LV/Prabhupada 0162 - Vienkārši Nododiet Bhagavad-gītas Vēstījumu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienkārši Nododiet Bhagavad-gītas Vēstījumu - Prabhupāda 0162


Press Interview -- October 16, 1976, Chandigarh

Indijā mums ir neskaitāmi daudz Vēdu literatūras, lai saprastu dvēseles darbību. Un ja cilvēka ķermeniskajā veidolā mēs nerūpējamies par garīgo mūsu dzīves daļu, tad mēs izdarām pašnāvību. Tā apgalvo visas Indijā dzimušās dižās personības. Āčārjas, kā... Resenās... Agrāk bija diženi, vareni āčārjas, kā Vjāsadēva un citi. Dēvala. Daudzi, daudzi āčārjas. Un nesen, teiksim, tūkstoš piecsimt gadu robežās, bija daudzi āčārjas, kā Rāmānudžāčārja, Madhvāčārja, Višnu Svāmī, un piecsimt gadu robežas — Kungs Čaitanja Mahāprabhu.

Arī viņi ir devuši mums daudzus literatūras darbus par šīm garīgajām zināšanām. Bet šobrīd šīs garīgās zināšanas ir noraidītas. Kunga Čaitanjas Mahāprabhu vēstījums visai pasaulei ir, lai ikviens no jums kļūtu par guru, garīgo skolotāju. Kā gan ikviens var kļūt par garīgo skolotāju? Kļūt par garīgo skolotāju nav viegli. Ir jābūt ļoti mācītam, pilnīgi jāapzinās sevi un visu citu. Bet Čaitanja Mahāprabhu ir devis mums mazu formulu, ka, ja jūs stingri sekojat Bhagavad-gītas mācībām un ja jūs sludināt Bhagavad-gītas mērķi, tad jūs kļūstat par guru. Tieši tādi vārdi lietoti bengāļu valodā ir "Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa" (Čč Madhja 7.128). Kļūt par guru nav viegli, bet, ja jūs vienkārši izplatāt Bhagavad-gītas vēstījumu un mēģināt pārliecināt ikvienu, ko satiekat, tad jūs kļūstat par guru. Tātad mūsu Krišnas apziņas kustība domāta šim mērķim. Mēs pasniedzam Bhagavad-gītu kāda tā ir bez jebkādiem mainītiem skaidrojumiem vai grozījumiem.