LV/Prabhupada 0164 - Varnāšrama-dharma Jānostiprina, Lai Ceļu Atvieglotu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Varnāšrama-dharma Jānostiprina, Lai Ceļu Atvieglotu - Prabhupāda 0164


Room Conversation Varnasrama System Must Be Introduced -- February 14, 1977, Mayapura

Hari-šauri: Bet Čaitanjas Mahāprabhu praktiskajā sludināšanā Viņš tos pamudināja skandēt.

Prabhupāda: Tas vienkāršiem cilvēkiem nav iespējams.

Hari-šauri: Ko, vienkārši pamudināt cilvēkus skandēt? Viņš tikai iepazīstināja ar skandēšanu.

Prabhupāda: Bet kurš skandēs? Kurš skandēs?

Satsvarūpa: Bet, ja viņi neskandēs, tad neviens netiks apmācīts varnāšramā. Tas ir vieglākais.

Prabhupāda: Skandēšana būs, bet jūs nevarat gaidīt, ka cilvāki skandēs kā Čaitanja Mahāprabhu. Viņi nevar noskaitīt pat sešpadsmit apļus. [Un] šie nelieši būs Čaitanja Mahāprabhu.

Satsvarūpa: Nē. Bet, ja viņi vismaz skandēs un ēdīs kaut ko no prasādas...

Prabhupāda: Skandēšana turpināsies. Tā nav apstādināta. Bet tajā pašā laikā varnāšrama dharma ir jānostiprina, lai veļu padarītu vieglu.

Hari-šauri: Nu, vismaz manā izpratnē skandēšanu ieviesa Kali laikmetā, jo varnāšrama nav iespējama.

Prabhupāda: Jo tā attīrīs prātu. Skandēšana netiks pārtraukta.

Hari-šauri: Tādēļ skandēšanu ieviesa, lai aizvietotu visas varnāšrama sistēmas un līdzīgi.

Prabhupāda: Jā, tā var aizvietot, bet kurš to aizvietos? Cilvēki nav tik attīstīti. Ja jūs atdarināt Haridāsa Thākura skandēšanu, tas nav iespējams.

Satsvarūpa: Mēs teiksim viņiem turpināt savu darbu, bet arī skandēt.

Prabhupāda: Jā. Thākaha āpanāra kāje, Bhaktivinoda Thākurs. Āpanāra kāja ki. Čaitanja Mahāprabhu ieteica, sthāne sthitaḥ. Un, ja viņi nepaliek sthānā, tad sāksies sahadžijas skandēšana. Sahadžijām arī ir krelles un..., bet viņiem ir trīs duči sieviešu. Notiks tāda skandēšana. Tāpat kā mūsu Madhuvīsa. Viņš nebija piemērots sanjāsai, bet viņam tika piešķirta sanjāsa, Viņš pieķērās piecām sievietēm, un viņu atklāja. Tādēļ nepieciešama varnāšrama dharma. Vienkārši ārējā izrādīšanās nederēs. Tādēļ varnāšrama dharma ir jāievieš visā pasaulē, un...

Satsvarūpa: Jāievieš, sākot ar ISKCON biedrību?

Prabhupāda: Jā. Jā. Brāhmani, kšatrijas. Ir jābūt regulārai izglītošanai.

Hari-šauri: Bet mūsu kopienā, ja..., esot apmācīti kā vaišnavi...

Prabhupāda: Jā.

Hari-šauri:... tad kā mēs spēsim iedalīt mūsu sabiedrību?

Prabhupāda: Ar vaišnaviem nav tik viegli. Varnāšrama dharma ir jānostiprina, lai kļūtu par vaišnavu. Nav viegli kļūt par vaišnavu.

Hari-šauri: Nē, tas nav kas lēts.

Prabhupāda: Jā. Tādēļ tā ir jāievieš. Kļūt par vaišnavu nav viegli. Ja kļūt par vaišnavu nav viegli, kāpēc ir tik daudzi pagrimušie? Tas nav viegli. Sanjāsa ir domāta viskvalificētākajiem brāhmaniem. Un, vienkārši ģērbjoties kā vaišnavs, tā ir... pagrimšana.

Hari-šauri: Tātad varnāšrama sistēma ir kaništhām, kaništha adhikārī.

Prabhupāda: Kaništhām?

Hari-šauri: Kad atrodas iesācēja līmenī.

Prabhupāda: Jā. Jā. Kaništha adhikārī, jā.

Hari-šauri: Varnāšrama sistēmai ir priekšrocības.

Prabhupāsa: Kaništha adhikārī nozīmē, ka viņam jābūt brāhmanam. Tāds ir kaništha adhikārī. Garīgā dzīve, kaništha adhikārī, nozīmē, ka viņam jābūt kvalificētam brāhmanam. Tāds ir kaništha. Tas, ko vērtē kā ļoti augstu stāvokli materiālajā pasaulē, brāhmans ir kaništha adhikārī.