LV/Prabhupada 0116 - Neizšķērdējiet Savu Vērtīgo Laiku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Don't Waste Your Valuable Life - Prabhupāda 0116


Lecture with Allen Ginsberg at Ohio State University -- Columbus, May 12, 1969

Ir dvēsele, un šis ķermenis ir attīstījies uz šīs dvēseles pamata, un šī dvēsele pārceļo no viena ķermeņa uz otru. To sauc par evolūciju. Un šis evolūcijas process notiek 8 400 000 dzīvības veidos, ūdensdzīvnieki, putni, zvēri, augi — tik daudz dzīvības veidu. Un mums nu ir attīstīta apziņa, dzīve cilvēka veidolā. Mums to atbilstoši jāizmanto. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Mēs vienkārši izglītojam cilvēkus: "Netērējiet savu laiku, dzīvi cilvēka veidolā. Ja palaižat garām šo iespēju, jūs izdarāt pašnāvību." Tāda ir mūsu propaganda. Neizdariet pašnāvību. Pieņemiet šo Krišnas apziņu.

Un process ir ļoti vienkāršs. Jums nav jāuzņemas sarežģītas prakes, kā jogas sistēma vai filozofiskā, spekulatīvā sistēma. Tas šajā laikmetā nav iespējams. Tas ir... Es nerunāju no savas paša pieredzes, bet es ņemu vērā varenu āčārju un ietekmīgu, uzticamu viedo pieredzes. Viņi saka: "Kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā." Ja vēlaties sevi apzināties, ja vēlaties zināt, kāda būs jūsu nākamā dzīve, ja vēlaties zināt, kas ir Dievs, ja vēlaties zināt, kādas ir jūsu attiecības ar Dievu, — tas viss jums tiks atklāts — tās ir īstas zināšanas —, vienkārši skandējot šo mantru: "Harē Krišna Harē Krišna, Krišna Krišna Harē Harē/ Harē Rāma Harē Rāma, Rāma Rāma Harē Harē" Tas ir praktiski. Mēs neko nemainām. Mēs jūs nemaldinām, sakot: "Es jums došu kaut ko, slepenu mantru, un par to prasu piecdesmit dolārus." Nē. Iespēja ir visiem. Lūdzu, pieņemiet to. Tāds ir mūsu lūgums. Mēs jūs lūdzam: "Neizšķērdējiet savu dzīvi. Lūdzu, pieņemiet šo mantru. Skandējiet, kur vien jums tīk." Nav stingri noteiktu likumu, kuriem jums jāseko. Kad vien vēlaties, kur vien vēlaties, jebkādos dzīves apstākļos... Tāpat, kā mēs skandējām pirms pusstundas. Jebkādos apstākļos jūs jutāt ekstāzi. Līdzīgi jūs varat turpināt. Skandējiet šo Harē Krišna mantru. Tā jums ir dota par brīvu. Bet, ja vēlaties zināt, kas ir šī Harē Krišn mantra no filozofijas viedokļa, no zināšanu un loģikas viedokļa, mums ir grāmatu sējumi. Nedomājiet, ka mēs vienkārši sentimentāli dejojam. Nē, mums tam ir pamats. Tādēļ mēģiniet saprast šo Krišnas apziņas kustību. Es esmu ieradies jūsu valstī tieši tādēļ, lai nogādātu jums šo labo vēsti; un, ja jūs to pieņemat, ja jūs saprotat šo Krišnas apziņas zinātni, arī citas pasaules daļas [tai] sekos, un pasaule izmainīsies. Tas ir fakts.