LV/Prabhupada 0158 - Mātes Slepkavu Civilizācija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0157
Next Page - Video 0159 Go-next.png

Mātes Slepkavu Civilizācija - Prabhupāda 0158


Lecture on SB 5.5.3 -- Stockholm, September 9, 1973

Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). "Vikarma" nozīmē "aizliegtas, noziedzīgas darbības". Ir trīs veidu darbības: karma, vikarma, akarma. "Karma" nozīmē "noteiktie pienākumi". Tā ir karma. Tātap kā sva-karmana. Bhagavad-gītā [ir teikts]: "Sva-karmaṇā tam abhyarcya." (BG 18.46) Ikvienam ir kādi noliktie pienākumi. Kur ir šāda zinātniska sapratne? ir jābūt... Es reiz runāju par cilvēku sabiedrības zinātnisko iedalījumu. Pašai saprātīgākajai kārtai ir jābūt apmācītai kā brāhmaniem. Mazliet mazāk saprātīgajiem jābūt apmācītiem kā vadītājiem. [Vēl] mazāk saprātīgajiem jābūt apmācītiem kā tirgotājiem, lauksaimniekiem un govju aprūpētājiem [aizstāvjiem]. Ekonomiskā attīstība prasa govju aprūpētājus, bet šie nelieši [to] nezina. Ekonomiskā attīstība ir govju nogalināšana. Tikai paskat, neliešu civilizācija. Neesiet apbēdināti. Tās ir šāstras. Nedomājiet, ka es kritizēju Rietumu civilizāciju. Tā saka šāstras. [Tik] ļoti pieredzes bagātas. Tātad šeit ir tik daudz ekonomiskās attīstības aizstāvju, bet viņi nezina, ka govju aizsardzība ir viena no ekonomiskās attīstības sastāvdaļām. Šie nelieši [to] nezina. Viņi domā, ka govju nogalināšana ir labāka. Tieši pretēji. Tādēļ "kurute vikarma". Vienkārši nelielam mēles apmierinājumam. To pašu labumu jūs varat iegūt no piena, bet tādēļ, ka viņi ir nelieši, jukušie, viņi domā, ka govs ēšana un tās asiņu dzeršana ir labāka kā piena dzeršana. Piens nav nekas vairāk kā pārveidotas asinis, to zina visi. Visi zina. Tāpat kā cilvēks, māte — tiklīdz bērns ir piedzimis, tūlīt... Pirms bērns ir piedzimis, mātes krūtīs nav ne pilītes piena. Redzat. Jaunai meitenei krūtīs nav piena. Bet tiklīdz bērns ir piedzimis, tūlīt tajās ir piens. Uzreiz, sponātni. Tā Dievs ir iekārtojis, jo bērnam nepieciešams ēdiens. Tikai paskat, Dievs ir tā iekārtojis. Tomēr mēs tiecamies pēc ekonomiskās attīstības. Ja bērns ir piedzimis, Dieva, dabas ekonomiskā programma ir tik jauka, ka tūlīt mātei rodas piens. Tāda ir ekonomiskā attīstība. Tādu pašu pienu nodrošina govs. Viņa patiesībā ir māte, bet šī neliešu civilizācija nokauj māti. Māšu kāvēju civilizācija. Tikai paskat. Jūs zīdāt savas mātes krūti jau no pašas jūsu dzīves sākuma, bet tad, kad viņa ir veca, ja jūs domājat, ka "māte ir nevajadzīga nasta. Pārgrieziet viņai rīkli", vai tā ir [cilvēku] civilizācija?