LV/Prabhupada 0150 - Mēs Nedrīkstam Pārtraukt Skandēt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Nedrīkstam Pārtraukt Skandēt - Prabhupāda 0150


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Athāpi te deva padāmbuja-dvayaṁ prasāda-leśānugṛhīta eva hi, jānāti tattvaṁ na cānya eko 'pi ciram vicinvan (ŠB 10.14.29). Tie, kuriem ir bijusi tā laime saņemt Krišnas bezcēloņu žēlatsību, var Viņu saprast. Citi na cānya eko 'pi ciram vicinvan. "Čiram" nozīmē "ilgu laiku", daudzus gadus, ja viņi vienīgi spekulē par to, kas ir Dievs, kas ir Krišna; tāds process mums nepalīdzēs. Tādas ir daudzas Vēdu literatūras.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
(Čč Madhya 17.136)

Krišna, Viņa vārds, Viņa slava, Viņa svīta, Viņa spēles... Śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved... "Nāmādi" nozīmē "svētā vārda sākums". Tātad nav iespējams... Tātad, ja mēs uzturam sevi materiālā stāvoklī, tad mēs varam skandēt tūkstoš gadu, tas [tāpat] būs grūti. To sauc par nāmāparadhu. Protams, svētais vārds ir tik spēcīgs, ka, pat skandējot [to] ar apvainojumiem, skandētājs attīrās. Tādēļ mums nevajadzētu atmest skandēšanu. Jebkādos apstākļos mums jāturpina skandēt Harē Krišna. Bet brīdinājums ir, ka tad, ja mēs savi uzturam materiālā līmenī, tas Krišnu saprast nebūs iespējams. Viņa svētais vārds, Viņa veidols, Viņa darbības. Tas nebūs iespējams. Tātad process ir bhakti. Un tad, kad jūs nonākat pakāpē, uz kuras var saprast Krišnu, tad nekavējoties jūs kļūstat piemērots, lai jūs nogādātu garīgajā pasaulē. Tas ir... Arī Krišna teica Bhagavad-gītā: "Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti" (BG 4.9).