LV/Prabhupada 0126 - Tikai Mana Garīgā Skolotāja Apmierinājumam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0125
Next Page - Video 0127 Go-next.png

Tikai Mana Garīgā Skolotāja Apmierinājumam - Prabhupāda 0126


Lecture on BG 4.18 -- Delhi, November 3, 1973

Sieviete-bhakta: Jūs teicāt, ka tad, ja mēs veicam kādu darbību, šī darbība ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka Kungs Krišna ir apmierināts. Bet kāds ir pārbaudījums?

Prabhupāda: Ja garīgais skolotājs ir iepriecināts, tad iepriecināts ir Krišna. To jūs dziedat ik dienas. Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi. Ja garīgais skolotājs ir iepriecināts, tad priecīgs ir Krišna. Tāds ir pārbaudījums. Ja Viņš nav iepriecināts, tad viņam nav cita ceļa. To saprast ir ļoti viegli. Pieņemsim, ka tā cilvēka priekšnieks, kurš strādā birojā, ir vadītājs, galvenais ierēdnis vai tās nodaļas direktors. Visi strādā. Ja viņš [darbinieks] apmierina direktoru vai galveno ierēdni, tad jāsaprot, ka viņš ir apmierinājis uzņēmuma vadītāju. Tas nav ļoti grūti. Jūsu tiešais priekšnieks, Krišnas pārstāvis ir jāapmierina. Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasya. Tādēļ nepieciešama garīgā skolotāja vadība. Krišna ierodas garīgā skolotāja veidolā, lai vadītu. Tas norādīts Čaitanja-čaritāmritā. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya. Tātad guru kripa, guru žēlastība ir Krišnas žēlastība. Tātad tad, kad viņi abi ir apmierināti, mūsu ceļš ir brīvs. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (Čč Madhja 19.151). Tad mūsu garīgā kalpošana ir nevainojama. Tātad jūs neatzīmējāt šo apgalvojumu Guruvaštakā? Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi.

Tāpat kā šī kustība. Šī kustība tika aizsākta tikai mana garīgā skolotāja apmierināšanai. Viņš [to] vēlējās. Čaitanja Mahāprabhu vēlējās, lai šī kustība tiktu izplatīta visā pasaulē. Tādēļ viņš daudziem no maniem garīgajiem brāļiem pavēlēja un vēlējās... Pat ne pavēlēja, viņš vēlējās. Viņš nosūtīja pāris no maniem garīgajiem brāļiem uz ārzemju valstīm, lai izplatītu [kustību], bet tā vai citādi viņš nebija ļoti veiksmīgs. Viņiem tika likts atgriezties. Tā es domāju: "Jāpamēģina šajā vecumā." Tātad vienīgā vēlēšanās bija apmierināt mana garīgā skolotāja vēlmi. Nu jūs esat palīdzējuši. Tā [kustība] kļūst veiksmīga. Un tā ir "yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ". Ja mēs patiesi sirsnīgi darbojamies pēc garīgā skolotāja norādījumiem, tā ir Krišnas apmierināšana, un Krišna mums palīdzēs pilnveidoties.