LV/Prabhupada 0140 - Viens Ceļš Ir Dievbijīgs; Otrs Ceļš ir Bezdievīgs - Trešā Ceļa Nav

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viens Ceļš Ir Dievbijīgs; Otrs Ceļš ir Bezdievīgs - Trešā Ceļa Nav
- Prabhupāda 0140


Lecture on SB 6.1.45 -- Laguna Beach, July 26, 1975

Šī ir Krišnas apziņas kustība. Mēs mācām cilvēkiem, ka viņi cieš dzīvi pēc dzīves. Nu cilvēku sabiedrība ir nonākusi tādā stāvoklī, ka viņi nezina par dzīvi pēc šīs dzīves. Tik attīstīti viņi ir. Tieši kā kaķi un suņi viņi nezina, ka pastāv dzīve pēc dzīves. Tas ir teikts šeit: "Yena yāvān yathādharmo dharmo veha samīhitaḥ." Iha, "iha" nozīmē "šajā dzīvē". Sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte tathā tāvat amutra vai. "Amutra" nozīmē "nākamā dzīve". Tātad mēs gatavojam savu nākamo dzīvi šajā... Yatha adharmaḥ, yathā dharmaḥ. Ir divas iespējas: jūs varat darboties dievbijīgi vai bezdievīgi. Trešās iespējas nav. Viens ceļš ir dievbijība, otrs ceļš ir bezdievība. Tie abi ir pieminēti. ena yāvān yathādharmaḥ, dharmaḥ. "Dharma" nozīmē "konstitucionāls". Dharma nenozīmē, kā teikts dažās angļu vārdnīcās "kāda veida ticība". Ticība var būt akla. Tā nav dharma. "Dharma" nozīmē, sākotnējais, konstitucionālais stāvoklis. Tā ir dharma. Es vairākas reizes esmu teicis... Gluži kā ūdens. Ūdens ir šķidrs. Tā ir ūdens dharma. Ūdens, ja apstākļu ietekmē tas kļūst ciets, ir ledus, bet tomēr tas mēģina atkal kļūt šķidrs, jo tā ir ūdens dharma. Nolieciet ledu, un pakāpeniski tas izkusīs, pārvērtīsies ūdenī. Tas nozīmē ka ūdens cietais stāvoklis ir mākslīgs. Ar kāda ķīmiskā savienojuma palīdzību ūdens ir kļuvis ciets, bet dabiskā veidā tas kļūst šķidrs.

Mūsu šībrīža stāvoklis ir ciets: "Neko neklausieties par Dievu!" Bet mūsu dabiskais stāvoklis ir būt Dieva kalpiem. Jo mēs meklējam saimnieku... Augstākais saimnieks ir Krišna. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka maheśvaram (BG 5.29). Krišna saka: "Es esmu visa radītā saimnieks. Es esmu baudītājs." Viņš ir saimnieks. Čaitanja-čaritāmritā arī ir teikts "ekala īśvara kṛṣṇa". "Īšvara" nozīmē "kontrolētājs" vai "saimnieks". Ekala īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya: "Visi, izņemot Krišnu, ikviena lielā vai mazā būtne ir kalpi; izņemot Krišnu." Tādēļ jūs redzēsiet: Krišna nevienam nekalpo. Viņš vienkārši bauda. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka... Citi, kas līdzīgi mums, vispirms strādā ļoti smagi un tad bauda. Krišna nekad nestrādā. Na tasya kāryaṁ kāranaṁ ca vidyate. Tomēr Viņš bauda. Tāds ir Krišna. Na tasya... Tāda ir Vēdu sniegtā infromācija. Na tasya kāryaṁ kāranaṁ ca vidyate: "Dievam, Krišnam nav nekā darāma." Redzat, tādēļ Krišna vienmēr dejo ar gopī un spēlējas ar ganuzēniem. Un tad, kad Viņš jūt nogurumu, Viņš apguļas pie Jamunas, un tūdaļ ierodas Viņa draugi. Kāds Viņu apvēdina, kāds veic masāžu. Tādēļ Viņš ir saimnieks. Visur, kur Viņš dodas, Viņš ir saimnieks. Ekala īśvara kṛṣṇa. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1.). Augstākais kontrolētājs ir Krišna. "Kurš tad ir kontrolētājs?" Nē, Viņu neviens nekontrolē. Tāds ir Krišna. Šeit mums ir tāds un šitāds direktors, ASV prezidents, bet es neesmu augstākais kontrolētājs. Tiklīdz publika to vēlas, es tūdaļ tieku atcelts [no ieņemtās pozīcijas]. Mēs nesaprotam, ka uzdodam sevi par saimnieku, kontrolētāju, lai gan mūs pašus kontrolē kāds cits. Tātad viņš [mēs] neesam kontrolētāji. Šeit mums ir kāda zināma līmeņa kontrolētāji, bet viņu kontrolē cits vadītājs. Tātad Krišna nozīmē, ka Viņš ir kontrolētājs, bet neviens nekontrolē Viņu. Tas ir Krišna, tāds ir Dievs. Tā ir izpratnes zinātne. "Dievs" nozīmē, ka Viņš ir visa kontrolētājs, bet Viņu neviens nekontrolē.