LV/Prabhupada 0149 - Krišnas Apziņas Kustība Nozīmē Atklāt Visaugstāko Tēvu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnas Apziņas Kustība Nozīmē Atklāt Visaugstāko Tēvu - Prabhupāda 0149


Tenth Anniversary Address -- Washington, D.C., July 6, 1976

Tātad šī Krišnas apziņas kustība nozīmē noskaidrot, kas ir augstākais tēvs. Augstākais tēvs. Tāda ir šīs kustības būtība. Ja mēs nezinām kas ir mūsu tēvs, tas nav ļoti labs stāvoklis. Vismaz Indijā ir paraža, ka tad, ja kāds nevar nosaukt sava tēva vārdu, tas nav ļoti cienījami. Un tiesā ir sistēma, ka jūs uzrakstāt savu vārdu, un jums jānorāda arī sava tēva vārds. Tā ir indiešu, Vēdiskā sistēma; un vārds, viņa paša vārds, viņa tēva vārds, viņa ciemata nosaukums. Šo triju kombinācija. Es domāju, ka šī sistēma var būt ieviesta citās valstīts, bet Indijā tā ir sistēma. Pirmais vārds ir viņa paša vārds, otrais vārds ir viņa tēva vārds, bet trešais vārds ir ciemats vai valsts, kurā viņš ir dzimis. Tā ir sistēma. Tātad tēva..., mums jāzina tēvs. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Ja mēs joprojām nezinām mūsu tēvu, tas nav ļoti labs stāvoklis. Un kādu tēvu? Paraṁ brahma paraṁ dhāma (BG 10.12.). Bagātāko. Nevis nabago tēvu, kurš nevar pabarot savus bērnus. Tas nav tēvs. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Šis tēvs ir tik bagāts, ka Viņš viens pabaro miljoniem un triljoniem dzīvo būtņu. Āfrikā ir simtiem un miljoniem ziloņu. Viņš tos pabaro. Un istabā ir caurums, kur var dzīvot miljoniem skudru. Arī tās Viņš baro. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.). Tādu informāciju sniedz Vēdas. Tātad cilvēka dzīve ir domāta, lai saprastu, kas ir tēvs, kāds ir Viņa likums, kas ir Dievs, kādas ir mūsu attiecības ar Viņu. Tā ir Vēdānta. Vēdānta nenozīmē runākt muļības un neveidot attiecības ar tēvu. Śrama eva hi kevalam. Ja jūs nezināt, kas ir jūsu tēvs... dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ viṣvaksena-kathāsu yaḥ notpādayed yadi ratiṁ śrama eva hi kevalam (ŠB 1.2.8.) Tas nav vēlams. Un Krišna saka: "Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ" (BG 15.15.). Tātad kļūstiet par vēdāntistu, tas ir ļoti jauki. Vēdāntas sākumā ir teikts, ka Absolūtā Patiesība ir tas veidols, no kā viss rodas. Athāto brahma jijñāsā. Tas ir sākums. Cilvēka dzīve ir domāta, lai saprastu Absolūto Patiesību, džigjāsu. Ir jājautā par to, kas ir Absolūts. Tā ir cilvēka dzīve — noskaidrot Absolūto Patiesību. Nākamā sūtra tūdaļ saka, ka Absolūtā Patiesība ir visa sākums. Un kas ir tas viss? Mēs atrodam divus veidus: kustīgo un nekustīgo. Praktiska pieredze. Daži no tiem ir kustīgi un daži no tiem ir nekustīgi. Divas lietas. Nu mēs paplašinām dažādību. Tas ir kas cits. Bet ir divas lietas. Tātad šīs divas lietas; mēs redzam ka pār tām abām, kustīgo un nekustīgo, valda kontrolētājs. Tātad mums ir jājautā, kāds šo divu lietu, kustīgā