LV/Prabhupada 0125 - Sabiedrība Ir Tik Piesārņota

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sabiedrība Ir Tik Piesārņota - Prabhupāda 0125


Lecture on SB 1.5.23 -- Vrndavana, August 4, 1974

Visi cilvēki ir zemāki par šūdrām. Viņus sauc par paņčamām, piekto kārtu. Pirmā kārta ir brāhmans, otrā ir kšatrijs, trešā ir vaišja, ceturtā kārta ir šūdra, bet visi pārējie ir piektā kārta. Viņus sauc par čandālām. Čandālas... Slaucītājs, kurpnieks un... Zemās kārtas [pārstāvji]. Indijā joprojām tikai šie piektās kārtas cilvēki ēd gaļu, cūkas un dažreiz govis. Piektā kārta. Nu tā ir kļuvusi par praksi. Un viņš ir pirmās kārtas cilvēks. Tikai paskat. Kas reiz bija piektās kārtas cilvēku darbs nu ir kļuvis par tā saukto politiķu darbu. Tikai paskat. Tātad, ja pār jums valda piektās kārtas cilvēki, kā gan jūs varat būt laimīgi? Tas nav iespējams. Kā gan tur var būt jebkāds sabiedrības miers? Tas nav iespējams. Bet pat piektās kārtas cilvēks var tikt šķīstīts ar Krišnas apziņas kustību. Tādēļ pēc šīs kustības ir liela vajadzība. Jo šobrīd nav pirmās kārtas cilvēku, nav pirmšķirīgu cilvēku, nav otrās kārtas ļaužu. Varbūt trešās kārtas, ceturtās kārtas, piektās vai sestās kārtas, tā lūk. Bet viņus var šķīstīt. Tas ir... Vienīgais veids ir šī Krišnas apziņas kustība. Ikvienu var šķīstīt. Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ (BG 9.32). Viņus sauc par "pāpa-joni", zemā kārtā dzimušajiem, grēcīgu ģimeni. Pāpa-joni. Krišna saka: "Ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ. Never mind what kind of pāpa-yoni." Māṁ hi pārtha vyapā... "Ja viņš pieņem Manu patvērumu, tad..." Šo patvērumu var pieņemt, jo Krišnas pārstāvis nodarbojas ar aģitāciju. Tātad trūkuma nav. Vienkārši ir jāpieņem viņa [šāda pārstāvja] patvērums. Tas arī viss. Tāpat kā Čaitanjas Mahāprabhu misija ir radīt šādu aģitatoru. "Dodies visur." Āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa (CC Madhya 7.128). "Dodoes." Viņš mēdza sūtīt Nitjānandu Prabhu, Haridāsu Thākuru, lai viņi aģitētu: "Lūdzu, skandējiet Harē Krišna. Lūdzu, skandējiet Harē Krišna. Lūdzu, uzticiet sevi Krišnam!" Arī uz ielas bija pūlis. Nitjānanda Prabhu un Haridāsa Thākurs to redzēja un jautāja: "Kas tas par pūli?" "Nē, tur ir divi brāļi Džagajs un Mādhajs, kuri ir ļoti traucējoši. Viņi ir dzērāji, brunču mednieki un gaļas ēdāji, viņi vienmēr rada problēmas." Nitjānanda Prabhu nekavējoties izlēma: "Kāpēc gan neatbrīvot šos cilvēkus vispirms? Tad Kunga vārds tiks slavināts. Šrī Čaitanjas Mahāprabhu vārds tiks slavināts." Mācekļa pienākums ir slavināt garīgo skolotāju, paramparu. Es slavinu savu garīgo skolotāju, jūs slavināt savu garīgo skolotāju. Ja mēs vienkārši to darām, tad slavināts tiek Krišna. Tāds bija Nitjānandas Prabhu lēmums: "Kāpēc gan vispirms neatbrīvot šīs dvēseles?" Jo Čaitanjas Mahāprabhu atnākšanas iemesls ir atbrīvot kritušās dvēseles. Un šajā laikmetā netrūkst kritušu dvēseļu.

