LV/Prabhupada 0123 - Piespiests Pakļauties - Tā Ir Īpaša Labvēlība

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Forced to Surrender - That is Special Favor -
Prabhupāda 0123


Lecture-Day after Sri Gaura-Purnima -- Hawaii, March 5, 1969

Bhakta: Vai mēs varam lūgt Krišnu piespiest mūs uzticēt sevi Viņam mūsu saistītā stāvokļa dēļ?

Prabhupāda: Jā, jūs varat Viņam to lūgt. Un Viņš dažreiz piespiež. Viņš novieto jūs tādos apstākļos, ka jums nav citas iespējas kā uzticēt sevi Krišnam. Jā. Īpašs pakalpojums. Tā ir īpaša labvēlība. Jā. Mans garīgais skolotājs vēlējās, lai es sludinu; man tas nepatika, bet viņš mani piespieda. Jā. Tā ir mana praktiskā pieredze. Man nebija vēlēšanās pieņemt sanjāsas kārtu un sludināt, bet to vēlējās mans garīgais skolotājs. Es uz to netiecos, bet viņš mani piespieda. Tas arī ir izdarīts. Tā ir īpaša labvēlība. Tolaik, kad viņš mani piespieda, es domāju: "Kā tas ir? Kas... Es izdaru kādu kļūdu vai kā?" Es biju apmulsis. Bet mazliet vēlāk es varēju saprast, ka mani ir izrādīta vislielākā labvēlība. Redzat? Tātad tad, kad Krišna piespiež kādu sevi uzticēt, tā ir lielākā labvēlība. Bet galvenokārt, viņš tā nedara. Viņš tā dara cilvēkam, kurš ir ļoti patiesīgs kalpošanā Krišnam, bet tajā pašā laikā viņam ir neliela vēlme pēc materiālām baudām. Tādā gadījumā Viņš uzskata: "Šī muļķa persona nezina, ka materiālās iespējas nekad viņu nepadarīs laimīgu, un tajā pašā laikā viņš patiesīgi tiecas pēc Manas labvēlīgas. Tātad viņš ir muļķis. Tādēļ lai arī cik nelielas iespējas viņam būtu materiāli baudīt, tās jāiznīcina. Tad viņam nebūs citas iespējas kā tikai uzticēt sevi Man." Tas ir teikts Šrīmad Bhāgavatam. Yasyāham anughṛnāmi hariṣye tad-dhanaṁ sanaiḥ. Krišna saka, ka "ja Es kādam izrādu īpašu labvēlību, tad es padaru viņu nabadzīgu. Es atņemu visus līdzekļus jutekļu baudām." Redzat? Tas teikts Šrīmad Bhāgavatam. Jo šajā materiālajā pasaulē ikviens mēģina būt laimīgs, nopelnot vairāk naudas, ar biznesu, ar kalpošanu, tā vai citādi. Bet īpašos gadījumos Krišna padara viņa biznesu vai kalpošanu neveiksmīgu. Vai jums tas patiktu? Tajā laikā viņam nav citas iespējas kā uzticēt sevi Krišnam. Redzat? Bet dažreiz, kad mēs savā biznesā vai neudas pelnīšanā esam neveiksmīgi, mums ir žēl, ka "ak, Krišna ir tik nežēlīgs pret mani, ka es nevaru šādā situācijā uzticēties". Bet tā ir Viņa labvēlība, īpaša labvēlība. Jums tas jāsaprot šādi.