LV/Prabhupada 0139 - Tās Ir Garīgas Attiecības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tās Ir Garīgas Attiecības - Prabhupāda 0139


Lecture on SB 3.25.38 -- Bombay, December 7, 1974

Tātad, ja mīlat Krišnu, tad nebūs tādas iznīcības kā ar materiālām lietām. Vai nu jūs mīlat Viņu kā savu saimnieku... Šeit saimnieks ir priecīgs, kamēr vien jūs kalpojat. Un kalps ir priecīgs, kamēr vien jūs viņam maksājat. Bet garīgajā pasaulē kas tāds nepastāv. Ja es nevaru kalpot noteiktos apstākļos, saimnieks ir priecīgs. Un arī kalps, ja saimnieks nemaksā, arī ir priecīgs. To sauc par vienotību, Absolūtu. Tas ir... Piemērs tam ir šeit. Šajā iestādē ir tik daudz mācekļu. Mēs viņiem neko nemaksājam, bet viņi manis dēļ dara visu. Tās ir garīgas attiecības. Kad tas pandits Džavaharlals Nehru bija Londonā, viņa tēvs Motilals Nehru iedeva viņam trīssimt rūpiju, lai viņš noalgotu kalpu. Tad reiz viņš ieradās Londonā un redzēja, ka kalpa tur nav. Pandits prasa: "Kur ir tavs kalps?" Viņš [uzrunātais] atbild: "Kāda gan jēga no kalpa? Man nav, ko darīt. Es vajadzīgo daru pats." "Nē, nē. Es vēlējos, lai anglis būtu tavs kalps." Tā viņam būtu jāmaksā par to [pakalpojumiem]. Tāds ir piemērs. Man ir simtiem un tūkstošiem kalpu, kuriem man nav jāmaksā. Tās ir garīgas attiecības. Tās ir garīgas attiecības. Viņi kalpo ne jau samaksas dēļ. Kas gan man pieder? Esmu nabadzīgs indietis. Ko gan es varu maksāt? Bet viņi ir kalpi mīlestības dēļ, garīgas mīlestības ietekmē. Un arī es viņiem mācu, neprasot nekādu samaksu. Tas ir garīgi. Pūrṇasya pūrṇam ādāya (Īšopanišada; Dieva piesaukšana). Viss ir pilnīgs. Tātad, ja jūs pieņemat Krišnu kā savu dēlu, kā savu draugu, kā savu mīlētāju, jūs nekad netiksiet apkrāpti. Tādēļ mēģiniet pieņemt Krišnu. Atmetiet šo viltus iluzoro kalpu vai dēlu, tēvu vai mīlētāju. Jūs piekrāps.