LV/Prabhupada 0152 - Grēcīgs Cilvēks Nevar Iegūt Krišnas Apziņu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Grēcīgs Cilvēks Nevar Iegūt Krišnas Apziņu - Prabhupāda 0152


Lecture on BG 1.31 -- London, July 24, 1973

Ikviens, visi vēlas būt laimīgi ar šo "Gṛha-kṣetra-sutāpta-vittaiḥ" (SB 5.5.8), ģimenes dzīvi un to, ka īpašumā ir kāda zeme. Tajās dienās industriju nebija. Tādēļ industrijas nav [tur] domātas. Zeme. Ja jūs iegūstat zemi, tad jūs varat sagādāt sev pārtiku. bet patiesībā tā ir mūsu dzīve. Šeit, šajā ciematā mums ir tik daudz brīvas zemes, bet viņi neaudzē savu ēdienu. Viņi kā savu ēdienu audzē govis, nabaga govis, lai tās nogalinātu, un tās apēd. Tas nav labi. Griha-kšetra. Kļūstiet grihasthas, bet audzējiet savu ēdienu zemē, griha-kšetra. Un tad jūs audzējat pārtiku, tad iegūstat bērnus, Gṛha-kṣetra-suta-āpta-vitta. Indijas ciematā joprojām ir sistēma starp nabadzīgajiem ļaudīm, audzētājiem, ka tad, ja audzētājs nevar uzturēt govi, viņš neprecas. Džaru un garu. "Džaru" nozīmŗ "sieva", un "garu" nozīmē "govs". Tātad ir jāapņem sieva tad, ja viņš ir spējīgs turēt govi. Džaru un garu. Jo tad, ja jums ir sieva, tūlīt būs arī bērni. Bet, ja jūs nevarat nodrošināt tiem govs pienu, bērni būs vāji un neveselīgi. Viņiem jādzer gana daudz piena. Tādēļ govi uzskata par māti. Tā kā viena māte bērnam ir devusi dzīvību, otra māte nodrošina ar pienu.

Tādēļ visi ir parādā mātei govij, jo viņa dod pienu. Saskaņā ar mūsu šāstrām mātes ir septiņas. Ādau mātā, īstā māte, no kuras ķermeņa esam dzimuši. Ādau mātā ir māte. Guru-patnī, skolotāja sieva. Arī viņa ir māte. Ādau mātā guru-patnī, brāhmaṇī. Brāhmana sieva arī ir māte. Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, valdniece ir māte. Tātad cik daudzas? Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, then dhenu. "Dhenu" nozīmē "govs". Arī viņa ir māte. Un dhātrī. "Dhātrī" nozīmē "barotāja". Dhenu dhātrī tathā pṛthvī, arī Zeme. Zeme arī ir māte. Galvenokārt cilvēki rūpējas par dzimteni, kur tie ir dzimuši. Tas ir labi. Bet, starp citu, viņiem vajadzētu parūpēties arī par māti govi. Bet viņi nerūpējas par māti. Tādēļ viņi ir grēcīgi. Viņiem jācieš. Viņiem jābūt kariem, epidēmijām, badam. Tiklīdz cilvēki kļūst grēcīgi, tūdaļ automātiski seko dabas sods. Jūs no tā nevarat izvairīties.

Tādēļ Krišnas apziņas kustība nozīmē visu problēmu atrisinājumu. Mācīt cilvēkus nekļūt grēcīgiem. Jo grēcīgs cilvēks nevar iegūt Krišnas apziņu. "Iegūt Krišnas apziņu" nozīmē, ka viņš ir atmetis grēcīgas darbības.