LV/Prabhupada 0127 - Kaprīzi Tika Zaudēti Lieliski Norādījumi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kaprīzi Tika Zaudēti Lieliski Norādījumi - Prabhupāda 0127


Lecture on SB 1.2.11 -- Vrndavana, October 22, 1972

Tad... Mand Guru Maharādžs mēdza teikt: "Nemēģiniet redzēt Krišnu; dariet kaut ko, lai Krišna vēlētos tikties ar jums." Tas ir tas, kas jāvēlas. Ja varat pievērst Krišnam nelielu uzmanību, yat kāruṇya-katākṣa-vaibhavavatām, katākṣa-vaibhavavatām... Prabodhānanda Sarasvatī saka, ka ja jūs tā vai citādi varat pievērst Krišnam mazliet uzmanības, jūsu dzīve ir veiksmīga. Nekavējoties. Un kā jūs varat pievērst [uzmanību]? Bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). Vienkārši kalpojot Krišnam. Uzņemieties kalpošanu, pievērsieties kalpošanai Krišnam kā to ir licis garīgais skolotājs. Jo garīgais skolotājs ir Krišnas pārstāvis. Mēs pie Krišnas nevaram vērsties tieši. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Ja jums ir kvalificēts garīgais skolotājs, Krišnas pārstāvis, tad arī tas nav ļoti grūti. Ikviens var kļūt par Krišnas pārstāvi. Kā? Ja jūs vienkārši nododat Krišnas vēstījumu bez jebkādiem grozījumiem.

Tāpat kā Čaitanja Mahāprabhu teica: "Āmāra ājñāya guru hañā" (Čč Madhja 7.128) jeb "Kļūsti par garīgo skolotāju pēc Manas pavēles." Tātad, ja jūs izpildāt Čaitanjas Mahāprabhu, Krišnas, pavēli, tad jūs kļūstat par guru. Āmāra ājñāya guru hañā. Diemžēl mēs nevēlamies izpildīt āčārju pavēles. Mēs izgudrojam paši savus ceļus. Mums ir praktiska pieredze, kā lieliska iestāde tika zaudēta kaprīžu, iegribu radītos veidos. Neizpildot garīgā skolotāja pavēli, viņi sagudroja kaut ko, un tika zaudēts viss. Tādēļ Višvanātha Čakravartī Thākurs tik lielu nozīmi piešķir garīgā skolotāja vārdiem. Vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana (BG 2.41). Ja pieturaties pie garīgā skolotāja pavēles, bez raizēm par savām ērtībām vai neērtībām, tad jūs kļūstat nevainojami.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

To apstiprinājušas visas autoritātes. Mums ļoti uzticīgi jāizpilda kvalificēta Krišnas pārstāvja pavēle. Tad mūsu dzīve ir veiksmīga. Tad mēs patiesi varam saprast Krišnu. Vadanti tat tattva-vidas tattvam (SB 1.2.11). Mums jāklausās tattva-vit, nevis tā sauktie zinātnieki un politiķi. Nē. Jums jāklausās tas, kurš zina patiesību. Un, ja jūs ievērojat šos principus, tad jūs saprotat ļoti skaidri. Liels jums paldies.