LV/Prabhupada 0161 - Kļūt Par Vaišnavu Un Just Līdzi Ciešanu Pārņemtajai Cilvēcei

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kļūt Par Vaišnavu Un Just Līdzi Ciešanu Pārņemtajai Cilvēcei - Prabhupāda 0161


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Los Angeles, December 9, 1968

Ja mēs stingri mēģinām kalpot garīgajam skolotājam, viņa pavēlei, tad Krišna mums visu nodrošinās. Tas ir noslēpums. Lai gan nebija iespēju, es nekad [par to] nedomāju, bet es to uztvēru visnotaļ nopietni, apgūstot Višvanātha Čakravartī Thākura komentāru Bhagavad-gītai. Bhagavad-gītas pantā "vyavasāyātmikā-buddhir ekeha kuru-nandana" (BG 2.41) saistībā ar šo pantu Višvanātha Čakravartī Thākurs dod šo komentāru, ka mums garīgā skolotāja vārdi jāuztver kā mūsu dzīve un dvēsele. Mums jāmēģina izpildīt norādījumi, konkrētie garīgā skolotāja norādījumi, ļoti strikti, neinteresējoties par mūsu pašu personīgo ieguvumu vai zaudējumu. Es mēģināju [darboties] mazliet tādā garā. Tā viņš man ir devis visas iespējas viņam kalpot. Viss nonācis tiktāl, ka šajā vecumā es esmu ieradies jūsu valstī, un arī jūs uztverat šo kustību nopietni, mēģināt to saprast. Nu mums ir pāris grāmatas. Tātad ir neliels atbalsts šai kustībai. Tātad šajā mana garīgā skolotāja aiziešanas dienā tā, kā es mēģinu izpildīt viņa gribu, es arī jūs lūdzu izpildīt to pašu pavēli caur manu gribu. Es esmu vecs vīrs, es varu atstāt šo ķermeni jebkurā brīdī. Tāds ir dabas likums. Neviens nevar to aizkavēt. Tāpēc tas nav nekāds brīnums, ka mans lūgums jums šajā svētīgajā mana Guru Mahārādža aiziešanas dienā ir, lai jūs vismaz zināmā mērā saprast Krišnas apziņas kustības būtību. Jums jāmēģina to virzīt. Cilvēki cieš gaidās pēc šīs apziņas. Kā mēs ik dienas lūdzam par bhaktām,

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

Vaišnavs jeb Kunga bhakta savu dzīvi ir veltījis cilvēku labklājībai. Zināt — lielākā daļa no jums pieder pie kristiešu kopienas — kā Kungs Jēzus Kristus teica, ka viņš sevi ziedojis jūsu grēcīgo darbību dēļ. Tāda ir Kunga bhaktas noteiktība. Viņiem nerūp personīgās ērtības. Jo viņi mīl Krišnu jeb Dievu, tādēļ viņi mīl visas dzīvās būtnes, jo visām dzīvajām būtnēm ir attiecības ar Krišnu. Līdzīgā veidā jums jāmācās. Šī Krišnas apziņas kustība nozīmē kļūt par vaišnaviem un just līdzi ciešanu pārņemtajai cilvēcei. Lai justu līdzi ciešanu pārņemtajai cilvēcei, ir dažādi redzējumi. Kāds domā par cilvēces ciešanām, raugoties no ķermeniskās dzīves uztveres viedokļa. Kāds mēģina atvērt slimnīcu, lai atvieglinātu slimo stāvokli. Kāds mēģina izplatīt ēdienu nabadzīgajām valstīm vai vietām. Tas viss, protams, ir ļoti jauki, bet patiesās cilvēces ciešanas ir Krišnas apziņas trūkuma dēļ. Šīs ķermeniskās ciešanas ir īslaicīgas, ne arī tās var iegrožot materiālās dabas likumi. Pieņemsim, ja jūs izplatāt pārtiku kādām nabadzīgajām valstīm, tas nenozīmē, ka tiks rasts visas problēmas risinājums. Patiesi labvēlīgs darbs ir atmodināt Krišnas apziņu ikvienā personā.