LV/Prabhupada 0110 - Kļūstiet Par Iepriekšējā Āčārjas Lelli

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Become Puppet of the Predecessor Ācārya
- Prabhupāda 0110


Morning Walk -- April 19, 1973, Los Angeles

Svarūpa Dāmodara: Ja viņi dzird Šrīmad Bhāgavatam, tad viņu sirdis tiks mainītas.

Prabhupāda: Noteikti. Vakar kāds pateicās mūsu mācekļiem: "Ak, jūs mums tik ļoti pakalpojat, piegādājot Bhāgavatam." Kāds teica, vai ne?

Bhaktas: Jā, jā. Tripurāri to teica.

Tripurāri. Prabhupāda: Ak, Tripurāri, jā. Kāds tā teica?

Tripurāri: Jā. Divi zēni vakar lidostā nopirka divus Šrīmad Bhāgavatam komplektus.

Džajatīrtha: Pilnus?

Tripurāri: Sešus sējumus. Viņi turēja Bhāgavatam un teica: "Liels jums paldies." Un tad viņi tās ielika savos čemodānos un gaidīja savu lidmašīnu, un katram no viņiem bija Pirmais dziedājums...

Prabhupāda: Jā. Jebkurš patiesīgs cilvēks mums pateiksies par šo propagandas kustību. Izplatot šīs grāmatas, jūs Krišnam ļoti pakalpojat. Viņš vēlējās visiem teikt: "Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja" (BG 18.66) Viņš tādēļ ierodas. Tātad ikvienu, kurš veic tādu pašu kalpošanu, tas ir, uztic sevi Krišnam, Krišna [viņu] pilnībā atzīst. Tas teikts Bhagavad-gītā: "Na ca tasmān manuṣyeṣu" (BG 18.69) Cilvēku sabiedrībā neviens nav dārgāks par tādu, kurš palīdz sludināšanas darbā. Harē Krišna.

Brahmānanada: Mēs vienkārši esam lelles, Šrīla Prabhupāda. Jūs mums dodat grāmatas.

Prabhupāda. Nē. Mēs visi esam Krišnas leļļu komplekts. Es arī esmu lelle. Lelle. Tā ir mācekļu pēctecība. Mums jākļūst par lellēm. Tas arī viss. Kā es esmu sava Guru Mahārādža lelle, ja jūs kļūstat par manām lellēm, tad tā ir izdošanās. Mūsu veiksme ir tad, kad mēs kļūstam par mūsu priekšteču lellēm. Tāṅdera caraṇa sevi bhakta sane vāsa. Dzīvot bhaktu sabiedrībā un kļūt par priekšteča-āčārjas lelli. Tā ir izdošanās. Tādēļ mēs mēģinām to darīt. Krišnas apziņas sabiedrībā kalpot priekštecim. Tas arī viss. Harer nāma harer nāma... (Čč Ādi 17.21). Cilvēki nāks. Cilvēki atzinīgi novērtēs mūsu propagandu. Tas prasīs kādu laiku.

Svarūpa Dāmodara: Viņi vairāk novērtē tagad nekā pirms pāris gadiem.

Prabhupāda: Jā, jā.

Svarūpa Dāmodara: Viņi sāk saprast patieso filozofiju.