LV/Prabhupada 0147 - Parastus Rīsus Nesauc Par Pārpasaulīgiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Parastus Rīsus Nesauc Par Pārpasaulīgiem -
Prabhupāda 0147


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Bhaktas zina, ka ir Dievs un ka Viņš ir Bhagavāns. Dievu sauc par Bhagavānu. Tādēļ, lai gan šeit ir teikts... Bhagavad-gītu ir teicis Krišna — to zina visi. Bet dažviet Bhagavad-gītā ir aprakstīts kā "bhagavān uvāca". Bhagavāns un Krišna ir viena un tā pati persona. Kṛṣṇas tu bhagavān svayam (ŠB 1.3.28). Šeit ir definīcija vārdam "bhagavāns":

aiśvaryasya samagrasya
vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ
jñāna-vairāgyayoś caiva
ṣaṇṇāṁ bhaga itīṅganā
(Viṣṇu Purāṇa 6.5.47)

Bhaga, mēs sarptam vārdu "bhāgyavān", bhāgya. Bhāgya; bhāgyavān — šis vārds ir radies no bhaga. "Bhaga" nozīmē "pilnība". "Pilnība" nozīmē "bagātības". Kā gan cilvēks var būt pilnīgs? Ja viņam ir nauda, ja viņam ir saprāts, ja viņam ir skaistums, ja viņam ir reputācija, ja viņam ir zināšanas, ja viņš ir atsacījies — tād ir Bhagavāna nozīme.

Tātad tad, kad mēs sakām "Bhagavāns", šis Bhagavāns, Paramēšvara... Īšvara, Paramēšvara, Ātma, Paramātma, Brahmans, Para-brahmans — tur ir divi vārdi. Viens ir parasts, otrs ir parama, pārpasaulīgs. Tāpat, kā mūsu gatavošanas procesā mēs varam pagatavot rīsus dažādos veidos. Ir rīsi. Ir dažādi nosaukumi: anna, paramānna, pušpānna, kičoranna, un līdzīgi. Tātad pārpasaulīgā anna ir saukta "paramānna". Parama nozīmē "augstākais". Anna, rīsi tur ir, bet tie kļuvuši pārpasaulīgi. Parasti rīsi netiek saukti par pārpasaulīgiem. Arī tie ir rīsi. Un tad, kad jūs rīsus pagatavojat ar kšīru, tas ir, pienu, un citām jaukām sastāvdaļām, to sauc par paramānnu. Līdzīgā veidā dzīvo būtņu un Bhagavāna pazīmes ir praktiski tādas pašas. Bhagavāns... Mums ir piešķirts šis ķermenis. Bhagavānam ir šis ķermenis. Arī Bhagavāns ir dzīvā būtne; arī mēs esam dzīvās būtnes. Bhagavānam ir radoša enerģija, arī mums ir radoša enerģija. Bet atšķirība tāda, ka Viņš [Dievs] ir ļoti dižs. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Kad Bhagavāns rada šo visu Visumu, Viņam nav nepieciešama neviena palīdzība. Viņš rada debesis. No debesīm atskan skaņa; no skaņas rodas gaiss; no gaisa rodas uguns; no uguns rodas ūdens, un no ūdens rodas zeme.