LV/Prabhupada 0129 - Paļaujieties Uz Krišnu - Iztrūkuma Nebūs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Paļaujieties Uz Krišnu - Iztrūkuma Nebūs -
Prabhupāda 0129


Lecture on SB 7.6.1 -- Vrndavana, December 2, 1975

Krišna saka: "Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru" (BG 9.34). Mēs to sludinām. Šajā templī mēs visiem lūdzam: "Šeit ir Krišna. Vienmēr domā par Krišnu. Skandē Harē Krišna." Tad jums būs jādomā. "Harē Krišna, Harē Krišna" nozīmē domāt par Krišnu. Tiklīdz jūs izdzirdat Krišnas vārdu, man-manā. Un kas to darīs? Mad-bhakta. Ja esat Krišnas bhakta, jūs nevarat tērēt savu laiku: "Harē Krišna, Harē Krišna, Harē Krišna." Tas nozīmē, ka, vienkārši skandējot Harē Krišna mantru, jūs kļūstat par Krišnas bhaktu. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī.

Šī Krišnas godināšana... Visa diena ir veltīta Krišnas mangala ārati ceremonijai, Krišnas vārda skandēšanai, gatavošanai Krišnas dēļ, Krišnas prasādas izplatīšanai, tik daudzos veidos. Tā mūsu bhaktas visā pasaulē — ir 102 centri — ir vienkārši iesaistīti Krišnas apziņā. Tā vienmēr ir mūsu propaganda, nekādas citas nodarbošanās. Mēs nenodarbojamies ar nekādu biznesu, bet mēs izplatām vismaz divdesmit piecus lakhus rūpiju, divdesmit piecus lakhus rūpiju katru mēnesi, bet Krišna [to visu] nodrošina. Teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yoga-kṣemaṁ vahāmy aham (BG 9.22). Ja jūs paliekat Krišnas apziņā, pilnīgā atkarībā no Krišnas, tad netrūks nekā. Es uzsāku šo darbu Krišnam ar četrdesmit rūpijām. Nu mums ir četrdesmit miljoni rūpiju. Vai kaut kur pasaulē ir kāds biznesmenis, kurš desmit gadu laikā četrdesmit rūpijas varētu pavairot līdz četrdesmit miljoniem? Nav tāda piemēra. Un desmit tūkstoši cilvēku ik dienas pārtiek no prasādas. Tāda ir Krišnas apziņa. Yoga-kṣemaṁ vahāmy aham (BG 9.22). Tiklīdz jūs nonākat Krišnas apziņā, jūs vienkārši paļaujaties uz Viņu un sirsnīgi strādājat, tad Krišna nodrošinās visu [vajadzīgo]. Visu. Tas ir izpaudies praktiski. Valsts, piemēram, Bombejā zeme tagad ir viena miljona rūpiju vērtībā. Un tad, kad es iegādājos šo man piederošo zemi, tie varēja būt trīs vai četri lakhi. Tātad tā bija pilnīga spekulēšana, jo es biju pārliecināts, ka varēšu samaksāt. Krišna man [vajadzīgo] dos. Naudas nebija. Tā ir gara vēsture. Es to nevēlos apspriest. Bet man bija praktiska pieredze, ka tad, ja mēs paļaujamies uz Krišnu, nekā netrūks. Viss, ko vēlaties, tiks piepildīts. Teṣāṁ nityābhiyuktānām. Tātad vienmēr esiet nodarbināti Krišnas apziņā. Tad viss būs piepildīts, visas vēlmes, ja jums tādas ir.