LV/Prabhupada 0143 - Ir Miljoniem Un Triljoniem Visumu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ir Miljoniem Un Triljoniem Visumu - Prabhupāda 0143


Sri Isopanisad, Mantra 13-15 -- Los Angeles, May 18, 1970

"Ak, mans Kungs, visa dzīvā uzturētāj, Tavu patieso seju klāj Tavs žilbinošais mirdzums. Lūdzu laipni noņem šo pārklāju un atklāj Sevi Tavam tīrajam bhaktam."

Šeit ir vēdisks pierādījums. Šī Īšopanišada ir Vēda, daļa no Jadžūrvēdas. Šeit ir teikts: "Hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam mukham". Gluži kā Saule. Saules planētā ir valdošā Dievība, kuras vārds ir Vivasvāns. Mēs šo informāciju iegūstam no Bhagavad-gītas. Vivasvān manave prāha. Tātad ikvienā planētā ir valdošā Dievība. Tāpat kā šajā planētā, ja ne Dievība, ir tāds [cilvēks] kā prezidents. Agrāk uz šīs planētas bija viens valdnieks, līdz pat Mahārādžam Parīkšitam. Bija viens valdnieks... Tikai viens karogs plīvoja pār visu šo planētu. Līdzīgā veidā katrā planētā ir valdošā Dievība. Šeit ir teikts, ka augstākā valdošā Dievība ir Krišna, garīgajā, visaugstākajā planētā, garīgajās debesīs. Šīs ir materiālas debesis. Materiālajās debesīs šis ir viens no Visumiem. ir miljoniem un triljoniem Visumu. Un šajā Visumā ir miljoniem un triljoniem planētu. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (Bs. 5.40.). Jagad-aṇḍa. "Jagad-aṇḍa" nozīmē "Visums". Anda: šis Visums ir gluži kā ola. Tātad koṭi. "Koti" nozīmē simtiem un tūkstošiem. Tātad brahmadžoti ir simtiem un tūkstošiem šo Visumu, un šajā Visumā ir simtiem un tūkstošiem planētu. Līdzīgā veidā arī garīgajās debesīs ir simtiem un tūkstošiem, neskaitāms daudzums Vaikunthu, planētu. Pār katru Vaikunthas planētu valda Dieva Augstākā Personība. Izņemot Krišnas planētu, visas citas Vaikunthas planētas atrodas Nārājanas vadībā, un katram Nārājanam ir dažādi vārdi, no kuriem dažus mēs zinām. Tāpat kā mēs irunājām Pradjumna, Anirudha, Sankaršana... Mums ir tikai divdesmit četri vārdi, bet ir arī daudzi citi. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam (Bs. 5.33.).

Tātad šīs planētas pārklāj brahmadžoti mirdzums. Šeit tiek lūgts: "Hiraṇmayena pātreṇa satyasya apihitam." "Apihitam" nozīmē "pārklāts". Tāpat kā jūs nevarat redzēt Saules planētu tās žilbinošā mordzuma dēļ, tāpat ir arī ar Krišnas planētu, šeit jums ir attēls. Krišnas planēta izstaro mirdzumu. Ir jāšķērso šis mirdzums. Tas šeit tiek lūgts. Hiraṇmayena pātreṇa satyasya. Īstās Absolūtās Patiesības, Krišnas planētu klāj Brahmana starojums. Tādēļ bhakta lūdz: "Lūdzu, noņem to. Izkliedē to, lai es tevi varētu skaidri redzēt." Tātad brahmadžoti; Mājāvādas filozofi nezina, ka tālāk aiz brahmadžoti ir viss. Šeit ir vēdiskie pierādījumi, ka brahmadžoti ir tikai zeltains mirdzums. Hiraṇmayena pātreṇa. Tas pārklāj Visaugstā Kunga īsto seju, Tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu. Tātad "Tu esi saglabātājs, Tu esi uzturētājs. Esi tik laipns, noņem to, lai mēs patiesi varētu redzēt Tevi, Tavu seju!"