un nekustīgā, avota stāvoklis? Stāvoklis ir izskaidrots Šrīmad-Bhāgavatam: "Janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ" (SB 1.1.1.). Tāds ir skaidrojums. Sākotnējais visa avots ir abhigjah. Kā? Anvayād itarataś cārtheṣu. Ja es esmu kaut ko radījis, es visu zinu, visus sīkumus. Anvayād, es zinu tieši vai netieši. Ja es kaut ko izveidoju... Pieņemsim, ja es zinu īpašo gatavošanas metodi, tad es zinu visas detaļas, kā to izdarīt. Tāda ir izcelsme. Šī izcelsme ir Krišna. Krišna saka vedāhaṁ samatītāni (BG 7.26.): "Es zinu visu — pagātni, tagadni un nākotni." Mattaḥ sarvaṁ pravartate. Aham ādir hi devānām (Bg 10.2.). Saskaņā ar radīšanas teoriju... Ne teoriju, faktu. Brahmā viṣṇu maheśvara. Tātad šie ir galvenie dēvatas. Višnu ir sākotnējais. Aham ādir hi devānām. Radītais, vispirms Mahā Višnu, tad no Mahā Višnu izpaužas Garbhodakašājī Višnu. No Garbhodakašājī Višnu rodas Kšīrodakašājī Višnu, Višnu izpausme, un no Viņa rodas Brahma. Nrahma radies no Garbodakašājī Višnu lotoszieda, tad Brahma dod dzīvību Rudram. Tāds ir radīšanas skaidrojums. Tātad Krišna saka: "Aham ādir hi devānām." Viņš arī ir Višnu avots, jo, kā vēsta šāstras, kṛṣṇas tu bhagavān svayam (ŠB 1.3.28.). Dieva sākotnējā Personība ir Krišna. Un pirmais Krišnas izvērsums ir Baladēva. Tad no Viņa rodas Čatūr-vjūha, Vāsudeva, Sankaršana, Anirudha, tā lūk. Tad Nārājana. No Nārājansas izpaužas otra Tad no Viņa rodas Čatūr-vjūha, un no otras Čatūr-vjūhas rodas Sankaršana, Mahā-Višnu. Tādā veidā jums jāapgūst šāstras. Jūs atklāsiet, ka patiesībā, kā tas teikts šāstrās, kṛṣṇas tu bhagavān svayam. Un Krišna saka: "Aham ādir hi devānām (Bg 10.2.). Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8.)." Un Ardžuna pieņem, ka "paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān" (BG 10.12.). Tātad mums jāpieņem šāstras. Šāstra-čakšušāt: jums jāskatās caur šāstrām. Un, ja jūs apgūstat šāstras, tad jūs atklāsiet, ka "kṛṣṇas tu bhagavān svayam". Tātad šī Krišnas apziņas kustība nozīmē iepazīstināt cilvēku sabiedrību ar Dieva Augstāko Personību. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Mēs šo kustību uzsākām 1966. gadā, to reģistrējām. Mūsu Rūpānuga Prabhu jau to ir izskaidrojis. Tāpēc uztveriet šo kustību ļoti nopietni. Tas pats Krišna uzsāka [to] vēsturiski pirms pieciem tūkstošiem gadu. Un Viņš uzsāka šo kustību ar Ardžunu kā Savu mācekli. Tad Čaitanja Mahāprabhu pirms pieciem simtiem gadu to pašu kustūbu atdzīvināja. Viņš ir Pats Krišna. Un tas notiek. nedomājiet, ka tā ir izgudrota kustība. Nē. Tā ir autorizēta kustība, ko apstiprinājušas autoritātes. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (Čč Madhja 17.186.). Šāstrās pieminēti mahādžani. Tātad esiet stingri Krišnas apziņas kustībā un mēģiniet saprast Krišnu. Mums ir tik daudz literatūru, autorizētas literatūras. Un padariet savu dzīvi veiksmīgu. Liels jums paldies.