LV/Prabhupada 0130 - Krišna Parādās Tik Daudzās Inkarnācijās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna Parādās Tik Daudzās Inkarnācijās -
Prabhupāda 0130


Lecture on BG 4.5 -- Bombay, March 25, 1974

Krišna parādās tik daudzās inkarnācijās. Vienkārši mēģiniet saprast Krišnas stāvokli. Viņš kā Paramātma atrodas ikviena sirdī. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Un Viņš visus virza. Ir neskaitāms daudzums dzīvo būtņu. Viņš dod norādījumus dažādos veidos tik daudzām dzīvajām būtnēm. Vienkārši mēģiniet iedomāties, cik ļoti aizņemts Viņš ir. Tomēr Viņa stāvoklis ir tāds pats. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (Bs. 5.37.). Goloka eva nivasati. Krišna joprojām atrodas Savā Paša sākotnējā vietā, Goloka Vrindāvanā, un Viņš bauda Šrīmatī Rādharānī sabiedrību. Tā nav Mājāvādī filozofija. Lai gan Viņš ir Sevi izpaudis tik daudzu dzīvo būtņu sirdīs, tas nenozīmē, ka Viņš neatrodas Savā Paša mājoklī. Nē. Viņš ir tur joprojām. Tāds ir Krišna. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate (Īšopanišada Dieva piesaukšana). Tādu informāciju sniedz Vēdas. Šeit mums ir materiāla pieredze. Ja jums ir viena rūpija, ja jūs paņemat vienu ānu, tad tās ir piecpadsmit ānas. Ja jūs paņemat divas ānas, tas veido četrpadsmit ānas. Ja jūs paņemat sešpadsmit ānas, tad iegūstat nulli. Bet Krišna nav tāds. Viņš var Sevi izpaust neskaitāmos veidolos, tomēr paliekot sākotnējais Krišna. Tāds ir Krišna. Mums ir tāda pieredze: viens mīnus viens ir vienāds ar nulli. Bet šeit, garīgajā pasaulē... To sauc par Absolūtu. Viens mīnus, miljons reižu mīnus, tomēr vienmēr [Viņš] paliek sākotnējais. Tāds ir Krišna. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33.). Jūs Krišnu nevarat saprast caur vedeṣu, vienkārši apgūstot Vēdu literatūru. Lai gan Vēdas nozīmē, Vēdānta nozīmē saprast Krišnu. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Bet diemžēl, tā kā mēs nepieņemam Krišnas vai Viņa bhaktas patvērumu, mēs nevaram saprast, kāds ir Vēdu mērķis. Tas tiks izskaidrots septītajā nodaļā. Mayy āsakta-manāḥ pārtha.... Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ. Asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Ja jūs vēlaties saprast Krišnu asamšajam, bez šaubām, un samargam jeb pilnīgi, tad jums jāpiekopj šāda jogas sistēma. Kas tā par jogu? Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Mad-āśrayaḥ yogaṁ yuñj... Yogaṁ yuñjan, mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ — šis vārds ir ļoti nozīmīgs. "Mat" nozīmē "vai nu jūs pieņemat tieši...", kas nav ļoti viegli, "...Mans patvērums, vai jūs pieņemat tā patvērumu, kurš pieņēmis Manu patvērumu". Tāpat kā šeit ir elektrības kontaktligzda un šeit ir kontaktdakša. Šī kontaktdakša ir savienota ar kontaktligzdu, un, ja jūs paraujat elektrības vadu, jūs iegūstat elektrību. Līdzīgā veidā, kā teikts šīs nodaļas sākumā, "vaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2)". Ja jūs pieņemat paramparas sistēmas patvērumu... Tas pats piemērs. Ja jūs pieņemat ar kontaktlizgdu savienotas kontaktdakšas patvērumu, jūs nekavējoties saņemat elektrību. Līdzīgā veidā, ja jūs pieņemat tās personas patvērumu, kura ir parampatas sistēmas pārstāvis, Ir paramparas sistēma. Krišna deva norādījumus Kungam Brahmam. Kungs Brahma deva norādījumus Nāradam. Nārada deva norādījumus Vjāsadēvam. Vjāsadēva sniedza norādījumus Madhvāčārjam. Madhvāčārāja deva norādījumus tik daudzos veidos. Tad Mādhavendra Purī. Mādhavendra Purī, Īšvara Purī. No Īšvara Purī Kungam Čaitanjam. Šādi veidojās paramparas sistēma. Ir četras vaišnavu sampradājas. Rudra-sampradāja, Brahma-sampradāja, Kumāra-sampradāja, un Lakšmī-sampradāja, Šrī-sampradāja. Tātad "sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ". Ja nesaņemat Krišnas norādījumus no sampradājas, tad "niṣphalā matāḥ", lai arī ko jūs būtu apguvuši, tam visam nav nozīmes. Tās ir bezjēdzīgas. Tām ir trūkumi. Tik daudzi cilvēki apgūst Bhagavad-gītu, bet viņi nesaprot, kas ir Krišna. Jo viņi nesaņem caur "evaṁ paramparā-prāptam" (BG 4.2). Ja vien nevēršaties pie paramparas... Tas pats piemērs. Ja jūs neņemat elektrību no kontaktdakšas, kas savienota ar strāvas padeves avotu, kāda gan jēga no jūsu spuldzītes un vada? Tam visam nav nozīmes. Tādēļ tas, kā Krišna izpaužas ir "vedeṣu durlabha". Ja jums vienkārši ir akadēmiskas zināšanas, tad tas nebūs iespējams. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs. 5.33.). Tāds ir Brahma-samhitas apgalvojums.