patita-pāvana-hetu tava avatāra
mo sama patita prabhu nā pāibe āra

Narotama dāsa Thākurs novieto sevi pie Šrī Čaitanjas Mahāprabhu lotospēdām: "mans dārgais Kungs, Tavas atnākšanas mērķis ir labot šīs visas kritušās dvēseles. Bet es esmu zemākā no kritušajām dvēselēm. Tātad manis labošana ir pirmā. Lūdzu, laipni mani atbrīvo!" Mo sama patita prabhu nā pāibe āra. "Tu esi nolēmis atbrīvot pagrimušos. es esmu pirmšķirīgs pagrimušais. Lūdzu, pieņem mani!" Tātad Kali jugas cilvēki cieš. Viņi visi ir pagrimuši, visi ir gaļas ēdāji, visi ir dzērāji, visi ir piektās, sestās kārtas pārstāvji. Viņi visi ir uzpūtīgi, lai gan patiesībā ir piektās, sestās un desmitās kārtas cilvēki, pat ne džentlmeņi. Tādēļ mans Guru Maharādžs mēdza teikt: "Šeit nevar dzīvot neviens džentlmenis. Sabiedrība ir nešķīsta." Bet pastāv iespēja kalpot Čaitanjam Mahāprabhu. Tā kā sabiedrība ir pagrimusi, pastāv laba iespēja kalpot Šrī Čaitanjam Mahāprabhu. Jo Šrī Čaitanjas Mahāprabhu atnākšanas mērķis ir labot šīs kritušās dvēseles. Tāpēc jums ir iespēja kalpot, iepriecināt Šrī Čaitanju Mahāprabhu, jo Viņš vēlējās, lai kritušās dvēseles tiek atbrīvotas. Arī Krišna [to] vēlējās. Yadā yadā hi glānir bhavati bhārata, dharmasya glānir bhavati bhārata. Krišna ierodas... Tas ir... Tāds ir Dieva darbs. Viņš ļoti vēlas labot šos neliešus, kas pūst materiālajā pasaulē. Krišna vienmēr [to] vēlas. Viņš ierodas Pats. Viņš ierodas kā bhakta. Viņš atnāk, sūta Savu pilnvaroto kalpu, patiesu dēlu. Tās tad ir Krišnas rūpes, labot visas šīs kritušās dvēseles. Tādēļ pastāv iespējas. Joginī, joginah ceļo pa visu pasauli. Tikai lietus sezonas laikā viņi atpūšas. Nav tā, ka citās sezonās [viņi] tikai ēd un guļ. Nē. Lietus sezonas dēļ ceļot nav ērti, tādēļ tikai četri mēneši. Šo četru mēnešu laikā lai arī ko viņi teiktu, vienkārši viņiem kalpojot kā, piemēram, kalpu zēnam, viņi [šie apkalpotāji] tiek atbrīvoti. Nav runas par sludināšanu. Vienkārši dodot iespēju kalpot šīs kritušās dvēseles tiek atbrīvotas. Bet jums jābūt kompetentam, nevis jāpieņem kalpošana par brīvu. Tad jūs dosieties uz elli. Ja jūs patiesi esat garīga persona, dodot citiem mazu iespēju jums pakalpot, viņš tiks atbrīvots. Nav runas par filozofijas sapratni. Bhaktam jābūt nevainojamam. Sistēma tādēļ nosaka, ka tiklīdz persona redz bhaktu, viņš noliecas un pieskaras tā [bhaktas] pēdām. Tāda ir sistēma. Jo, pieskaroties pēdām... Mahat-pāda-rajo-'bhiṣekam. Ja kāds patiesi ir attīstīts garīgajā dzīvē un viņš dod cilvēkiem iespēju pieskarties savām lotospēdām, tad viņš kļūst par bhaktu. Tāds ir process.