LV/Prabhupada 0111 - Ievērojiet Norādījumus, Tad Jūs Būsiet Drošībā Visur

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Follow the Instruction, Then You are Secure Anywhere - Prabhupāda 0111


Morning Walk -- February 3, 1975, Hawaii

Bhakta (1): Šrīla Prabhupāda, kur gan persona iegūst savu autoritāti?

Prabhupāda: Guru ir autoritāte.

Bhakta (1): Nē, es zinu, bet [es runāju] par citām savām darbībām, ne tikai par četru regulējošo principu ievērošanu un sešpadsmit apļu skandēšanu. Viņš dienas laikā paveic tik daudz ko. Kur viņš iegūst savas tiesības, ja viņš, teiksim, nedzīvo templī?

Prabhupāda: Es nesaprotu. Autoritāte ir guru, ko esat pieņēmis.

Bali Mardana: Par visu.

Džajatīrtha: Teiksim, man ir kāds darbs ārpus [kustības], es dzīvoju ārpus [biedrības], bet es neatdodu 50% savu ienākumu. Vai tad par šo darbu patiesībā patiesībā atbildīgs ir guru?

Prabhupāda: Tad jūs nesekojat guru norādījumiem. Tas ir vienkāršs fakts.

Džajatīrtha: Tas nozīmē, ka visā darbībā dienas laikā, strādāšanā, es neievēroju guru norādījumus. Tā ir neatļauta darbība?

Prabhupāda: Jā. Ja jūs nesekojat guru norādījumiem, tad jūs nekavējoties krītat. Tāds ir ceļš. Kāda gan cita iemesla dēļ jūs dziedat "yasya prasādād bhagavat-prasādo"? Mans pienākums ir apmierināt guru. Citādi es nekur nenokļūšu. Ja dodat priekšroku netikt nekur, tad neievērojiet, kā jums labpatīkas. Bet ja vēlaties būt stabili savā stāvoklī, jums stingri jāseko guru norādījumiem.

Bhakta (1): Mums jāsaprot visi mūsu norādījumi, vienkārši lasot jūsu grāmatas.

Prabhupāda: Jā. Lai nu kā, ievērojiet norādījumus. Tas ir nepieciešams. Ievērojiet norādījumus. Lai arī kur jūs būtu, tas nav svarīgi. Jūs esat drošībā. Ievērojiet norādījumus. Tad jūs esat drošībā visur. Tas nav svarīgi. Kā es jums teicu, es redzēju savu Guru Mahārādžu ne vairāk kā desmit dienas savā dzīvē, bet es ievēroju viņa norādījumus. Es biju grihastha, es nekad nedzīvoju Mathā, templī. Tas ir praktiski. Tik daudzi Dieva brāļi ieteica: "Viņam jāuzņemas atbildība pat Bombejas templī, šis, tas, tas..." Guru Mahārādža teica: "Jā, labāk, lai viņš dzīvo ārpus [tā]. Tas ir labi, un viņš izdarīs visu, kas vajadzīgs, kad pienāks īstais laiks."

Bhaktas: Džaja! Haribol!

Prabhupāda: Viņš tā teica. Es tolaik nesapratu, ko viņš no manis sagaida. Protams, es zināju, ka viņš vēlas, lai es sludinu.

Jašodānandana: Es domāju, ka esat to paveicis dižā veidā.

Bhaktas: Džaja Prabhupāda! Haribol!

Prabhupāda: Jā, paveicis dižā veidā, jo stingri ievēroju sava Guru Mahārādža norādījumus, tas arī viss. Citādi spēka man nav. Es neesmu radījis nekādu maģiju. Vai tad? Jebkādu zelta ražošanu? Tomēr man ir labāki mācekļi kā zeltu ražojošam guru.