akarmaṇaḥ api boddhavyam, akarmaṇaś ca boddhavyam". "Akarma" nozīmē "bez reakcijas [sekām]". Ja mēs darbojamies, lai apmierinātu savus jutekļus, sekas ir... Tāpat kā tad, ja [karā] nogalina kareivis. Viņš iegūst zelta medaļu [ordeni]. Ja tas pats kareivis atgriežas mājās un tur nogalina kādu cilvēku, viņš tiek pakārts. Kāpēc? Viņš var teikt tiesā: "Kungs, kad es cīnījos kaujas laukā, es nogalināju tik daudzus. Es ieguvu zelta medaļu [ordeni]. Kāpēc jūs tagad vēlaties mani pakārt?" "Jo tu to izdarīji, lai apmierinātu savus jutekļus [savtīgi]. Bet to tu darīji [cīnījies karā] pēc valdības pavēles." Tādēļ jebkāda karma tad, ja darbība tiek veikta Krišnas apmierināšanai, ir akarma, tai nav seku. Bet, ja jūs visu darāt, lai apmierinātu savus jutekļus, jums būs jācieš no radītajām sekām, labām vai sliktām. Tādēļ Krišna saka:

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ
(BG 4.17)

Ļoti grūti ir saprast, kāda veida darbību jums jāveic. Tādēļ mums jāpieņem norādījumi no Krišnas, no šāstrām, no guru. Tad mūsu dzīve būs veiksmīga. Liels jums paldies. Harē Krišna.